ICT-Expert in een Educatieve Context

Beschrijving

  • Deze opleiding richt zich tot onderwijs- en opleidingsprofessionals die ICT op een gestructureerde en effectieve manier willen gaan integreren in hun professioneel handelen.
  • Je verwerftp de nodige competenties om het (ped-)agogisch-didactisch handelen en het samenwerken met collega’s in een educatieve context te optimaliseren door het gebruik van digitale technologieën.

 

Situering

Studiegebied Informatie- en Communicatietechnologie
   
Studieomvang

90 lestijden

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.

Deze opleiding leidt tot het certificaat “ICT-Expert in een Educatieve Context”

 

Instellingen

 

Beroepen

Technicus pc en kantoormateriaal

 

ICT-Expert in een Educatieve Context

Beschrijving

  • Deze opleiding richt zich tot onderwijs- en opleidingsprofessionals die ICT op een gestructureerde en effectieve manier willen gaan integreren in hun professioneel handelen.
  • Je verwerftp de nodige competenties om het (ped-)agogisch-didactisch handelen en het samenwerken met collega’s in een educatieve context te optimaliseren door het gebruik van digitale technologieën.

 

Situering

Studiegebied Informatie- en Communicatietechnologie
   
Studieomvang

90 lestijden

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.

Deze opleiding leidt tot het certificaat “ICT-Expert in een Educatieve Context”

 

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht.

Gegevens bijgewerkt tot 08-03-2024