Opleiding: Mondzorg
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Verzorging,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding is opgebouwd rond drie leerlijnen: • Mondgezondheid: preventie en zorg
  deze leerlijn omvat theoretische vakken, casuistiek en stage.
  De biomedische wetenschappen vormen een fundamenteel deel.
  Je leert ook hoe je een duurzame gedragsverandering bij kan realiseren.

 • Kwaliteit en innovatie
  Vanuit een onderzoekende houding leer je je eigen leerprocessen, de kwaliteit en de organisatie van de verleende mondzorg verbeteren.
  Daarvoor kan je terugvallen op een stevige wetenschappelijke vorming en eventuele internationale ervaringen.

 • Communicatie en organisatie
  Deze ondersteunende leerlijn traint je om te communiceren met patiënten en professionals in een interdisciplinaire en multiculturele context.
  Je focust ook op een juridisch correcte administratie en de organisatie van je eigen werkomgeving.


Het eerste jaar is opgebouwd rond de mondzorg in de preklinische praktijk.
Je bestudeert niet alleen het lichaam en de mond en het hoofd en de hals, maar ook de motivatie en het gedrag van mensen.
Zo leer je de dagelijkse gewoonten op het vlak van mondhygiëne bijsturen.
Daarnaast verdiep je je in infectiepreventie, materialen en producten door de afgestudeerde bachelor in de mondzorg gehanteerd, in cariologie en paradontologie.
Ten slotte leer je communiceren met de patient en doe je via een kijkstage een eerste praktijkervaring op. 
Je hebt gemiddeld 20 uur les per week.
Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden ...
Alles samen zal je zo’n 40 tot 45 uur per week investeren in je opleiding.


In het tweede jaar staat de klinische praktijk centraal.
Je gaat dieper in op wat je in het eerste jaar geleerd hebt en krijgt vakken als voeding en mondgezondheid, gezondheidsvoorlichting en –bevordering en medisch 
beeldvormende technieken.
Ethisch redeneren en reflecteren en sociologische vraagstukken doen je dan weer stilstaan bij de grote inhoudelijke vragen.
In beide semesters steek je ook zelf de handen uit de mouwen tijdens een stage.


Het derde jaar draait volledig rond het beroep en de professionele praktijk.
Je zoomt in op kwaliteitszorg, wettelijke regelingen en mondzorg bij bijzondere doelgroepen, en voor professionele ontwikkeling werk je aan je eigen portfolio.
Als sluitstuk van je opleiding schrijf je je bachelorproef en loop je je afstudeerstage.
 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als afgestudeerde bachelor in de mondzorg bereid je in samenspraak met de tandarts zijn interventie voor en werk je ook proactief mee.
Zo screen je de mond, breng je fluorlak op de tanden of mondslijmvliezen aan of breng je een verdovende gel aan.
Daarnaast vervul je een belangrijke preventieve en educatieve rol: je informeert patie?nten over een goede mondgezondheid en helpt hen bij het aanleren van goede gewoontes.
Je bent dus een zorgprofessional die de algemene lichamelijke gezondheid bevordert door het voorkomen van (mond)ziektes.
Met dat unieke profiel kan je aan de slag in tandartspraktijken, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, scholen, CLB’s, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking ...

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg (18A)
    Herestraat 49
3000 Leuven
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.