Architecturale vorming - Derde graad

Studierichting "Architecturale vorming"

In deze studierichting staat (je) verbeeldingskracht in het artistiek-creatief proces centraal.

 • Je verwerft ruimtelijke inzichten.
 • Je leert werken met verschillende voorstellingsmethoden zoals schaaltekeningen, perspectieven en maquettes.
 • Je analyseert eigenschappen van materialen, structuren en constructies.
 • Je observeert en onderzoekt ontwerpen en bouwwerken.
 • Je verwerft inzicht in vorm, structuur, ruimte, functie, kleur en compositie.
 • Je verwerft inzicht in energieomzettingen, statisch en dynamisch gedrag van systemen.
 • Je denkt vanuit wiskunde over wetenschappelijke vragen en over problemen in verband met ruimtelijke vormgeving.
 • In de uitbreiding van wiskunde krijg je:

           -        matrices
           -        functies
           -        integralen
           -        goniometrie
           -        complexe getallen
           -        vectoren
           -        statistiek
           -        ruimtemeetkunde

 • In de uitbreiding van fysica krijg je:

           -        mechanica
           -        constructieleer

Architecturale vorming               


Beschrijving

In deze studierichting staat (je) verbeeldingskracht in het artistiek-creatief proces centraal.

 • Je verwerft ruimtelijke inzichten.
 • Je leert werken met verschillende voorstellingsmethoden zoals schaaltekeningen, perspectieven en maquettes.
 • Je analyseert eigenschappen van materialen, structuren en constructies.
 • Je observeert en onderzoekt ontwerpen en bouwwerken.
 • Je verwerft inzicht in vorm, structuur, ruimte, functie, kleur en compositie.
 • Je verwerft inzicht in energieomzettingen, statisch en dynamisch gedrag van systemen.
 • Je denkt vanuit wiskunde over wetenschappelijke vragen en over problemen in verband met ruimtelijke vormgeving.
 • In de uitbreiding van wiskunde krijg je:

           -        matrices
           -        functies
           -        integralen
           -        goniometrie
           -        complexe getallen
           -        vectoren
           -        statistiek
           -        ruimtemeetkunde

 • In de uitbreiding van fysica krijg je:

           -        mechanica
           -        constructieleer

Situering binnen het studiedomein: Kunst en creatie

2e graad

3e graad

Architecturale en beeldende kunsten     
Architecturale en beeldende vorming      
Artistiek-creatieve bewerkingen      
Ballet     
Beeldende en audiovisuele kunsten     
Beeldende en audiovisuele vorming      
Creatie en mode     
Dans      
Decor en etalage      
Diamantbewerking      
Fotografie     
Grafische technieken     
Muziek      
Woordkunst-drama      
Architecturale vorming      
Architectuur en interieur     
Audiovisuele vorming      
Ballet     
Beeldende kunst     
Beeldende vorming      
Crossmedia     
Dans      
Decor, etalage en publiciteit      
Diamantbewerking      
Fotografie     
Goud en juwelen      
Grafimedia     
Mode     
Muziek      
Muziekinstrumentenbouw      
Uurwerkmaken      
Woordkunst-drama      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Pius X-instituut Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen
  Heilig-Grafinstituut Patersstraat 28, 2300 Turnhout
  De Wijnpers - Provinciaal Onderwijs Leuven Mechelsevest 72, 3000 Leuven
  Sint-Jozefscollege Schaluin 28, 3200 Aarschot
  Provinciaal Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH) Gouverneur Verwilghensingel 3, 3500 Hasselt
  Scholen Kindsheid Jesu (Middenschool & Humaniora) Kempische steenweg 400, 3500 Hasselt
  Maricolen Brugge Oude Zak 38, 8000 Brugge
  DASchool Kortrijk Oudenaardsesteenweg 168, 8500 Kortrijk
  MSKA Roeselare Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare
  Kunsthumaniora Sint-Lucas Oude Houtlei 44, 9000 Gent
  Academie voor Beeldende Kunsten - ABKA Capucienenlaan 8, 9300 Aalst

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de doorstroomfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4.
Hiermee kan je starten in alle graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelors van het hoger onderwijs.

Wat na Architecturale vorming ?

Na het 6e leerjaar gaan de meeste leerlingen uit de doorstroomfinaliteit verder studeren. Je richting die je in het 5e en 6e jaar hebt gevolgd heeft je niet voorbereid om te gaan werken, wel om verder te studeren.

Om een goede keuze te maken ga je best eerst heel breed kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaren aso, kso gericht op hoger onderwijs (vroegere voorbeidende jaren)
 • 7e leerjaren kso en tso
 • 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt (vroegere specialisatiejaren bso)  
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij DefensiePolitie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.