Grootkeukenkok - Modulair - CDO

Studierichting "Grootkeukenkok"

Je leert warme en koude grootkeukenbereidingen en dieetmaaltijden in samenspraak met de diëtist(e) klaarmaken. Hiervoor leer je allerlei kooktechnieken aan. Je regelt de organisatie van de grootkeuken, volgt alles wat er gebeurt, geeft leiding aan de grootkeukenmedewerker en de grootkeukenhulpkok en beheert de voorraden.

De opleiding Grootkeukenkok bestaat uit 7 modules:

 • Dieetkeuken
 • Grootkeukenbereidingen
 • Grootkeukenorganisatie
 • Grootkeukenprocessen
 • Grootkeukentechnieken
 • Initiatie keuken
 • Verdeelsystemen grootkeuken

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere DBSO-opleidingen die zich situeren in dezelfde branche en deels uit dezelfde modules bestaan zijn: Grootkeukenhulpkok, Grootkeukenmedewerker, Keukenmedewerker, Hulpkok en Kok.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Grootkeukenkok - Modulair - CDO

 

Je leert warme en koude grootkeukenbereidingen en dieetmaaltijden in samenspraak met de diëtist(e) klaarmaken. Hiervoor leer je allerlei kooktechnieken aan. Je regelt de organisatie van de grootkeuken, volgt alles wat er gebeurt, geeft leiding aan de grootkeukenmedewerker en de grootkeukenhulpkok en beheert de voorraden.

De opleiding Grootkeukenkok bestaat uit 7 modules:

 • Dieetkeuken
 • Grootkeukenbereidingen
 • Grootkeukenorganisatie
 • Grootkeukenprocessen
 • Grootkeukentechnieken
 • Initiatie keuken
 • Verdeelsystemen grootkeuken

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere DBSO-opleidingen die zich situeren in dezelfde branche en deels uit dezelfde modules bestaan zijn: Grootkeukenhulpkok, Grootkeukenmedewerker, Keukenmedewerker, Hulpkok en Kok.

Waar kan ik "Grootkeukenkok" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Grootkeukenkok" ?

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO.
Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden.
In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Leeftijdsvoorwaarde?

Je kan les volgen in het DBSO als je op je 1ste lesdag:

 • 16 jaar bent of
 • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
 • nog geen 25 jaar bent

Uitzonderingen:

Vervroegde instap: 14 jaar + 1e 2 leerjaren secundair gevolgd én 15 jaar worden vóór het einde van het schooljaar.
Er wordt echter uitdrukkelijk aangeraden om enkel die leerlingen toe te laten die ten laatste op 31 december van het schooljaar, 15 worden.
Deze instap wordt zeer uitzonderlijk toegestaan door de directie van het CDO op advies van het CLB (van de school voor voltijds onderwijs, waar je les volgt).
Je moet er wel rekening mee houden dat de federale arbeidswetgeving pas tewerkstelling toelaat vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Overschakelen?

Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het DBSO instromen.
Hij kan het DBSO volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Volgende overstappen zijn mogelijk:

 • naar het voltijds secundair onderwijs tot 15 november van hetzelfde schooljaar;
 • naar de leertijd (Syntra) kan dit het ganse schooljaar;
 • naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) kan dit ook gedurende het ganse schooljaar.

Bij een overstap na 15 november van het deeltijds naar het voltijds SO beslist de school zelf of de afwezigheid wordt gewettigd.
Dergelijke overstappen zullen steeds uitzonderlijk zijn.
Het leerjaarniveau, de duur van de afwezigheid en de motivering voor de (laat-tijdige) overgang zullen mee de houding van de school bepalen. Uiteraard moet je steeds ook in orde zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarnaar je wil overstappen. 

Wat na "Grootkeukenkok" ?

Normalerwijze ga je na het BSO werken. Als je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Met een diploma secundair mag je starten in het hoger ondewijs. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk zeer moeilijk en dus weinig realistisch is. Je krijgt hieronder een overzicht van inhoudelijk verwante opleidingen na dit studiegebied.

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Chef kok ( knelpuntberoep)

Chef kok grootkeuken ( knelpuntberoep)

Hulpkok ( knelpuntberoep)

Keukenmedewerker ( knelpuntberoep)

Maitre d'hotel ( knelpuntberoep)

Interessante links

Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs: Opleidingenstructuur Grootkeukenkok