Orthopedagogische begeleiding - Graduaatsopleiding

 

De opleiding Orthopedagogische begeleiding leidt tot het beroep van opvoeder-begeleider.


Jij wordt opvoeder-begeleider en biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie of in hun dagbesteding. Die nood aan begeleiding kan het gevolg zijn van verschillende factoren: • handicap en ziekte;

 • opvoedings-, ontwikkelings-, of gedragsproblemen;

 • en/of emotionele moeilijkheden die het zelfstandig functioneren bemoeilijken.


Deze moeilijkheden hebben soms te maken met de context waar de persoon zich in bevindt. Je begeleidt het ‘gewone leven’ van de mensen op een voor hen aangepaste manier. Je bent specialist van het gewone, expert van het dagelijkse leven.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in instellingen voor jongeren, MPI, dagcentra,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren,..).


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, starten in februari, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Waar kom je terecht als opvoeder-begeleider?


Centra voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking (verstandelijk, emotioneel en/of fysiek), opvang en begeleiding van kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Je komt terecht in een: • Medisch Pedagogisch Instituut (MPI);

 • tehuis voor volwassenen met een beperking;

 • dagcentrum voor mensen met een beperking;

 • dienst voor kortopvang;

 • centrum begeleid wonen;

 • voorziening voor bijzondere jeugdzorg;

 • gemeenschapsinstelling;

 • centrum voor Kinderzorg- en Gezinsondersteuning;

 • asielcentrum, ...


Je leert o.a. over: • Doelgroepen binnen het ortho-agogische werkveld (Categoriaal werken, Gezondheidsleer)

 • Methodieken binnen het ortho-agogische werkveld (Emancipatorisch werken, Agogische vaardigheden, Methodische begeleiding, Systemisch werken, Omgaan met informatie, Communicatieve vaardigheden).

 • Psychologie en psychopathologie, pedagogisch handelen, orthopedagogie, ...


Studiepunten

120

Orthopedagogische begeleiding - Graduaatsopleiding

Algemene info

De opleiding Orthopedagogische begeleiding leidt tot het beroep van opvoeder-begeleider.


Jij wordt opvoeder-begeleider en biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie of in hun dagbesteding. Die nood aan begeleiding kan het gevolg zijn van verschillende factoren: • handicap en ziekte;

 • opvoedings-, ontwikkelings-, of gedragsproblemen;

 • en/of emotionele moeilijkheden die het zelfstandig functioneren bemoeilijken.


Deze moeilijkheden hebben soms te maken met de context waar de persoon zich in bevindt. Je begeleidt het ‘gewone leven’ van de mensen op een voor hen aangepaste manier. Je bent specialist van het gewone, expert van het dagelijkse leven.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in instellingen voor jongeren, MPI, dagcentra,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren,..).


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, starten in februari, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Waar kom je terecht als opvoeder-begeleider?


Centra voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking (verstandelijk, emotioneel en/of fysiek), opvang en begeleiding van kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Je komt terecht in een: • Medisch Pedagogisch Instituut (MPI);

 • tehuis voor volwassenen met een beperking;

 • dagcentrum voor mensen met een beperking;

 • dienst voor kortopvang;

 • centrum begeleid wonen;

 • voorziening voor bijzondere jeugdzorg;

 • gemeenschapsinstelling;

 • centrum voor Kinderzorg- en Gezinsondersteuning;

 • asielcentrum, ...


Je leert o.a. over: • Doelgroepen binnen het ortho-agogische werkveld (Categoriaal werken, Gezondheidsleer)

 • Methodieken binnen het ortho-agogische werkveld (Emancipatorisch werken, Agogische vaardigheden, Methodische begeleiding, Systemisch werken, Omgaan met informatie, Communicatieve vaardigheden).

 • Psychologie en psychopathologie, pedagogisch handelen, orthopedagogie, ...


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Thomas More - Campus Sanderus

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Lange Nieuwstraat

AP Hogeschool - Campus Blairon

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus Lier

AP Hogeschool - Campus Dodoens

Hogeschool UCLL - Campus Sociale School

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool UCLL - Campus Oude Luikerbaan

Howest - Campus Brugge Centrum

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Brusselsepoortstraat

Arteveldehogeschool - Campus Zwijnaardsesteenweg


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Orthopedagogische begeleiding 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Met een graduaatsdiploma Maatschappelijk werk kan je meestal via een verkort traject / vervolgtraject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Voorbeelden van aanvullende professionele bachelors zijn bijvoorbeeld Sociaal werk, Ortopedagogie, Sociale readaptatiewetenschappen, Pedagogie van het jonge kind,...

Instellingen

Lange Nieuwstraat 101  2000 Antwerpen
03 220 54 00    


Molenstraat 8  2018 Antwerpen
03 241 08 29    


Campus Blairon 555  2300 Turnhout
02 220 35 40    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Antwerpsestraat 99  2500 Lier
014 56 44 50    


Leopoldstraat 42  2800 Mechelen
03 220 34 00    


Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 04    


Oude Luikerbaan 79  3500 Hasselt
011 18 07 00    


Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Brusselsepoortstraat 93  9000 Gent
09 234 81 00    


Zwijnaardse steenweg 312-316  9000 Gent
    


Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opvoeder in onderwijsinstelling
Opvoeder-begeleider ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Kinderzorg (BSO) 55 1,09 71,26 6 4 6 6 28 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 48 0,24 72,75 9 0 7 6 25 1
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 89 1,02 60,19 22 10 7 10 34 6

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorie├źn: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 21-09-2022

Orthopedagogische begeleiding - Graduaatsopleiding

Algemene info

De opleiding Orthopedagogische begeleiding leidt tot het beroep van opvoeder-begeleider.


Jij wordt opvoeder-begeleider en biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie of in hun dagbesteding. Die nood aan begeleiding kan het gevolg zijn van verschillende factoren: • handicap en ziekte;

 • opvoedings-, ontwikkelings-, of gedragsproblemen;

 • en/of emotionele moeilijkheden die het zelfstandig functioneren bemoeilijken.


Deze moeilijkheden hebben soms te maken met de context waar de persoon zich in bevindt. Je begeleidt het ‘gewone leven’ van de mensen op een voor hen aangepaste manier. Je bent specialist van het gewone, expert van het dagelijkse leven.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in instellingen voor jongeren, MPI, dagcentra,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk (praktijkprojecten, werkplekleren,..).


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, starten in februari, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Waar kom je terecht als opvoeder-begeleider?


Centra voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking (verstandelijk, emotioneel en/of fysiek), opvang en begeleiding van kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Je komt terecht in een: • Medisch Pedagogisch Instituut (MPI);

 • tehuis voor volwassenen met een beperking;

 • dagcentrum voor mensen met een beperking;

 • dienst voor kortopvang;

 • centrum begeleid wonen;

 • voorziening voor bijzondere jeugdzorg;

 • gemeenschapsinstelling;

 • centrum voor Kinderzorg- en Gezinsondersteuning;

 • asielcentrum, ...


Je leert o.a. over: • Doelgroepen binnen het ortho-agogische werkveld (Categoriaal werken, Gezondheidsleer)

 • Methodieken binnen het ortho-agogische werkveld (Emancipatorisch werken, Agogische vaardigheden, Methodische begeleiding, Systemisch werken, Omgaan met informatie, Communicatieve vaardigheden).

 • Psychologie en psychopathologie, pedagogisch handelen, orthopedagogie, ...


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Thomas More - Campus Sanderus

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Lange Nieuwstraat

AP Hogeschool - Campus Blairon

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus Lier

AP Hogeschool - Campus Dodoens

Hogeschool UCLL - Campus Sociale School

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool UCLL - Campus Oude Luikerbaan

Howest - Campus Brugge Centrum

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Brusselsepoortstraat

Arteveldehogeschool - Campus Zwijnaardsesteenweg


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Orthopedagogische begeleiding 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Met een graduaatsdiploma Maatschappelijk werk kan je meestal via een verkort traject / vervolgtraject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Voorbeelden van aanvullende professionele bachelors zijn bijvoorbeeld Sociaal werk, Ortopedagogie, Sociale readaptatiewetenschappen, Pedagogie van het jonge kind,...

Instellingen

Lange Nieuwstraat 101  2000 Antwerpen
03 220 54 00    


Molenstraat 8  2018 Antwerpen
03 241 08 29    


Campus Blairon 555  2300 Turnhout
02 220 35 40    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Antwerpsestraat 99  2500 Lier
014 56 44 50    


Leopoldstraat 42  2800 Mechelen
03 220 34 00    


Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 04    


Oude Luikerbaan 79  3500 Hasselt
011 18 07 00    


Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Brusselsepoortstraat 93  9000 Gent
09 234 81 00    


Zwijnaardse steenweg 312-316  9000 Gent
    


Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opvoeder in onderwijsinstelling
Opvoeder-begeleider ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Kinderzorg (BSO) 55 1,09 71,26 6 4 6 6 28 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 48 0,24 72,75 9 0 7 6 25 1
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 89 1,02 60,19 22 10 7 10 34 6

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorie├źn: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 21-09-2022