Uitvoerend CAD-tekenaar piping

Beschrijving

Na deze opleiding kan de cursist:

  • het eigen werk plannen en organiseren; 
  • de onderdelen en de werking van pipinginstallaties beschrijven;
  • een computersysteem beheren en gebruiken in functie van het takenpakket van een uitvoerend CAD-tekenaar; 
  • met een CAD-pakket specifiek voor pipinginstallaties werken; 
  • ondersteunende kennis en vaardigheden m.b.t. elektriciteit, mechanica, leidingsystemen en transport van stoffen alsook pneumatica en hydraulica toepassen bij het tekenen met behulp van een CAD-pakket.

 

Situering

Studiegebied Mechanica-elektriciteit
   
Diplomagericht Ja
   
Studieomvang

700 lestijden

 

Sanctie

De opleiding leidt tot het certificaat UITVOEREND CAD-TEKENAAR PIPING na 700 lestijden.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
032422619     

Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS

Nelson Mandelaplein 1  8500 Kortrijk
056321919     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Kisp

Industrieweg 228  9030 Gent
092168484     

 

Beroepen

Tekenaar-ontwerper mechanica

 

Linken

Uitvoerend CAD-tekenaar piping - Opleidingsprofiel SecVO

 

Uitvoerend CAD-tekenaar piping

Beschrijving

Na deze opleiding kan de cursist:

  • het eigen werk plannen en organiseren; 
  • de onderdelen en de werking van pipinginstallaties beschrijven;
  • een computersysteem beheren en gebruiken in functie van het takenpakket van een uitvoerend CAD-tekenaar; 
  • met een CAD-pakket specifiek voor pipinginstallaties werken; 
  • ondersteunende kennis en vaardigheden m.b.t. elektriciteit, mechanica, leidingsystemen en transport van stoffen alsook pneumatica en hydraulica toepassen bij het tekenen met behulp van een CAD-pakket.

 

Situering

Studiegebied Mechanica-elektriciteit
   
Diplomagericht Ja
   
Studieomvang

700 lestijden

 

Sanctie

De opleiding leidt tot het certificaat UITVOEREND CAD-TEKENAAR PIPING na 700 lestijden.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
032422619     

Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS

Nelson Mandelaplein 1  8500 Kortrijk
056321919     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Kisp

Industrieweg 228  9030 Gent
092168484     

 

Linken

Uitvoerend CAD-tekenaar piping - Opleidingsprofiel SecVO

 


Gegevens bijgewerkt tot 06-05-2019