Administratief medewerker kmo - Modulair - CDO

Studierichting "Administratief medewerker kmo"

Als administratief medewerker kmo voer je administratieve opdrachten uit.
Ook het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren, de correspondentie... leer je op een correcte manier uitvoeren.
Je wordt opgeleid om later te werken binnen een aankoop- en verkoopdienst.
Buiten administratie voer je ook ondersteunende boekhoudkundige taken uit.

De opleiding Administratief medewerker kmo bestaat uit volgende 8 modules:
1. Aankoopadministratie
2. Administratief werk
3. Ondersteunende boekhoudkundige taken
4. Ondersteunende taken
5. Onthaal
6. Postverwerking
7. Telefonie
8. Verkoopadministratie

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere modulaire DBSO-opleidingen die zich (deels) situeren in dezelfde branche zijn:
Callcentermedewerker, Administratief medewerker en Administratief medewerker expeditie.

Administratief medewerker kmo - Modulair - CDO

 

Als administratief medewerker kmo voer je administratieve opdrachten uit.
Ook het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren, de correspondentie... leer je op een correcte manier uitvoeren.
Je wordt opgeleid om later te werken binnen een aankoop- en verkoopdienst.
Buiten administratie voer je ook ondersteunende boekhoudkundige taken uit.

De opleiding Administratief medewerker kmo bestaat uit volgende 8 modules:
1. Aankoopadministratie
2. Administratief werk
3. Ondersteunende boekhoudkundige taken
4. Ondersteunende taken
5. Onthaal
6. Postverwerking
7. Telefonie
8. Verkoopadministratie

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere modulaire DBSO-opleidingen die zich (deels) situeren in dezelfde branche zijn:
Callcentermedewerker, Administratief medewerker en Administratief medewerker expeditie.

Waar kan ik "Administratief medewerker kmo" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Administratief medewerker kmo" ?

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO.
Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden.
In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Leeftijdsvoorwaarde?

Je kan les volgen in het DBSO als je op je 1ste lesdag:

  • 16 jaar bent of
  • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
  • nog geen 25 jaar bent

Uitzonderingen:

Vervroegde instap: 14 jaar + 1e 2 leerjaren secundair gevolgd én 15 jaar worden vóór het einde van het schooljaar.
Er wordt echter uitdrukkelijk aangeraden om enkel die leerlingen toe te laten die ten laatste op 31 december van het schooljaar, 15 worden.
Deze instap wordt zeer uitzonderlijk toegestaan door de directie van het CDO op advies van het CLB (van de school voor voltijds onderwijs, waar je les volgt).
Je moet er wel rekening mee houden dat de federale arbeidswetgeving pas tewerkstelling toelaat vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Overschakelen?

Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het DBSO instromen.
Hij kan het DBSO volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Volgende overstappen zijn mogelijk:

  • naar het voltijds secundair onderwijs tot 15 november van hetzelfde schooljaar;
  • naar de leertijd (Syntra) kan dit het ganse schooljaar;
  • naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) kan dit ook gedurende het ganse schooljaar.

Bij een overstap na 15 november van het deeltijds naar het voltijds SO beslist de school zelf of de afwezigheid wordt gewettigd.
Dergelijke overstappen zullen steeds uitzonderlijk zijn.
Het leerjaarniveau, de duur van de afwezigheid en de motivering voor de (laat-tijdige) overgang zullen mee de houding van de school bepalen. Uiteraard moet je steeds ook in orde zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarnaar je wil overstappen. 

Wat na "Administratief medewerker kmo" ?

Normalerwijze ga je na het DBSO werkenAls je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Zelfs terugkeer naar het voltijds secundair onderwijs en doorstroming naar het hoger onderwijs zijn mogelijk. 
Om te kunnen starten in het hoger onderwijs heb je een diploma secundair onderwijs nodig. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Commercieel medewerker ( knelpuntberoep)

Interessante links

Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs: Opleidingenstructuur Administratief medewerker kmo