Opleiding: Orthopedagogische begeleiding
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Algemeen


De opleiding Orthopedagogische begeleiding leidt tot het beroep van opvoeder-begeleider.


Jij wordt opvoeder-begeleider en biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie of in hun dagbesteding. Die nood aan begeleiding kan het gevolg zijn van verschillende factoren:  • handicap en ziekte;

  • opvoedings-, ontwikkelings-, of gedragsproblemen;

  • en/of emotionele moeilijkheden die het zelfstandig functioneren bemoeilijken.


Op je programma staan vakken als:  • communicatieve vaardigheden, 

  • orthopedagogiek, 

  • werken in en met groepen, 

  • psychopathologie, 

  • werken in team en organisatie en 

  • ethisch en deontologisch handelen. 


Minstens een 1/3 van je opleiding is gericht op het ontwikkelen en toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk. Deze praktijkervaringen die je opbouwt via werkplekleren, authentieke opdrachten en praktijkprojecten geven je ervaring met het werken met verschillende doelgroepen en stomen je klaar voor het beroep van orthopedagogisch begeleider. Dit in instellingen voor jongeren, MPI (medisch pedagogisch instituut), centrum voor begeleid wonen, dagcentra, ...


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, starten in februari, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Iets voor jou?


Je bent sociaal bewogen.
Je wil je inzetten voor mensen met specifieke ondersteuningsbehoeften.


Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

 
Studiepunten
  120
 
Instellingen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Lange Nieuwstraat (11D)
    Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats) ()
    Noorderplaats 2
2000 Antwerpen
Thomas More, Campus Sanderus (10B)
    Molenstraat 8
2018 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Viaduct) ()
    Ellermanstraat 71
2060 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Blairon ()
    Campus Blairon 555
2300 Turnhout
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Thomas More, Campus Lier (12B)
    Antwerpsestraat 99
2500 Lier
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Dodoens ()
    Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
Hogeschool UCLL, Campus Sociale School (18D)
    Groeneweg 151
3001 Heverlee
Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat (19A)
    Vildersstraat 5
3500 Hasselt
Hogeschool UCLL, Campus Hasselt (20A)
    Oude Luikerbaan 79
3500 Hasselt
Howest, Campus Brugge Centrum (25A)
    Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Arteveldehogeschool, Campus Zwijnaardsesteenweg ()
    Zwijnaardse steenweg 312-316
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-02-2024

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.