Uitbener-Uitsnijder

Beschrijving

Je leert basisvaardigheden en -technieken met betrekking tot het klaarmaken van vleeskwartieren en slachtafvallen om deze in het consumptiecircuit te brengen.
Je leert het werk plannen en organiseren, de nodige grondstoffen en materieel voorzien.
Je leert een varken en een rund uitsnijden en uitbenen.

 

Situering

Studiegebied Slagerij
   
Studieomvang

240 lestijden

 

Toelating

Voor de opleidingen van de studiegebieden personenzorg en voeding waarin cursisten rechtstreeks of onrechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en zij die waren of stoffen kunnen verontreinigen of besmetten, is in uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid een medisch geschiktheidsattest vereist.
Daartoe dient een arts voor 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving later plaatsvindt een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
Dit attest mag ten hoogste drie jaar oud zijn.

 

Sanctie

Certificaat van de beroepsopleiding: UITSNIJDER-UITBENER na 240 lestijden.

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel

Materiaalstraat 67  1070 Anderlecht
025280950     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
032422619     

Centrum regionaal Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs

St.-Elisabethlaan 6  8660 De Panne
058415161     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053461900     

 

Beroepen

Uitsnijder uitbener

 

Linken

Slachten en vleesverwerken (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Slagerij (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Uitbener - uitsnijder - VKS - Beroepskwalificatie niveau 3

Uitbener-Uitsnijder - Opleidingsprofiel SecVO

Uitsnijder-Uitbener - Opleidingsprofiel SecVO

 

Uitbener-Uitsnijder

Beschrijving

Je leert basisvaardigheden en -technieken met betrekking tot het klaarmaken van vleeskwartieren en slachtafvallen om deze in het consumptiecircuit te brengen.
Je leert het werk plannen en organiseren, de nodige grondstoffen en materieel voorzien.
Je leert een varken en een rund uitsnijden en uitbenen.

 

Situering

Studiegebied Slagerij
   
Studieomvang

240 lestijden

 

Toelating

Voor de opleidingen van de studiegebieden personenzorg en voeding waarin cursisten rechtstreeks of onrechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en zij die waren of stoffen kunnen verontreinigen of besmetten, is in uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid een medisch geschiktheidsattest vereist.
Daartoe dient een arts voor 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving later plaatsvindt een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
Dit attest mag ten hoogste drie jaar oud zijn.

 

Sanctie

Certificaat van de beroepsopleiding: UITSNIJDER-UITBENER na 240 lestijden.

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel

Materiaalstraat 67  1070 Anderlecht
025280950     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
032422619     

Centrum regionaal Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs

St.-Elisabethlaan 6  8660 De Panne
058415161     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053461900     

 

Beroepen

Uitsnijder uitbener

 

Linken

Slachten en vleesverwerken (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Slagerij (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Uitbener - uitsnijder - VKS - Beroepskwalificatie niveau 3

Uitbener-Uitsnijder - Opleidingsprofiel SecVO

Uitsnijder-Uitbener - Opleidingsprofiel SecVO

 


Gegevens bijgewerkt tot 07-01-2016