Biomedische laboratoriumtechnologie : Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie - Professionele bachelor

 

Een brede training in laboratoriumtechnologie stoomt je klaar om als laborant aan de slag te gaan in een hoogtechnologisch labo. Deze afstudeerrichting biedt je alle kennis en vaardigheden voor een job in de farmaceutische en biologische sector.

De opleiding leidt je op tot een allround laboratoriumtechnoloog met een brede basiskennis. Op jouw lessenrooster staan onder andere: • wetenschappelijke basisvakken zoals wiskunde, statistiek, fysica, chemie en biologie,

 • medische vakken zoals anatomie, microbiologie en fysiologie

 • specifieke farmaceutische en biotechnologische technieken zoals gen-, cel- en eiwittechnologie, microbiologie, moleculaire biologie, immunologie, geneesmiddelenleer en entoxicologie.


Praktijk is een erg belangrijk onderdeel van deze opleiding. Je leert er de technieken toepassen, en software en apparatuur gebruiken. Je sluit je opleiding af met stages in het werkveld en een bachelorproef.


Wie nog een bijkomende stage in een apotheek doet, kan ook het certificaat behalen van farmaceutisch-technisch assistent. Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je op de websites van de hogescholen.

Is deze opleiding iets voor jou?
Je bent geboeid door wetenschappelijk onderzoek en ziet jezelf aan de slag gaan als laboratoriumtechnoloog. Je hebt een grote interesse in biotechnologisch of farmaceutisch onderzoek en werkt graag nauwkeurig en praktisch. Je wilt meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en geneesmiddelen.
Een wetenschappelijke vooropleiding is niet noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen. Wil je je kennis van wetenschappelijke vakken opkrikken voor je aan de opleiding begint, dan kan je een introductiecursus overwegen.Studiepunten

180

Biomedische laboratoriumtechnologie : Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Een brede training in laboratoriumtechnologie stoomt je klaar om als laborant aan de slag te gaan in een hoogtechnologisch labo. Deze afstudeerrichting biedt je alle kennis en vaardigheden voor een job in de farmaceutische en biologische sector.

De opleiding leidt je op tot een allround laboratoriumtechnoloog met een brede basiskennis. Op jouw lessenrooster staan onder andere: • wetenschappelijke basisvakken zoals wiskunde, statistiek, fysica, chemie en biologie,

 • medische vakken zoals anatomie, microbiologie en fysiologie

 • specifieke farmaceutische en biotechnologische technieken zoals gen-, cel- en eiwittechnologie, microbiologie, moleculaire biologie, immunologie, geneesmiddelenleer en entoxicologie.


Praktijk is een erg belangrijk onderdeel van deze opleiding. Je leert er de technieken toepassen, en software en apparatuur gebruiken. Je sluit je opleiding af met stages in het werkveld en een bachelorproef.


Wie nog een bijkomende stage in een apotheek doet, kan ook het certificaat behalen van farmaceutisch-technisch assistent. Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je op de websites van de hogescholen.

Is deze opleiding iets voor jou?
Je bent geboeid door wetenschappelijk onderzoek en ziet jezelf aan de slag gaan als laboratoriumtechnoloog. Je hebt een grote interesse in biotechnologisch of farmaceutisch onderzoek en werkt graag nauwkeurig en praktisch. Je wilt meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en geneesmiddelen.
Een wetenschappelijke vooropleiding is niet noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen. Wil je je kennis van wetenschappelijke vakken opkrikken voor je aan de opleiding begint, dan kan je een introductiecursus overwegen.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

Forensisch (laboratorium)onderzoek


Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Forensisch (laboratorium)onderzoekInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Odisee - Technologiecampus Gent

HOGENT - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biomedische laboratoriumtechnologie 

Afstudeerrichting: Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Techniek,

Schoolvakken SO: Apotheek, Biologie, Chemie,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Biomedische laboratoriumtechnologie zijn:

Biomedische laboratoriumtechnologie : Medische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari
VDAB-traject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Kronenburg

Werkplekleren

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Karel de Grote Hogeschool, Campus Hoboken

VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Starten in februari
VDAB-traject

Howest, Campus Brugge Station - Gebouw J

Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Odisee, Technologiecampus Gent

Werkstudententraject

Instellingen

Laarbeeklaan 121  1090 Jette

Kronenburgstraat 47  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Salesianenlaan 90  2660 Hoboken

Herestraat 49  3000 Leuven

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Het werkterrein van een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting FBT, situeert zich in de biomedische, biologische en farmaceutische sector. 
Voor de laboratoriumtechnologen in de farmaceutische en biologische sector bestaat dit meestal uit het uitvoeren van chemische en bacteriologische analyses en het toepassen van gespecialiseerde biotechnologische technieken in het kader van het onderzoek rond medische genetica, diergeneeskunde, toxicologie, voedingsanalyse, geneesmiddelen, genetische manipulaties bij planten en dieren. De concrete werkinhoud verschilt naargelang de plaats van tewerkstelling. 
Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologen oefenen hun beroep meestal uit in onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria van farmaceutische bedrijven, biotechnologische bedrijven, de agro-industrie of de universiteiten en andere onderzoekscentra. Sommige werken in apotheken (bv. in een ziekenhuis). Ook commercieel afgevaardigde voor promotie van nieuwe geneesmiddelen, labobenodigdheden en -apparaten behoort tot de mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 175 13,46 67,5 13 15 26 43 76 2
Chemie (TSO) 262 16,48 59,7 25 35 40 62 85 15
Economie-moderne talen (ASO) 91 0,34 61,9 8 8 15 26 22 12
Economie-wetenschappen (ASO) 105 2,57 72,5 7 7 9 30 45 7
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 201 26,62 45,1 32 32 47 44 29 17
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 220 3,43 45,2 47 31 33 40 37 32
Humane wetenschappen (ASO) 128 0,47 55,4 21 15 19 31 28 14
Latijn-wetenschappen (ASO) 55 0,94 77,0 3 1 7 12 31 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 56 0,72 45,0 12 6 5 10 7 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 316 3,24 78,4 12 20 28 72 176 8
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 720 2,76 42,9 135 116 127 125 102 115
Sportwetenschappen (ASO) 61 1,70 72,7 3 3 10 11 30 4
Techniek-wetenschappen (TSO) 526 11,21 73,4 38 31 47 128 266 16
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 451 1,07 82,7 18 18 30 89 281 15

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024

Biomedische laboratoriumtechnologie : Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Een brede training in laboratoriumtechnologie stoomt je klaar om als laborant aan de slag te gaan in een hoogtechnologisch labo. Deze afstudeerrichting biedt je alle kennis en vaardigheden voor een job in de farmaceutische en biologische sector.

De opleiding leidt je op tot een allround laboratoriumtechnoloog met een brede basiskennis. Op jouw lessenrooster staan onder andere: • wetenschappelijke basisvakken zoals wiskunde, statistiek, fysica, chemie en biologie,

 • medische vakken zoals anatomie, microbiologie en fysiologie

 • specifieke farmaceutische en biotechnologische technieken zoals gen-, cel- en eiwittechnologie, microbiologie, moleculaire biologie, immunologie, geneesmiddelenleer en entoxicologie.


Praktijk is een erg belangrijk onderdeel van deze opleiding. Je leert er de technieken toepassen, en software en apparatuur gebruiken. Je sluit je opleiding af met stages in het werkveld en een bachelorproef.


Wie nog een bijkomende stage in een apotheek doet, kan ook het certificaat behalen van farmaceutisch-technisch assistent. Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je op de websites van de hogescholen.

Is deze opleiding iets voor jou?
Je bent geboeid door wetenschappelijk onderzoek en ziet jezelf aan de slag gaan als laboratoriumtechnoloog. Je hebt een grote interesse in biotechnologisch of farmaceutisch onderzoek en werkt graag nauwkeurig en praktisch. Je wilt meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en geneesmiddelen.
Een wetenschappelijke vooropleiding is niet noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen. Wil je je kennis van wetenschappelijke vakken opkrikken voor je aan de opleiding begint, dan kan je een introductiecursus overwegen.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

Forensisch (laboratorium)onderzoek


Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Forensisch (laboratorium)onderzoekInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Odisee - Technologiecampus Gent

HOGENT - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biomedische laboratoriumtechnologie 

Afstudeerrichting: Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Techniek,

Schoolvakken SO: Apotheek, Biologie, Chemie,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Biomedische laboratoriumtechnologie zijn:

Biomedische laboratoriumtechnologie : Medische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari
VDAB-traject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Kronenburg

Werkplekleren

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Karel de Grote Hogeschool, Campus Hoboken

VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Starten in februari
VDAB-traject

Howest, Campus Brugge Station - Gebouw J

Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Odisee, Technologiecampus Gent

Werkstudententraject

Instellingen

Laarbeeklaan 121  1090 Jette

Kronenburgstraat 47  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Salesianenlaan 90  2660 Hoboken

Herestraat 49  3000 Leuven

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Het werkterrein van een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting FBT, situeert zich in de biomedische, biologische en farmaceutische sector. 
Voor de laboratoriumtechnologen in de farmaceutische en biologische sector bestaat dit meestal uit het uitvoeren van chemische en bacteriologische analyses en het toepassen van gespecialiseerde biotechnologische technieken in het kader van het onderzoek rond medische genetica, diergeneeskunde, toxicologie, voedingsanalyse, geneesmiddelen, genetische manipulaties bij planten en dieren. De concrete werkinhoud verschilt naargelang de plaats van tewerkstelling. 
Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologen oefenen hun beroep meestal uit in onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria van farmaceutische bedrijven, biotechnologische bedrijven, de agro-industrie of de universiteiten en andere onderzoekscentra. Sommige werken in apotheken (bv. in een ziekenhuis). Ook commercieel afgevaardigde voor promotie van nieuwe geneesmiddelen, labobenodigdheden en -apparaten behoort tot de mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 175 13,46 67,5 13 15 26 43 76 2
Chemie (TSO) 262 16,48 59,7 25 35 40 62 85 15
Economie-moderne talen (ASO) 91 0,34 61,9 8 8 15 26 22 12
Economie-wetenschappen (ASO) 105 2,57 72,5 7 7 9 30 45 7
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 201 26,62 45,1 32 32 47 44 29 17
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 220 3,43 45,2 47 31 33 40 37 32
Humane wetenschappen (ASO) 128 0,47 55,4 21 15 19 31 28 14
Latijn-wetenschappen (ASO) 55 0,94 77,0 3 1 7 12 31 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 56 0,72 45,0 12 6 5 10 7 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 316 3,24 78,4 12 20 28 72 176 8
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 720 2,76 42,9 135 116 127 125 102 115
Sportwetenschappen (ASO) 61 1,70 72,7 3 3 10 11 30 4
Techniek-wetenschappen (TSO) 526 11,21 73,4 38 31 47 128 266 16
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 451 1,07 82,7 18 18 30 89 281 15

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024