Toegepaste informatica : Applicatieontwikkeling - Professionele bachelor

 

Algemene info


Meestal is het eerste jaar volledig gemeenschappelijk en kies je nadien een afstudeerrichting.
De studiedomeinen omvatten systeemanalyse, derde- en vierdegeneratietalen, netwerksystemen, datacommunicatie, cliënt-serversystemen.
Als algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming krijg je vakken zoals economie en bedrijfseconomie, algemeen boekhouden en exploitatieboekhouden, fiscale en sociale wetgeving, wiskunde. Specifiek beroepsgerichte vakken in het 1ste jaar zijn: informatica, programmeren in meerdere programmeertalen, programmastructuren, bestandsorganisatie en gegevensbanken.
Daarnaast krijg je een basis voor Frans en Engels en communicatievaardigheden.
Vanaf het 2de leerjaar krijg je vakken als programmeren, bestandsorganisatie en gegevensbanken, systeemanalyse, datacommunicatie en computernetwerken, beheer en organisatie van computercentra, besturingssystemen.
Seminaries en stages vullen de vorming aan.


Applicatieontwikkeling:
Hier word je opgeleid in de 2 basispijlers:
- analyse en programmatie
- systeem- en netwerkbeheer.
Je leert enerzijds toepassingen ontwikkelen met behulp van diverse programmeertalen (Java, C#.NET, ASP.NET, Flex, …) en voor diverse platformen (mobile devices, desktop, web).
Anderzijds krijg je een opleiding in netwerken en systeembeheer (computernetwerken, intranet, serverbeheer). Je krijgt dan vakken die je vormen tot een specialist in het bouwen van webtoepassingen en apps voor mobiele devices zoals tablets, smartphones, … en dit voor diverse platformen (Windows Phone 7, Android, Apple iOS, …).
De opleiding is polyvalent:
je maakt ook kennis met professionele tools om bedrijfsoplossingen uit te werken, zoals ERP-systemen en BI (Business Intelligence),
je wordt ingewijd in de bedrijfseconomische context waarin informaticaystemen functioneren
en je wordt getraind in sociale en communicatieve vaardigheden.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet vereist.
Uiteraard werk je graag met computers en internet.
Je hoeft geen wetenschappelijke of wiskundige basis te hebben om te beginnen aan de opleiding.
Het programma bevat geen wiskunde of andere wetenschappen en wat betreft de informatica start men volledig vanaf nul.Studiepunten

180

Toegepaste informatica : Applicatieontwikkeling - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

 

Algemene info


Meestal is het eerste jaar volledig gemeenschappelijk en kies je nadien een afstudeerrichting.
De studiedomeinen omvatten systeemanalyse, derde- en vierdegeneratietalen, netwerksystemen, datacommunicatie, cliënt-serversystemen.
Als algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming krijg je vakken zoals economie en bedrijfseconomie, algemeen boekhouden en exploitatieboekhouden, fiscale en sociale wetgeving, wiskunde. Specifiek beroepsgerichte vakken in het 1ste jaar zijn: informatica, programmeren in meerdere programmeertalen, programmastructuren, bestandsorganisatie en gegevensbanken.
Daarnaast krijg je een basis voor Frans en Engels en communicatievaardigheden.
Vanaf het 2de leerjaar krijg je vakken als programmeren, bestandsorganisatie en gegevensbanken, systeemanalyse, datacommunicatie en computernetwerken, beheer en organisatie van computercentra, besturingssystemen.
Seminaries en stages vullen de vorming aan.


Applicatieontwikkeling:
Hier word je opgeleid in de 2 basispijlers:
- analyse en programmatie
- systeem- en netwerkbeheer.
Je leert enerzijds toepassingen ontwikkelen met behulp van diverse programmeertalen (Java, C#.NET, ASP.NET, Flex, …) en voor diverse platformen (mobile devices, desktop, web).
Anderzijds krijg je een opleiding in netwerken en systeembeheer (computernetwerken, intranet, serverbeheer). Je krijgt dan vakken die je vormen tot een specialist in het bouwen van webtoepassingen en apps voor mobiele devices zoals tablets, smartphones, … en dit voor diverse platformen (Windows Phone 7, Android, Apple iOS, …).
De opleiding is polyvalent:
je maakt ook kennis met professionele tools om bedrijfsoplossingen uit te werken, zoals ERP-systemen en BI (Business Intelligence),
je wordt ingewijd in de bedrijfseconomische context waarin informaticaystemen functioneren
en je wordt getraind in sociale en communicatieve vaardigheden.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet vereist.
Uiteraard werk je graag met computers en internet.
Je hoeft geen wetenschappelijke of wiskundige basis te hebben om te beginnen aan de opleiding.
Het programma bevat geen wiskunde of andere wetenschappen en wat betreft de informatica start men volledig vanaf nul.Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Apps & gamification
 

Je verwerft een brede basis in alle aspecten van informatica, maar je echte specialisatie wordt web development en app development, met een extra focus op gamification, het introduceren van spelelementen in businessapplicaties.

Networks & (cyber)security
 

Na een brede opleiding in alle aspecten van de informatica wordt een afgestudeerde in Networks & Cybersecurity een specialist in het opzetten en beveiligen van netwerken en servers.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

Theorie krijg je steeds in functie van de praktijk: Java, .NET, HTML5, XML, mobile apps, security … Je codeert en ontwikkelt. 
In het eerste jaar krijg je een stevige basis mee: zowel van applicatieontwikkeling als van softwaremanagement ensysteem- en netwerkbeheer. 
Daarna ligt de focus op applicaties: je leert de platformen en frameworks kennen waarmee professionele toepassingen worden gemaakt. 
Hierbij werk je voortdurend in team en bouw je samen met je collega’s applicaties die vlot draaien op tablets ensmartphones.

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

In de eerste helft van je opleiding krijg je de fundamentele bouwstenen mee van het Internet of Everything, bekeken vanuit vier perspectieven: Application Development, Systems & Networks, Business en Problem Solving. In de tweede helft ga je je verder specialiseren binnen een van deze perspectieven, waarbij enkel de pijler Problem Solving niet zal uitmonden in een afstudeerrichting, maar verweven zal worden binnen de pijler waarin je je wil specialiseren.

Concreet betekent dit dat iedereen in het eerste jaar hetzelfde studietraject volgt. In het tweede jaar ga je je verder verdiepen in de verschillende perspectieven en ga je, afhankelijk van je interesse, een specialisatietrack volgen: Application Development, Systems & Networks of IT-Management. In het derde jaar kies je dan via een afstudeerrichting voor een doorgedreven specialisatie in Application Development, Systems & Networks of Software Management.


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Toegepaste informatica 

Afstudeerrichting: Applicatieontwikkeling

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen binnen Toegepaste informatica zijn:

Toegepaste informatica : Algemene opleiding (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : Softwaremanagement (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : Systeem- en netwerkbeheer (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:
Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Toegepaste informatica : Applicatieontwikkeling


Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Universiteit Gent Campus Kortrijk

Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Vrije Universiteit Brussel Brussels Technology Campus

Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Universiteit Antwerpen Campus Paardenmarkt

Industriële wetenschappen: Informatica - Universiteit Gent Campus Gent

Informatica - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Organisatie en het management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Toegepaste Informatica - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Groenplaats

Afstandsonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool PXL, Campus Elfde Linie

Werkstudententraject

Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs

Instellingen

Nationalestraat 5  2000 Antwerpen
03 613 16 00    


Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 40    


Beroepsuitwegen

Een analist-programmeur ontwikkelt toepassingen vanaf het ontwerp tot de realisatie en implementatie. Sommige afgestudeerden werken als systeem- en/of netwerkbeheerder.
Anderen werken mee aan websites en e-commercetoepassingen.
Door de snelle evolutie in de informaticawereld worden afgestudeerden ingeschakeld als helpdesk engineer om de eindgebruiker te begeleiden bij vragen over de computerinfrastructuur, de werking van de programma's. Afgestudeerden kunnen ook werken als trainingsverantwoordelijke of als projectleider.
Bachelors in de Toegepaste informatica werken in softwarehuizen en overal waar de behoefte bestaat aan het maken van eigen computertoepassingen zoals industriële ondernemingen, financiële instellingen, handelsondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, organisaties, openbare besturen, KMO's en allerhande kantoren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Analist ontwikkelaar ICT ( knelpuntberoep)
Computeroperator
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
ICT-medewerker
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Multimediaontwikkelaar
Technicus pc en kantoormateriaal
Verantwoordelijke ICT
Webmaster

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 780 14,72% 60,15% 105 116 92 151 301 15
Economie-moderne talen (ASO) 529 1,84% 60,23% 53 71 88 104 170 43
Economie-wetenschappen (ASO) 55 2,94% 69,90% 0 8 8 11 25 3
Economie-wiskunde (ASO) 126 1,74% 81,00% 4 6 8 32 74 2
Elektriciteit-elektronica (TSO) 100 5,89% 64,72% 14 10 14 16 45 1
Elektrische installatietechnieken (TSO) 121 2,59% 36,17% 32 24 20 19 15 11
Elektromechanica (TSO) 142 2,83% 42,23% 41 26 14 19 31 11
Handel (TSO) 297 2,11% 40,73% 78 52 34 34 52 47
Humane wetenschappen (ASO) 242 0,92% 51,49% 54 35 30 41 65 17
Industriële elektriciteit (BSO) 38 1,33% 13,72% 21 7 2 3 0 5
Industriële ICT (TSO) 216 33,13% 57,72% 24 35 29 53 68 7
Industriële wetenschappen (TSO) 79 2,16% 73,22% 8 5 9 10 46 1
Informaticabeheer (TSO) 1629 45,76% 61,30% 182 212 220 386 595 34
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 236 2,58% 21,90% 87 44 14 20 12 59
Latijn-moderne talen (ASO) 40 0,41% 64,05% 4 3 5 11 16 1
Latijn-wetenschappen (ASO) 32 0,46% 80,93% 4 2 2 5 18 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 78 1,17% 28,70% 27 15 9 5 8 14
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 63 1,84% 24,84% 22 15 8 7 4 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 151 1,41% 72,76% 12 12 15 24 77 11
Multimedia (TSO) 90 6,25% 42,47% 28 17 6 16 21 2
Naamloos leerjaar (BSO) 67 1,80% 25,21% 28 7 6 7 4 15
Secretariaat-talen (TSO) 63 1,18% 29,07% 19 12 5 10 3 14
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 216 0,93% 38,09% 44 49 35 31 29 28
Sportwetenschappen (ASO) 31 1,05% 55,93% 8 2 2 4 9 6
Techniek-wetenschappen (TSO) 103 2,36% 61,29% 12 18 9 22 35 7
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 309 0,88% 80,60% 17 12 28 52 186 14

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool PXL Vantage (B2)
Karel de Grote Hogeschool Vantage (B2)
Katholieke Hogeschool VIVES Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 17-02-2017

Toegepaste informatica : Applicatieontwikkeling - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

 

Algemene info


Meestal is het eerste jaar volledig gemeenschappelijk en kies je nadien een afstudeerrichting.
De studiedomeinen omvatten systeemanalyse, derde- en vierdegeneratietalen, netwerksystemen, datacommunicatie, cliënt-serversystemen.
Als algemeen-economische en bedrijfseconomische vorming krijg je vakken zoals economie en bedrijfseconomie, algemeen boekhouden en exploitatieboekhouden, fiscale en sociale wetgeving, wiskunde. Specifiek beroepsgerichte vakken in het 1ste jaar zijn: informatica, programmeren in meerdere programmeertalen, programmastructuren, bestandsorganisatie en gegevensbanken.
Daarnaast krijg je een basis voor Frans en Engels en communicatievaardigheden.
Vanaf het 2de leerjaar krijg je vakken als programmeren, bestandsorganisatie en gegevensbanken, systeemanalyse, datacommunicatie en computernetwerken, beheer en organisatie van computercentra, besturingssystemen.
Seminaries en stages vullen de vorming aan.


Applicatieontwikkeling:
Hier word je opgeleid in de 2 basispijlers:
- analyse en programmatie
- systeem- en netwerkbeheer.
Je leert enerzijds toepassingen ontwikkelen met behulp van diverse programmeertalen (Java, C#.NET, ASP.NET, Flex, …) en voor diverse platformen (mobile devices, desktop, web).
Anderzijds krijg je een opleiding in netwerken en systeembeheer (computernetwerken, intranet, serverbeheer). Je krijgt dan vakken die je vormen tot een specialist in het bouwen van webtoepassingen en apps voor mobiele devices zoals tablets, smartphones, … en dit voor diverse platformen (Windows Phone 7, Android, Apple iOS, …).
De opleiding is polyvalent:
je maakt ook kennis met professionele tools om bedrijfsoplossingen uit te werken, zoals ERP-systemen en BI (Business Intelligence),
je wordt ingewijd in de bedrijfseconomische context waarin informaticaystemen functioneren
en je wordt getraind in sociale en communicatieve vaardigheden.


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet vereist.
Uiteraard werk je graag met computers en internet.
Je hoeft geen wetenschappelijke of wiskundige basis te hebben om te beginnen aan de opleiding.
Het programma bevat geen wiskunde of andere wetenschappen en wat betreft de informatica start men volledig vanaf nul.Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Apps & gamification
 

Je verwerft een brede basis in alle aspecten van informatica, maar je echte specialisatie wordt web development en app development, met een extra focus op gamification, het introduceren van spelelementen in businessapplicaties.

Networks & (cyber)security
 

Na een brede opleiding in alle aspecten van de informatica wordt een afgestudeerde in Networks & Cybersecurity een specialist in het opzetten en beveiligen van netwerken en servers.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

Theorie krijg je steeds in functie van de praktijk: Java, .NET, HTML5, XML, mobile apps, security … Je codeert en ontwikkelt. 
In het eerste jaar krijg je een stevige basis mee: zowel van applicatieontwikkeling als van softwaremanagement ensysteem- en netwerkbeheer. 
Daarna ligt de focus op applicaties: je leert de platformen en frameworks kennen waarmee professionele toepassingen worden gemaakt. 
Hierbij werk je voortdurend in team en bouw je samen met je collega’s applicaties die vlot draaien op tablets ensmartphones.

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

In de eerste helft van je opleiding krijg je de fundamentele bouwstenen mee van het Internet of Everything, bekeken vanuit vier perspectieven: Application Development, Systems & Networks, Business en Problem Solving. In de tweede helft ga je je verder specialiseren binnen een van deze perspectieven, waarbij enkel de pijler Problem Solving niet zal uitmonden in een afstudeerrichting, maar verweven zal worden binnen de pijler waarin je je wil specialiseren.

Concreet betekent dit dat iedereen in het eerste jaar hetzelfde studietraject volgt. In het tweede jaar ga je je verder verdiepen in de verschillende perspectieven en ga je, afhankelijk van je interesse, een specialisatietrack volgen: Application Development, Systems & Networks of IT-Management. In het derde jaar kies je dan via een afstudeerrichting voor een doorgedreven specialisatie in Application Development, Systems & Networks of Software Management.


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Toegepaste informatica 

Afstudeerrichting: Applicatieontwikkeling

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen binnen Toegepaste informatica zijn:

Toegepaste informatica : Algemene opleiding (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : Softwaremanagement (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : Systeem- en netwerkbeheer (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:
Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Toegepaste informatica : Applicatieontwikkeling


Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Universiteit Gent Campus Kortrijk

Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Vrije Universiteit Brussel Brussels Technology Campus

Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Universiteit Antwerpen Campus Paardenmarkt

Industriële wetenschappen: Informatica - Universiteit Gent Campus Gent

Informatica - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Organisatie en het management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Toegepaste Informatica - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Groenplaats

Afstandsonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool PXL, Campus Elfde Linie

Werkstudententraject

Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs

Instellingen

Nationalestraat 5  2000 Antwerpen
03 613 16 00    


Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 40    


Beroepsuitwegen

Een analist-programmeur ontwikkelt toepassingen vanaf het ontwerp tot de realisatie en implementatie. Sommige afgestudeerden werken als systeem- en/of netwerkbeheerder.
Anderen werken mee aan websites en e-commercetoepassingen.
Door de snelle evolutie in de informaticawereld worden afgestudeerden ingeschakeld als helpdesk engineer om de eindgebruiker te begeleiden bij vragen over de computerinfrastructuur, de werking van de programma's. Afgestudeerden kunnen ook werken als trainingsverantwoordelijke of als projectleider.
Bachelors in de Toegepaste informatica werken in softwarehuizen en overal waar de behoefte bestaat aan het maken van eigen computertoepassingen zoals industriële ondernemingen, financiële instellingen, handelsondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, organisaties, openbare besturen, KMO's en allerhande kantoren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Analist ontwikkelaar ICT ( knelpuntberoep)
Computeroperator
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
ICT-medewerker
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Multimediaontwikkelaar
Technicus pc en kantoormateriaal
Verantwoordelijke ICT
Webmaster

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 780 14,72% 60,15% 105 116 92 151 301 15
Economie-moderne talen (ASO) 529 1,84% 60,23% 53 71 88 104 170 43
Economie-wetenschappen (ASO) 55 2,94% 69,90% 0 8 8 11 25 3
Economie-wiskunde (ASO) 126 1,74% 81,00% 4 6 8 32 74 2
Elektriciteit-elektronica (TSO) 100 5,89% 64,72% 14 10 14 16 45 1
Elektrische installatietechnieken (TSO) 121 2,59% 36,17% 32 24 20 19 15 11
Elektromechanica (TSO) 142 2,83% 42,23% 41 26 14 19 31 11
Handel (TSO) 297 2,11% 40,73% 78 52 34 34 52 47
Humane wetenschappen (ASO) 242 0,92% 51,49% 54 35 30 41 65 17
Industriële elektriciteit (BSO) 38 1,33% 13,72% 21 7 2 3 0 5
Industriële ICT (TSO) 216 33,13% 57,72% 24 35 29 53 68 7
Industriële wetenschappen (TSO) 79 2,16% 73,22% 8 5 9 10 46 1
Informaticabeheer (TSO) 1629 45,76% 61,30% 182 212 220 386 595 34
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 236 2,58% 21,90% 87 44 14 20 12 59
Latijn-moderne talen (ASO) 40 0,41% 64,05% 4 3 5 11 16 1
Latijn-wetenschappen (ASO) 32 0,46% 80,93% 4 2 2 5 18 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 78 1,17% 28,70% 27 15 9 5 8 14
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 63 1,84% 24,84% 22 15 8 7 4 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 151 1,41% 72,76% 12 12 15 24 77 11
Multimedia (TSO) 90 6,25% 42,47% 28 17 6 16 21 2
Naamloos leerjaar (BSO) 67 1,80% 25,21% 28 7 6 7 4 15
Secretariaat-talen (TSO) 63 1,18% 29,07% 19 12 5 10 3 14
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 216 0,93% 38,09% 44 49 35 31 29 28
Sportwetenschappen (ASO) 31 1,05% 55,93% 8 2 2 4 9 6
Techniek-wetenschappen (TSO) 103 2,36% 61,29% 12 18 9 22 35 7
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 309 0,88% 80,60% 17 12 28 52 186 14

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Hogeschool PXL Vantage (B2)
Karel de Grote Hogeschool Vantage (B2)
Katholieke Hogeschool VIVES Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 17-02-2017