Textieltechnieken - Tweede graad - TSO

Studierichting "Textieltechnieken"

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar. De tweede graad van deze eerder praktische studierichting bevat een inleiding in de textielnijverheid. Ze geeft een brede basisvorming als voorbereiding op de technische studierichtingen Textiel- productietechnieken en Textiel- en chemische technieken in de derde graad TSO.

Men wil op deze wijze technisch onderlegde werknemers opleiden die in de verschillende fasen van het productie- en afwerkingsproces ingeschakeld kunnen worden als technicus of als verantwoordelijke voor een afdeling. Zij moeten in staat zijn om na een korte aanpassingsperiode zelfstandig machines te bedienen, te programmeren en te onderhouden. Je leert hoe verschillende textielproducten tot stand komen door spinnen, weven, breien, veredelen en afwerken. Ook leer je de verschillende chemische bewerkingen die de vezels, stoffen en draden kunnen ondergaan zoals wassen, bleken, kleuren... Naast handmatig tekenen komt vooral het ontwerpen met de computer (CAD/CAM) uitgebreid aan bod.

Textieltechnieken - Tweede graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar. De tweede graad van deze eerder praktische studierichting bevat een inleiding in de textielnijverheid. Ze geeft een brede basisvorming als voorbereiding op de technische studierichtingen Textiel- productietechnieken en Textiel- en chemische technieken in de derde graad TSO.

Men wil op deze wijze technisch onderlegde werknemers opleiden die in de verschillende fasen van het productie- en afwerkingsproces ingeschakeld kunnen worden als technicus of als verantwoordelijke voor een afdeling. Zij moeten in staat zijn om na een korte aanpassingsperiode zelfstandig machines te bedienen, te programmeren en te onderhouden. Je leert hoe verschillende textielproducten tot stand komen door spinnen, weven, breien, veredelen en afwerken. Ook leer je de verschillende chemische bewerkingen die de vezels, stoffen en draden kunnen ondergaan zoals wassen, bleken, kleuren... Naast handmatig tekenen komt vooral het ontwerpen met de computer (CAD/CAM) uitgebreid aan bod.

Welke lessen krijg ik in "Textieltechnieken" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 36 lestijden per week.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Textieltechnieken" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Textieltechnieken" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd was in het 1ste leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO 
  (hou wel rekening met eventuele clausuleringen);
 • als je geslaagd was in het 2de leerjaar van de 2de graad BSO. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je in het bezit bent van het getuigschrift van de 2de graad behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) komt.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten.
In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit hij komt. De inrichtende macht beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid.
De bedoeling is rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en meer individuele leertrajecten aan te bieden.
Als de school van die afwijking gebruik maakt gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

• de tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar van de 2de graad (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
• in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
• beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 2de graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad, binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van desbetreffende graad, worden ook toegelaten.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.7.1. en 9.2.7.2.

Wat kan je behalen na "Textieltechnieken" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A, B of C:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Naar aanleiding van de coronacrisis is veranderen van studierichting uitzonderlijk mogelijk tot 31/01/2022. Zie SO/2020/01.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 31 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Textieltechnieken" ?

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied TEXTIEL in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO. Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn. Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen. De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn. Informatie over de modules vind je bij het overzicht van opleidingen in de derde graad BSO.
Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied TEXTIEL:

 

Een overgang naar andere richtingen in andere onderwijsvormen is mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.