MSKA Roeselare - Tant

Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare
051 22 62 39
infotant@mskaroeselare.be
http://www.mskaroeselare.be/



(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers

 

3e jaar 4e jaar
   





















 

5e jaar
















6e jaar - start september 2024


















Infomomenten






Inschrijvingsmodaliteiten




Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Publiciteit en etalage: graphic design

Beeldende vorming: Arts & Desing, specialisatie binnenhuisarchitectuur

School deelt studierichtingen in volgens interessedomeinen.
School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

TSO: elektrotechnieken A-stroom + ASO-wetenschappen: optie engeneering

Internaat enkel voor eigen leerlingen - gemengd.
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.20
Schoolsport op woensdagnamiddag.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Roeselare  
Opmerking

School op 500m. wandelafstand van station.



Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Mandel en Leie - vest. Roeselare
Hugo Verrieststraat 44
8800 Roeselare
056 22 56 61
info@clbmandelenleie.be
http://www.clbmandelenleie.be

Schoolfiche: MSKA Roeselare - Tant



MSKA Roeselare - Tant

Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare
051 22 62 39      

Bijzonder(e) kenmerk(en):




(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers

 

3e jaar 4e jaar
   





















 

5e jaar
















6e jaar - start september 2024


















Infomomenten






Inschrijvingsmodaliteiten




Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Publiciteit en etalage: graphic design

Beeldende vorming: Arts & Desing, specialisatie binnenhuisarchitectuur

School deelt studierichtingen in volgens interessedomeinen.
School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

TSO: elektrotechnieken A-stroom + ASO-wetenschappen: optie engeneering

Internaat enkel voor eigen leerlingen - gemengd.
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.20
Schoolsport op woensdagnamiddag.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Roeselare  
Opmerking

School op 500m. wandelafstand van station.



Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Mandel en Leie - vest. Roeselare
Hugo Verrieststraat 44
8800 Roeselare
056 22 56 61