Industrieel maaltijdbereider - Modulair - DBSO

Studierichting "Industrieel maaltijdbereider"

Aan de hand van productiefiches en recepturen (schriftelijke bereidingswijzen) leer je grondstoffen verwerken tot ingrediënten van de maaltijd.
Je leert de industriële bereiding van maaltijden van A tot Z organiseren en erover rapporteren.
Je volgt de bereidingswijze vande ingrediënten op, controleert ze en voegt ze samen tot kant-en-klare maaltijden.
Je leert de machines of installaties die nodig zijn binnen het productieproces, bedienen. Wanneer er storingen voorkomen, leer je efficient en gepast reageren.

De opleiding Industrieel maaltijdbereider bestaat uit 2 modules:

 • Industriële maaltijdbereiding
 • Organisatie maaltijdbereiding

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Uitroep-tekenVooropleiding:

Je wordt enkel toegelaten tot deze opleiding als je reeds beschikt over 1 van de volgende studiebewijzen:

 • een oriënteringsattest van een leerjaar van de 3e graad van het voltijds secundair onderwijs, uitgereikt in een opleiding van het studiegebied voeding;
 • een certificaat, uitgereikt in de opleiding 'Productiemedewerker voeding' van het DBSO of de leertijd.

Uitroep-tekenVoor deze opleiding moet je een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken.
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen want het blijft geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt met voeding.
Een arts, aangesteld door het CDO, dient het attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar.
Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.
Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Industrieel maaltijdbereider - Modulair - DBSO

 

Aan de hand van productiefiches en recepturen (schriftelijke bereidingswijzen) leer je grondstoffen verwerken tot ingrediënten van de maaltijd.
Je leert de industriële bereiding van maaltijden van A tot Z organiseren en erover rapporteren.
Je volgt de bereidingswijze vande ingrediënten op, controleert ze en voegt ze samen tot kant-en-klare maaltijden.
Je leert de machines of installaties die nodig zijn binnen het productieproces, bedienen. Wanneer er storingen voorkomen, leer je efficient en gepast reageren.

De opleiding Industrieel maaltijdbereider bestaat uit 2 modules:

 • Industriële maaltijdbereiding
 • Organisatie maaltijdbereiding

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Uitroep-tekenVooropleiding:

Je wordt enkel toegelaten tot deze opleiding als je reeds beschikt over 1 van de volgende studiebewijzen:

 • een oriënteringsattest van een leerjaar van de 3e graad van het voltijds secundair onderwijs, uitgereikt in een opleiding van het studiegebied voeding;
 • een certificaat, uitgereikt in de opleiding 'Productiemedewerker voeding' van het DBSO of de leertijd.

Uitroep-tekenVoor deze opleiding moet je een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken.
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen want het blijft geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt met voeding.
Een arts, aangesteld door het CDO, dient het attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar.
Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.
Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

Waar kan ik "Industrieel maaltijdbereider" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Industrieel maaltijdbereider" ?

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO.
Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden.
In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Leeftijdsvoorwaarde?

Je kan les volgen in het DBSO als je op je 1ste lesdag:

 • 16 jaar bent of
 • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
 • nog geen 25 jaar bent

Uitzonderingen:

Vervroegde instap: 14 jaar + 1e 2 leerjaren secundair gevolgd én 15 jaar worden vóór het einde van het schooljaar.
Er wordt echter uitdrukkelijk aangeraden om enkel die leerlingen toe te laten die ten laatste op 31 december van het schooljaar, 15 worden.
Deze instap wordt zeer uitzonderlijk toegestaan door de directie van het CDO op advies van het CLB (van de school voor voltijds onderwijs, waar je les volgt).
Je moet er wel rekening mee houden dat de federale arbeidswetgeving pas tewerkstelling toelaat vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Overschakelen?

Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het DBSO instromen.
Hij kan het DBSO volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt.

Wat kan je behalen na "Industrieel maaltijdbereider" ?


De studiebewijzen die je behaalt tijdens en na het deeltijds beroepsonderwijs zijn gericht op directe tewerkstelling.

Na het modulair DBSO kan je het volgende behalen:

 • een deelcertificaat per geslaagde module;
 • een certificaat wanneer je geslaagd bent in alle modules van de opleiding;
 • een attest van verworven competenties; wanneer je je opleiding vroegtijdig stopt of wanneer je niet slaagt. Hierin staan de competenties die je wel hebt bereikt tijdens je opleiding.
  Je kan voortbouwen op je geslaagde module(s) door bv. later nog andere modules in het volwassenenonderwijs te halen.

Je kan in het DBSO enkele studiebewijzen behalen die overeenstemmen met die van het voltijds gewoon secundair onderwijs.
Let wel: het is de klassenraad die oordeelt of je voldoet aan de eindtermen en de leerplannen die gelden in het BSO. Bovendien moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Welke studiebewijzen kan je behalen?

 • een getuigschrift 2de graad secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 2 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd);
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 4 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd);
 • een diploma secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 5 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd én in het bezit van het getuigschrift van de 2de graad);
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer je ten minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de Leertijd hebt gevolgd (de 1ste graad S.O. niet meegerekend) én voldaan hebt aan de basisvoorwaarden van de basiskennis van bedrijfsbeheer.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Volgende overstappen zijn mogelijk:

 • naar het voltijds secundair onderwijs tot 15 november van hetzelfde schooljaar;
 • naar de leertijd (Syntra) kan dit het ganse schooljaar;
 • naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) kan dit ook gedurende het ganse schooljaar.

Bij een overstap na 15 november van het deeltijds naar het voltijds SO beslist de school zelf of de afwezigheid wordt gewettigd.
Dergelijke overstappen zullen steeds uitzonderlijk zijn.
Het leerjaarniveau, de duur van de afwezigheid en de motivering voor de (laat-tijdige) overgang zullen mee de houding van de school bepalen. Uiteraard moet je steeds ook in orde zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarnaar je wil overstappen. 

Wat na "Industrieel maaltijdbereider" ?

Normalerwijze ga je na het DBSO werkenAls je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Zelfs terugkeer naar het voltijds secundair onderwijs en doorstroming naar het hoger onderwijs zijn mogelijk. 
Om te kunnen starten in het hoger onderwijs heb je een diploma secundair onderwijs nodig. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

 

Interessante links

Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs: Opleidingenstructuur Industrieel maaltijdbereider