1e leerjaar A - topsport - Eerste graad

Studierichting "1e leerjaar A - topsport"

Topsportonderwijs wil zeer talentrijke jongeren de kans bieden hun sport op hoog niveau te beoefenen, in combinatie met hun studies om zo een diploma secundair onderwijs te behalen. 

Er zijn maar enkele topsportscholen in Vlaanderen die een richting "topsport" mogen inrichten.
Niet voor alle sporten is er een onderwijsaanbod vanaf de eerste graad! 
Topsportonderwijs wordt ook niet door alle onderwijsnetten georganiseerd.
In de scholen met een eerste graad topsport krijg je gemiddeld 4 tot 6u training in je sport en 2 uren lichamelijke opvoeding, aangepast aan je sport. De sportieve opleiding en begeleiding gebeurt door gespecialiseerde trainers aangesteld door de sportfederaties. 
Het spreekt voor zich dat ook na de schooluren intens getraind wordt. 
Daarom wordt een aangepaste studiebegeleiding voorzien. 
Als je in het bezit bent van een topsportstatuut, zijn er 2 mogelijkheden:

 • je volgt een niet-topsport studierichting en combineert sport en studie binnen de mogelijkheden van het toegekende statuut;
 • je schrijft je in aan een topsportschool.

Wil je weten welke topsportschool welke sport organiseert, klik hier.

Voor de studierichtingen met component topsport moet je voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B hebben verkregen van de selectiecommissie voor de betrokken sportdiscipline.
Deze toekenning houdt geen garantie in dat de topsportrichting het schooljaar nadien verder kan worden gevolgd.

1e leerjaar A - topsport - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Topsportonderwijs wil zeer talentrijke jongeren de kans bieden hun sport op hoog niveau te beoefenen, in combinatie met hun studies om zo een diploma secundair onderwijs te behalen. 

Er zijn maar enkele topsportscholen in Vlaanderen die een richting "topsport" mogen inrichten.
Niet voor alle sporten is er een onderwijsaanbod vanaf de eerste graad! 
Topsportonderwijs wordt ook niet door alle onderwijsnetten georganiseerd.
In de scholen met een eerste graad topsport krijg je gemiddeld 4 tot 6u training in je sport en 2 uren lichamelijke opvoeding, aangepast aan je sport. De sportieve opleiding en begeleiding gebeurt door gespecialiseerde trainers aangesteld door de sportfederaties. 
Het spreekt voor zich dat ook na de schooluren intens getraind wordt. 
Daarom wordt een aangepaste studiebegeleiding voorzien. 
Als je in het bezit bent van een topsportstatuut, zijn er 2 mogelijkheden:

 • je volgt een niet-topsport studierichting en combineert sport en studie binnen de mogelijkheden van het toegekende statuut;
 • je schrijft je in aan een topsportschool.

Wil je weten welke topsportschool welke sport organiseert, klik hier.

Voor de studierichtingen met component topsport moet je voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B hebben verkregen van de selectiecommissie voor de betrokken sportdiscipline.
Deze toekenning houdt geen garantie in dat de topsportrichting het schooljaar nadien verder kan worden gevolgd.

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "1e leerjaar A - topsport" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "1e leerjaar A - topsport" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "1e leerjaar A - topsport" ?

Je wordt tot het 1e leerjaar A toegelaten:

1° als je het getuigschrift basisonderwijs hebt;

2° als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Dit moet worden beslis binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. Indien het een overstap betreft vanuit het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers dan moet de toelatingsklassenraad rekening houden met het advies van de klassenraad van dat onthaaljaar; elke beslissing van de toelatingsklassenraad die afwijkt van dat advies moet afdoende worden gemotiveerd. 

Als je een kunstgerichte opleiding wil starten in een school met enkel kunstsecundaire studierichtingen, dan moet de klassenraad hiervoor toestemming geven.

NB Voor inschrijving in 1A met Topsport dien je te beschikken over een topsportstatuut.

Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.1

Wat kan je behalen na "1e leerjaar A - topsport" ?


Je behaalt één van de volgende oriëntatieattesten:

 • Een A-attest wanneer je GESLAAGD bent. De klassenraad kan je eventueel verplichte remediëring in het 2e leerjaar opleggen EN/OF je uitsluiten van één of meer basisopties of pakketten van basisopties in 2A of 2B.
 • Een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

Indien een school werkt volgens het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad, krijg je een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

 • Je mag doorheen het jaar overstappen naar 1B mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt nog enkel voor het schooljaar 2019-2020.
  (De toelatingsklassenraad kan hierop een afwijking toestaan.)

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.

Wat na "1e leerjaar A - topsport" ?

Wat je kiest in het 1ste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het 2de leerjaar.
Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.

Na 1A kan je in het tweede jaar kiezen voor:

 • het 2e leerjaar A (2A) of
 • het 2e leerjaar B (2B)

Je moet natuurlijk rekening houden met het attest dat je behaald hebt in 1A.

Met een A-attest mag je naar 2A of je kan ook kiezen voor 2B.

 • Bij het A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.
 • Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A.
 • Het is niet toegelaten om met een A-attest 1A opnieuw te doen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je een C-attest krijgen. Dan moet je overzitten of naar 2B gaan.

In het 2e leerjaar kies je een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school. Een school kan een basisoptie verdelen in meer specifieke pakketten. Een overzicht van de basisopties en pakketten in 2A vind je hieronder.

Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2e leerjaar A. Weet wel dat, om in het 2e leerjaar A de basisoptie Klassieke talen te kunnen volgen, je best in het 1e leerjaar klassieke talen hebt gevolgd.

De basisopties in het 2e leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit 2e leerjaar zal je dan in de 2e graad een studierichting kiezen.

Je kan ook beslissen om over te schakelen naar een basisoptie van het 2e leerjaar B.

Basisopties en pakketten in 2A:

(Let wel: op dit moment zijn de onderstaande linken nog niet actief. Dat zal gebeuren in de loop van het schooljaar 2019-2020.)

Basisopties A-stroom

Onderverdeling (pakket)

Economie en organisatie

 

Klassieke talen

Grieks-Latijn

Latijn

Kunst en creatie

Artistieke vorming

Ballet

Creatie en vormgeving

Maatschappij en welzijn

 

Moderne talen en wetenschappen

 

Voeding en horeca

 

Sport (incl. topsport)

 

Steinerpedagogie

 

Yeshiva

 

STEM-technieken

Agro- en biotechnieken

Bouw- en houttechnieken

Grafische communicatie

Maritieme technieken

Mechanica-elektriciteit

Textiel

STEM-wetenschappen

 

Industriële wetenschappen

Techniek-wetenschappen

 

Interessante links