Productiebeheer - Graduaatsopleiding

 

Deze studierichting behoort tot verschillende studiegebieden, nl. Biotechniek, Handelswetenschappen, en Industriële wetenschapen en technologie.


Er zijn 2 afstudeerrichtingen: Land- & tuinbouw, of Maakindustrie.


Je wordt opgeleid tot productiebeheerder in een gevarieerde context, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest:  • bedrijfsverzorger intensieve veehouderij (varkens, pluimvee) 

 • teamverantwoordelijke tuinbouw

 • onderhoudsverantwoordelijkee

 • polyvalente medewerker akkerbouw/melkvee

 • productieplanner

 • milieubeheer

 • kwaliteitscontrole voedselbedrijven

 • productieverantwoordelijke (technische operator) in een koekjesfabriek, industriële bakkerij, schrijnwerkerij, constructiebedrijf ...

 • ...


In de afstudeerrichting Land- en tuinbouw: • verken je de landbouwsector

 • draai je mee op een landbouwbedrijf

 • leer je over bedrijfsorganisatie (boekhouding, investeringen, ...)

 • kweek je en verzorg je dieren en gewassen

 • leer je over chemie en basismechnica

 • ...


In de afstudeerrichting Maakindustrie: • leer je de verschillende aspecten noodzakelijk om een productieafdeling te beheren, dit zowel op technisch als organisatorisch vlak.

 • Leer je over: product en kwaliteit, communicatie- en informatievaardigheden, veiligheid, gezondheid en milieu, materialenleeer, productieplanning, logistiek, elektrische machines, mechanische toepassingen, financieel management, productieorganisatie, automatisering, sociale vaardigheden op de werkvloer


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in land- en tuinbouwbedrijven , maakbedrijven uit allerhande sectoren... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


Thomas More
Vives
HOGENT


Studiepunten

120

Productiebeheer - Graduaatsopleiding

Algemene info

Deze studierichting behoort tot verschillende studiegebieden, nl. Biotechniek, Handelswetenschappen, en Industriële wetenschapen en technologie.


Er zijn 2 afstudeerrichtingen: Land- & tuinbouw, of Maakindustrie.


Je wordt opgeleid tot productiebeheerder in een gevarieerde context, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest:  • bedrijfsverzorger intensieve veehouderij (varkens, pluimvee) 

 • teamverantwoordelijke tuinbouw

 • onderhoudsverantwoordelijkee

 • polyvalente medewerker akkerbouw/melkvee

 • productieplanner

 • milieubeheer

 • kwaliteitscontrole voedselbedrijven

 • productieverantwoordelijke (technische operator) in een koekjesfabriek, industriële bakkerij, schrijnwerkerij, constructiebedrijf ...

 • ...


In de afstudeerrichting Land- en tuinbouw: • verken je de landbouwsector

 • draai je mee op een landbouwbedrijf

 • leer je over bedrijfsorganisatie (boekhouding, investeringen, ...)

 • kweek je en verzorg je dieren en gewassen

 • leer je over chemie en basismechnica

 • ...


In de afstudeerrichting Maakindustrie: • leer je de verschillende aspecten noodzakelijk om een productieafdeling te beheren, dit zowel op technisch als organisatorisch vlak.

 • Leer je over: product en kwaliteit, communicatie- en informatievaardigheden, veiligheid, gezondheid en milieu, materialenleeer, productieplanning, logistiek, elektrische machines, mechanische toepassingen, financieel management, productieorganisatie, automatisering, sociale vaardigheden op de werkvloer


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in land- en tuinbouwbedrijven , maakbedrijven uit allerhande sectoren... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


Thomas More
Vives
HOGENT


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Productiebeheer 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw, Voeding,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van maximaal 120 studiepunten bv. het diploma van een bachelor in de chemie of een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, ontwerp- en productietechnologie of elektromechanica, agro- en biotechnologie, ...  behalen. Dit kan dikwijls in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je daarvoor in de hogeschool.

Instellingen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Wilgenstraat 32  8800 Roeselare
051 23 23 30    


Henleykaai 84  9000 Gent
09 243 20 16    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021

Productiebeheer - Graduaatsopleiding

Algemene info

Deze studierichting behoort tot verschillende studiegebieden, nl. Biotechniek, Handelswetenschappen, en Industriële wetenschapen en technologie.


Er zijn 2 afstudeerrichtingen: Land- & tuinbouw, of Maakindustrie.


Je wordt opgeleid tot productiebeheerder in een gevarieerde context, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest:  • bedrijfsverzorger intensieve veehouderij (varkens, pluimvee) 

 • teamverantwoordelijke tuinbouw

 • onderhoudsverantwoordelijkee

 • polyvalente medewerker akkerbouw/melkvee

 • productieplanner

 • milieubeheer

 • kwaliteitscontrole voedselbedrijven

 • productieverantwoordelijke (technische operator) in een koekjesfabriek, industriële bakkerij, schrijnwerkerij, constructiebedrijf ...

 • ...


In de afstudeerrichting Land- en tuinbouw: • verken je de landbouwsector

 • draai je mee op een landbouwbedrijf

 • leer je over bedrijfsorganisatie (boekhouding, investeringen, ...)

 • kweek je en verzorg je dieren en gewassen

 • leer je over chemie en basismechnica

 • ...


In de afstudeerrichting Maakindustrie: • leer je de verschillende aspecten noodzakelijk om een productieafdeling te beheren, dit zowel op technisch als organisatorisch vlak.

 • Leer je over: product en kwaliteit, communicatie- en informatievaardigheden, veiligheid, gezondheid en milieu, materialenleeer, productieplanning, logistiek, elektrische machines, mechanische toepassingen, financieel management, productieorganisatie, automatisering, sociale vaardigheden op de werkvloer


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in land- en tuinbouwbedrijven , maakbedrijven uit allerhande sectoren... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


Thomas More
Vives
HOGENT


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Productiebeheer 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw, Voeding,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van maximaal 120 studiepunten bv. het diploma van een bachelor in de chemie of een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, ontwerp- en productietechnologie of elektromechanica, agro- en biotechnologie, ...  behalen. Dit kan dikwijls in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je daarvoor in de hogeschool.

Instellingen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Wilgenstraat 32  8800 Roeselare
051 23 23 30    


Henleykaai 84  9000 Gent
09 243 20 16    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021