Opleiding: Mondzorg
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Verzorging,
 
 
Klemtonen
 

In de professionele bacheloropleiding Mondzorg leer je hoe je mensen aanspoort tot een betere mondhygiëne, tanden bleekt, tandsteen verwijdert of medische apparatuur bedient.


Algemeen


De vakken op je programma zijn geclusterd in vier leerlijnen:  • Mondgezondheid: preventie en zorg: theoretische vakken, casuïstiek en stage

  • Biomedische wetenschappen

  • Kwaliteit 

  • en innovatie


Vanuit een onderzoekende houding leer je je eigen leerprocessen, de kwaliteit en de organisatie van de verleende mondzorg verbeteren.


Communicatie en organisatie:
Deze ondersteunende leerlijn traint je om te communiceren met patiënten en professionals in een interdisciplinaire en multiculturele context. Je focust ook op een juridisch correcte administratie en de organisatie van je eigen werkomgeving.


Je krijgt heel wat informatie te verwerken over het menselijk lichaam, met een focus op de mond, het gebit en mogelijke afwijkingen. Zowel in theorie als in de praktijklessen.

Het eerste jaar is opgebouwd rond de preklinische praktijk, het tweede rond de klinische praktijk. Dan ga je dieper in op de inhouden van het eerste jaar en wordt je programma uitgebreid met vakken als voeding en mondgezondheid, gezondheidsvoorlichting en bevordering en medisch beeldvormende technieken.
Het derde jaar staat volledig in het teken van het beroep en de professionele praktijk. Dan komen kwaliteitszorg, wettelijke regelingen en mondzorg bij bijzondere doelgroepen aan bod.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken. 


Is deze opleiding iets voor jou?


Je bent een perfectionist die houdt van precisiewerk.  
Je bent handvaardig en je geboeid door wetenschappen zoals biologie en chemie.. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als afgestudeerde bachelor in de mondzorg bereid je in samenspraak met de tandarts zijn interventie voor en werk je ook proactief mee.
Zo screen je de mond, breng je fluorlak op de tanden of mondslijmvliezen aan of breng je een verdovende gel aan.
Daarnaast vervul je een belangrijke preventieve en educatieve rol: je informeert patie?nten over een goede mondgezondheid en helpt hen bij het aanleren van goede gewoontes.
Je bent dus een zorgprofessional die de algemene lichamelijke gezondheid bevordert door het voorkomen van (mond)ziektes.
Met dat unieke profiel kan je aan de slag in tandartspraktijken, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, scholen, CLB’s, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking ...

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg (18A)
    Herestraat 49
3000 Leuven
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.