Restaurant en keuken - Derde graad

Studierichting "Restaurant en keuken"

In deze praktische studierichting leer je zowel werken in de keuken als in het restaurant. De opleiding is gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt.
De focus ligt op het bereiden en bedienen van culinaire gerechten. Etiquette, hygiënisch werken en een net voorkomen zijn belangrijk. Net als het openstaan voor verschillende culturele invloeden.  

Concreet leer je:

 • de kok bijstaan bij het klaarmaken van warme en koude maaltijden;
 • gerechten afwerken en de kwaliteit controleren;
 • gasten op een gastvrije manier in het Nederlands, Frans en Engels ontvangen en ook functioneel communiceren met andere teamleden in deze talen; 
 • hen informeren over gerechten en dranken en deze serveren volgens de regels van de kunst;
 • de basis van het organiseren en beheren van een restaurant: reservaties bijhouden, rekeningen opstellen, bediening aan de bar, …

Restaurant en keuken               


Beschrijving

In deze praktische studierichting leer je zowel werken in de keuken als in het restaurant. De opleiding is gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt.
De focus ligt op het bereiden en bedienen van culinaire gerechten. Etiquette, hygiënisch werken en een net voorkomen zijn belangrijk. Net als het openstaan voor verschillende culturele invloeden.  

Concreet leer je:

 • de kok bijstaan bij het klaarmaken van warme en koude maaltijden;
 • gerechten afwerken en de kwaliteit controleren;
 • gasten op een gastvrije manier in het Nederlands, Frans en Engels ontvangen en ook functioneel communiceren met andere teamleden in deze talen; 
 • hen informeren over gerechten en dranken en deze serveren volgens de regels van de kunst;
 • de basis van het organiseren en beheren van een restaurant: reservaties bijhouden, rekeningen opstellen, bediening aan de bar, …

Situering binnen het studiedomein: Voeding en horeca

2e graad

3e graad

Bakkerij      
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische wetenschappen      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerijtechnieken     
Toerisme     
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische en chemische wetenschappen      
Brood- en banketbakkerij      
Grootkeuken en catering      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerij-Traiteurtechnieken     
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  GO! Campus Wemmel (Middenschool & Technisch Atheneum) Zijp 14, 1780 Wemmel
  De Resonant Lamorinirestraat 248, 2018 Antwerpen
  PIVA (Provinciaal Instituut Antwerpen) Desguinlei 244, 2018 Antwerpen
  KNMC Groenendaal Stella Marisstraat 2, 2170 Merksem
  Talentenschool Turnhout campus Boomgaard Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout
  VTI Spijker Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten
  Vrij Technisch Instituut ( VTI Leuven) Dekenstraat 3, 3000 Leuven
  Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs (PISO) Alexianenweg 2, 3300 Tienen
  GO! Next hotelschool Elfde-Liniestraat 22, 3500 Hasselt
  Sint-Martinusscholen - Bovenbouw Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad
  Ensorinstituut Generaal Jungbluthlaan 4, 8400 Oostende
  RHIZO Hotelschool Kortrijk Senator Coolestraat 1, 8500 Kortrijk
  GO! Atheneum Calmeyn Sint-Elisabethlaan 4, 8660 De Panne
  Hotelschool Ter Duinen Houtsaegerlaan 40, 8670 Koksijde
  Hotelschool Gent Tweebruggenstraat 59, 9000 Gent
  TechniGO! Campus Ledebaan Ledebaan 101, 9300 Aalst
  Instituut Stella Matutina Groenstraat 15, 9660 Michelbeke

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na Restaurant en keuken ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit