1e Leerjaar A - Eerste graad

Studierichting "1e Leerjaar A"

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A.
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.
Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.
In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen.
Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen.
De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

 • De Basisvorming (27/28u)
 • Het Keuzegedeelte (4/5u)

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.
De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar vrij kiezen.
Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen.
Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen.
Zo zijn er scholen die meer uren besteden aan sport, economie, wetenschappen…
Andere scholen geven les volgens een bepaalde pedagogische methode of vanuit een bepaalde religieuze achtergrond.
Nog andere scholen voorzien meer leerstof om het jaar zwaarder te maken op theoretisch vlak, meestal als voorbereiding op het ASO.
Vaak geven scholen hun aanbod in het 1ste leerjaar van de 1ste graad namen als de Moderne, de Latijnse, de Handel, de Technische, Sport, Kunst, …
Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden.

Officieel heeft een eerste leerjaar A geen onderverdelingen.
Om de informatie overzichtelijk voor te stellen, maakt Onderwijskiezer een onderverdeling in onderstaande keuzemodellen.
Let wel dat scholen de vrijheid hebben om andere benamingen dan deze te gebruiken en dat deze benamingen niet noodzakelijk voorkomen in de standaardlessentabellen van de verschillende onderwijsnetten:

- Algemene vakken:
dit wil zeggen dat de school kiest voor versterking van 'algemene' vakken als Nederlands, Frans, wetenschappelijk werk, wiskunde, ...
Veel scholen noemen dit de Moderne. 
Scholen hebben de vrijheid om het aantal uren voor een vak te bepalen. 
Je wordt zo voorbereid op de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de leerjaar.

- De Latijnse of Klassieke studiën:
dit wil zeggen dat de school 2 tot 5 uren van het keuzegedeelte besteedt aan Latijn en eventueel een kennismaking met Grieks.
Je wordt zo voorbereid op latere keuzes met Latijn en/of Grieks, maar uiteraard blijven andere keuzes mogelijk.

- Technische vakken:
dit wil zeggen dat de school in het keuzegedeelte kiest voor vorming in techniek, eventueel met praktijkoefeningen.
Je wordt zo voorbereid op meer technisch gerichte basisopties van het 2de leerjaar.
Het aanbod zal verschillen per school. In sommige scholen worden 4 of 5 lestijden aan dergelijke technische vakken besteed, maar het kunnen ook 2 of 3 lestijden zijn in combinatie met uren algemene vakken.
Hierbij enkele voorbeelden:

 • agrarische technieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt …;
 • mode : kleding en mode;
 • handel: aankoop en verkoop, geldhandel, betaalsystemen, bankwezen …;
 • bakkerij-hotel-slagerij: voedselbehandeling, koken, bakken, serveren …;
 • nijverheidstechnieken : bouw, elektriciteit, grafische technieken, hout, metaal(bewerking), textiel …;
 • gezinstechnieken: verzorging, hygiëne, voedselbereiding, wooncultuur …;
 • nautische technieken : scheepvaart, zeemanschap, zeevaarttechnieken …
 • ....

- Sport:
in een aantal scholen kan je extra uren sport volgen in het 1ste jaar.
Als je wil toegelaten worden tot een topsportschool, moet je wel een topsportstatuut bezitten.
Hiervoor moet je voorgedragen worden door een sportclub en bovendien moet je een positief advies van de sportfederatie krijgen. 

- Kunstgerichte vakken:
scholen met kunstonderwijs kunnen kunstgerichte vakken aanbieden (bv. artistieke vorming, dans, .. ).

STEM?
Dit is de afkorting voor Science-Technology-Engineering-Mathematics. Sommige scholen leggen van in het eerste leerjaar A extra accenten op wetenschappen, wiskunde en technologisch gerichte vakken.
Dit noemt men vaak STEM. 
De exacte invulling verschilt per school.
Het accent op dergelijke vakken kan doorlopen in de hogere jaren.
Officieel is STEM geen aparte studierichting in de tweede of derde graad.

Scholen kunnen ook andere accenten leggen bij de invulling van het keuzegedeelte bv. taalsteun, ..

Wist je?:
Je mag wettelijk in 1A het hele schooljaar door veranderen van keuzegedeelte.
In de praktijk beperken de meeste scholen dit wel tot het begin van het tweede trimester.

1e Leerjaar A - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A.
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.
Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.
In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen.
Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen.
De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

 • De Basisvorming (27/28u)
 • Het Keuzegedeelte (4/5u)

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.
De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar vrij kiezen.
Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen.
Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen.
Zo zijn er scholen die meer uren besteden aan sport, economie, wetenschappen…
Andere scholen geven les volgens een bepaalde pedagogische methode of vanuit een bepaalde religieuze achtergrond.
Nog andere scholen voorzien meer leerstof om het jaar zwaarder te maken op theoretisch vlak, meestal als voorbereiding op het ASO.
Vaak geven scholen hun aanbod in het 1ste leerjaar van de 1ste graad namen als de Moderne, de Latijnse, de Handel, de Technische, Sport, Kunst, …
Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden.

Officieel heeft een eerste leerjaar A geen onderverdelingen.
Om de informatie overzichtelijk voor te stellen, maakt Onderwijskiezer een onderverdeling in onderstaande keuzemodellen.
Let wel dat scholen de vrijheid hebben om andere benamingen dan deze te gebruiken en dat deze benamingen niet noodzakelijk voorkomen in de standaardlessentabellen van de verschillende onderwijsnetten:

- Algemene vakken:
dit wil zeggen dat de school kiest voor versterking van 'algemene' vakken als Nederlands, Frans, wetenschappelijk werk, wiskunde, ...
Veel scholen noemen dit de Moderne. 
Scholen hebben de vrijheid om het aantal uren voor een vak te bepalen. 
Je wordt zo voorbereid op de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de leerjaar.

- De Latijnse of Klassieke studiën:
dit wil zeggen dat de school 2 tot 5 uren van het keuzegedeelte besteedt aan Latijn en eventueel een kennismaking met Grieks.
Je wordt zo voorbereid op latere keuzes met Latijn en/of Grieks, maar uiteraard blijven andere keuzes mogelijk.

- Technische vakken:
dit wil zeggen dat de school in het keuzegedeelte kiest voor vorming in techniek, eventueel met praktijkoefeningen.
Je wordt zo voorbereid op meer technisch gerichte basisopties van het 2de leerjaar.
Het aanbod zal verschillen per school. In sommige scholen worden 4 of 5 lestijden aan dergelijke technische vakken besteed, maar het kunnen ook 2 of 3 lestijden zijn in combinatie met uren algemene vakken.
Hierbij enkele voorbeelden:

 • agrarische technieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt …;
 • mode : kleding en mode;
 • handel: aankoop en verkoop, geldhandel, betaalsystemen, bankwezen …;
 • bakkerij-hotel-slagerij: voedselbehandeling, koken, bakken, serveren …;
 • nijverheidstechnieken : bouw, elektriciteit, grafische technieken, hout, metaal(bewerking), textiel …;
 • gezinstechnieken: verzorging, hygiëne, voedselbereiding, wooncultuur …;
 • nautische technieken : scheepvaart, zeemanschap, zeevaarttechnieken …
 • ....

- Sport:
in een aantal scholen kan je extra uren sport volgen in het 1ste jaar.
Als je wil toegelaten worden tot een topsportschool, moet je wel een topsportstatuut bezitten.
Hiervoor moet je voorgedragen worden door een sportclub en bovendien moet je een positief advies van de sportfederatie krijgen. 

- Kunstgerichte vakken:
scholen met kunstonderwijs kunnen kunstgerichte vakken aanbieden (bv. artistieke vorming, dans, .. ).

STEM?
Dit is de afkorting voor Science-Technology-Engineering-Mathematics. Sommige scholen leggen van in het eerste leerjaar A extra accenten op wetenschappen, wiskunde en technologisch gerichte vakken.
Dit noemt men vaak STEM. 
De exacte invulling verschilt per school.
Het accent op dergelijke vakken kan doorlopen in de hogere jaren.
Officieel is STEM geen aparte studierichting in de tweede of derde graad.

Scholen kunnen ook andere accenten leggen bij de invulling van het keuzegedeelte bv. taalsteun, ..

Wist je?:
Je mag wettelijk in 1A het hele schooljaar door veranderen van keuzegedeelte.
In de praktijk beperken de meeste scholen dit wel tot het begin van het tweede trimester.

Welke lessen krijg ik in "1e Leerjaar A" ?

De lessentabel bestaat uit 32 lestijden per week.
Er zijn twee grote onderdelen in het lessenrooster: de basisvorming(27/28u) en het keuzegedeelte (4/5u).
De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.
De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar kiezen.
Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "1e Leerjaar A" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "1e Leerjaar A" ?

-Je wordt toegelaten tot 1A als:

 • je in het bezit bent van een getuigschrift basisonderwijs (behaald in gewoon of buitengewoon onderwijs);
 • je het 6de leerjaar gewoon basisonderwijs hebt beëindigd en niet in het bezit bent van een getuigschrift basisonderwijs.
  In dit geval gelden twee bijkomende voorwaarden: een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en het akkoord van de betrokken personen, die vooraf een niet-bindend advies van het CLB hebben ontvangen.

-In afwijking van deze voorwaarden kan je worden toegelaten na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, die gebaseerd is op een screening van de leerling en het akkoord van de betrokken personen. 

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "1e Leerjaar A" ?


Je behaalt één van de volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent;
 • een B-attest wanneer je GESLAAGD bent MAAR niet naar om het even welke richting mag overgaan.
 • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent.

Ingeval van een B-attest kan je enkel uitgesloten worden (= clausulering) voor:

 • Grieks-Latijn en Latijn
 • Grieks-Latijn, Latijn, Moderne Wetenschappen, Rudolf Steinerpedagogie, Yeshiva
 • 2de leerjaar van de 1ste graad.

Indien een school werkt volgens het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad, bekomen de regelmatige leer­lingen een attest van regelmatige lesbijwoning dat toelating verleent tot het 2de leerjaar.
Het getuigschrift van basisonderwijs wordt uit­gereikt aan de regelmatige leerlingen die een 1ste leerjaar met vrucht beëin­digd hebben (A- of B-attest) en er nog geen houder van zijn.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

 • Je mag doorheen het jaar overstappen naar 1B mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt nog enkel voor het schooljaar 2019-2020.
  (De toelatingsklassenraad kan hierop een afwijking toestaan.)

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.

Wat na "1e Leerjaar A" ?

Wat je kiest in het 1ste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het 2de leerjaar.
Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.
Uiteraard zal je bij die keuze wel moeten rekening houden met het attest dat je behaalt op het einde van 1A.
Het is niet toegelaten om met een A-attest 1A opnieuw te doen.
In het 2de gemeenschappelijke leerjaar zijn er een heel aantal 'basisopties'.
Sommige basisopties zijn meer theoretisch dan andere.
Weet wel dat, om in het 2de leerjaar een basisoptie Latijn of Grieks-Latijn te kunnen volgen, je best in het 1ste leerjaar Latijn of Klassieke studiën gevolgd hebt.
Je kunt ook overschakelen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar, waar je dan een combinatie van beroepenvelden moet kiezen.