Nederlands tweede taal: professionele gids/reisleider richtgraad 3

Beschrijving

Met deze opleiding wordt een taalopleiding aangeboden binnen het professionele domein aan personen die beroepshalve binnen de context van het gidsen en de reisleiding functioneren.
Het gaat meestal over hoger- en hooggeschoolden of over personen met een brede culturele interesse. Geïnteresseerden die geen opleiding gids of reisleider hebben genoten kunnen deze taalopleiding volgen.
In de opleiding vormen de gidssector en de sector van de reisleiding de context waarbinnen de doelstellingen zijn uitgewerkt.
De opleiding is een finaliteit, d.w.z. er is geen vanzelfsprekende doorstroming mogelijk naar een niveau hoger (van R 3 naar R 4).

 

Situering

Studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4
   
Belangstellingsdomeinen Talen
   
Studieomvang

120 lestijden

 

Sanctie

Wie de algemene opleiding met succes voltooit, behaalt het certificaat NT2 Professioneel Gids/Reisleider R3.
Dit betekent evenwel niet dat de cursist de activiteit van gids of reisleider, erkend door Toerisme Vlaanderen, kan uitoefenen.
Hiervoor moet hij/zij het Certificaat Gids of het Certificaat Reisleider behalen.

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK B 28431

Sudermanstraat 5  2000 Antwerpen
032208900     

 

Nederlands tweede taal: professionele gids/reisleider richtgraad 3

Beschrijving

Met deze opleiding wordt een taalopleiding aangeboden binnen het professionele domein aan personen die beroepshalve binnen de context van het gidsen en de reisleiding functioneren.
Het gaat meestal over hoger- en hooggeschoolden of over personen met een brede culturele interesse. Geïnteresseerden die geen opleiding gids of reisleider hebben genoten kunnen deze taalopleiding volgen.
In de opleiding vormen de gidssector en de sector van de reisleiding de context waarbinnen de doelstellingen zijn uitgewerkt.
De opleiding is een finaliteit, d.w.z. er is geen vanzelfsprekende doorstroming mogelijk naar een niveau hoger (van R 3 naar R 4).

 

Situering

Studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4
   
Belangstellingsdomeinen Talen
   
Studieomvang

120 lestijden

 

Sanctie

Wie de algemene opleiding met succes voltooit, behaalt het certificaat NT2 Professioneel Gids/Reisleider R3.
Dit betekent evenwel niet dat de cursist de activiteit van gids of reisleider, erkend door Toerisme Vlaanderen, kan uitoefenen.
Hiervoor moet hij/zij het Certificaat Gids of het Certificaat Reisleider behalen.

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK B 28431

Sudermanstraat 5  2000 Antwerpen
032208900     

 


Gegevens bijgewerkt tot 11-01-2016