Productieoperator voeding - Modulair - DBSO

Studierichting "Productieoperator voeding"

Je leert hoe van grond- en hulpstoffen voedingsstoffen worden gemaakt.
Dit gebeurt door allerlei bewerkingen in een bepaalde volgorde uit te voeren met behulp van machines/installaties die zijn opgesteld aan een lopende band.
Zo'n lopende band vormt al snel een machinestraat van soms wel 10 meter... 
Je leert rapport uitbrengen over en toezicht houden op het verloop van de productie.
Bij kleine afwijkingen of technische storingen leer je tussenbeide komen.
Je leert kwaliteitscontroles uitvoeren, de machinestraat of installatie instellen en preventief onderhouden.

De opleiding Productieoperator voeding bestaat uit 4 modules:
1. Bediening machine of (deel)installatie
2. Bediening machinestraat of installatie
3. Opvolging productieproces
4. Voedingsindustrie

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere DBSO-opleidingen die zich situeren in dezelfde branche en deels uit dezelfde modules bestaan zijn: Productiemedewerker voeding en Assistent productieoperator voeding.
Mits het volgen van extra modulen kan je ook Productiemedewerker hout, Assistent productieoperator hout of Productieoperator hout worden.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Productieoperator voeding - Modulair - DBSO

 

Je leert hoe van grond- en hulpstoffen voedingsstoffen worden gemaakt.
Dit gebeurt door allerlei bewerkingen in een bepaalde volgorde uit te voeren met behulp van machines/installaties die zijn opgesteld aan een lopende band.
Zo'n lopende band vormt al snel een machinestraat van soms wel 10 meter... 
Je leert rapport uitbrengen over en toezicht houden op het verloop van de productie.
Bij kleine afwijkingen of technische storingen leer je tussenbeide komen.
Je leert kwaliteitscontroles uitvoeren, de machinestraat of installatie instellen en preventief onderhouden.

De opleiding Productieoperator voeding bestaat uit 4 modules:
1. Bediening machine of (deel)installatie
2. Bediening machinestraat of installatie
3. Opvolging productieproces
4. Voedingsindustrie

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere DBSO-opleidingen die zich situeren in dezelfde branche en deels uit dezelfde modules bestaan zijn: Productiemedewerker voeding en Assistent productieoperator voeding.
Mits het volgen van extra modulen kan je ook Productiemedewerker hout, Assistent productieoperator hout of Productieoperator hout worden.

Waar kan ik "Productieoperator voeding" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Productieoperator voeding" ?

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO.
Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden.
In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Leeftijdsvoorwaarde?

Je kan les volgen in het DBSO als je op je 1ste lesdag:

 • 16 jaar bent of
 • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
 • nog geen 25 jaar bent

Uitzonderingen:

Vervroegde instap: 14 jaar + 1e 2 leerjaren secundair gevolgd én 15 jaar worden vóór het einde van het schooljaar.
Er wordt echter uitdrukkelijk aangeraden om enkel die leerlingen toe te laten die ten laatste op 31 december van het schooljaar, 15 worden.
Deze instap wordt zeer uitzonderlijk toegestaan door de directie van het CDO op advies van het CLB (van de school voor voltijds onderwijs, waar je les volgt).
Je moet er wel rekening mee houden dat de federale arbeidswetgeving pas tewerkstelling toelaat vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Overschakelen?

Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het DBSO instromen.
Hij kan het DBSO volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt.


Meer info: zie regelgeving SO

Wat kan je behalen na "Productieoperator voeding" ?


De studiebewijzen die je behaalt tijdens en na het deeltijds beroepsonderwijs zijn gericht op directe tewerkstelling.

Na het modulair DBSO kan je het volgende behalen:

 • een deelcertificaat per geslaagde module;
 • een certificaat wanneer je geslaagd bent in alle modules van de opleiding;
 • een attest van verworven competenties; wanneer je je opleiding vroegtijdig stopt of wanneer je niet slaagt. Hierin staan de competenties die je wel hebt bereikt tijdens je opleiding.
  Je kan voortbouwen op je geslaagde module(s) door bv. later nog andere modules in het volwassenenonderwijs te halen.

Je kan in het DBSO enkele studiebewijzen behalen die overeenstemmen met die van het voltijds gewoon secundair onderwijs.
Let wel: het is de klassenraad die oordeelt of je voldoet aan de eindtermen en de leerplannen die gelden in het BSO. Bovendien moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Welke studiebewijzen kan je behalen?

 • een getuigschrift 2de graad secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 2 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd);
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 4 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd);
 • een diploma secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 5 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd én in het bezit van het getuigschrift van de 2de graad);
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer je ten minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de Leertijd hebt gevolgd (de 1ste graad S.O. niet meegerekend) én voldaan hebt aan de basisvoorwaarden van de basiskennis van bedrijfsbeheer.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Volgende overstappen zijn mogelijk:

 • naar het voltijds secundair onderwijs tot 15 november van hetzelfde schooljaar;
 • naar de leertijd (Syntra) kan dit het ganse schooljaar;
 • naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) kan dit ook gedurende het ganse schooljaar.

Bij een overstap na 15 november van het deeltijds naar het voltijds SO beslist de school zelf of de afwezigheid wordt gewettigd.
Dergelijke overstappen zullen steeds uitzonderlijk zijn.
Het leerjaarniveau, de duur van de afwezigheid en de motivering voor de (laat-tijdige) overgang zullen mee de houding van de school bepalen. Uiteraard moet je steeds ook in orde zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarnaar je wil overstappen. 

Wat na "Productieoperator voeding" ?

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Productieoperator voeding ( knelpuntberoep)

Slager ( knelpuntberoep)

Interessante links

Beroepeninfo: Beroepenhuis

Beroepeninfo: Actiris

Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs: Opleidingenstructuur Productieoperator voeding