Maritieme technieken Dek - Tweede graad - TSO

Studierichting "Maritieme technieken Dek"

Maritieme Technieken Dek is een zeer specialistische opleiding.
Leerlingen die de basisoptie Maritieme vorming gevolgd hebben, zijn voldoende voorbereid.
Leerlingen die instromen vanuit andere richtingen zullen ernstige inspanningen moeten leveren om de basisvaardigheden van de praktische en de technische vakken te verwerven.

Je start dus best zo vroeg mogelijk.
De studierichting wil technische, psychische en sociale vaardigheden aanleren die voor het beroep noodzakelijk zijn.
Deze opleiding richt zich tot leerlingen met interesse voor een loopbaan in de scheepvaart en meer bepaald voor taken op het dek.
De basiskennis van de eerste graad (basisoptie Maritieme vorming) wordt verder uitgediept en aangevuld.
De klemtoon ligt voornamelijk op het vak nautische technieken zodat je de basiscompetenties verwerft om in de diverse kustvaartsectoren te kunnen functioneren.
Je leert zelfstandig handelen. Wat aangeleerd wordt, wordt in de praktijk toegepast in levensechte situaties. Verder krijg je elementaire basiskennis in scheepswerktuigkunde, zodat je een minimum aan inzicht hebt in de werking en het onderhoud van de machines.
Je maakt kennis met de ingewikkelde regelgeving en instructies binnen de zeevaart.

Respect voor de veiligheidsnormen loopt als een rode draad door de hele opleiding en veiligheidstrainingen komen voortdurend aan bod.
Het beroep wordt in een kleine groep, op zee, geïsoleerd, uitgeoefend.
Elk individu draagt een grote verantwoordelijkheid voor het leven van de collega’s en voor het groot kapitaal dat aan de groep is toevertrouwd.
Vandaar dat binnen de opleiding bijzondere aandacht gaat naar het aanleren van specifieke attitudes: samenwerken in groep, nemen van verantwoordelijkheid, zorg voor materiaal, respect voor de natuur, zin voor nauwkeurigheid en veiligheid, optimale werkmethodes, doorzettingsvermogen en koelbloedigheid …

Maritieme technieken Dek - Tweede graad - TSO

 

Maritieme Technieken Dek is een zeer specialistische opleiding.
Leerlingen die de basisoptie Maritieme vorming gevolgd hebben, zijn voldoende voorbereid.
Leerlingen die instromen vanuit andere richtingen zullen ernstige inspanningen moeten leveren om de basisvaardigheden van de praktische en de technische vakken te verwerven.

Je start dus best zo vroeg mogelijk.
De studierichting wil technische, psychische en sociale vaardigheden aanleren die voor het beroep noodzakelijk zijn.
Deze opleiding richt zich tot leerlingen met interesse voor een loopbaan in de scheepvaart en meer bepaald voor taken op het dek.
De basiskennis van de eerste graad (basisoptie Maritieme vorming) wordt verder uitgediept en aangevuld.
De klemtoon ligt voornamelijk op het vak nautische technieken zodat je de basiscompetenties verwerft om in de diverse kustvaartsectoren te kunnen functioneren.
Je leert zelfstandig handelen. Wat aangeleerd wordt, wordt in de praktijk toegepast in levensechte situaties. Verder krijg je elementaire basiskennis in scheepswerktuigkunde, zodat je een minimum aan inzicht hebt in de werking en het onderhoud van de machines.
Je maakt kennis met de ingewikkelde regelgeving en instructies binnen de zeevaart.

Respect voor de veiligheidsnormen loopt als een rode draad door de hele opleiding en veiligheidstrainingen komen voortdurend aan bod.
Het beroep wordt in een kleine groep, op zee, geïsoleerd, uitgeoefend.
Elk individu draagt een grote verantwoordelijkheid voor het leven van de collega’s en voor het groot kapitaal dat aan de groep is toevertrouwd.
Vandaar dat binnen de opleiding bijzondere aandacht gaat naar het aanleren van specifieke attitudes: samenwerken in groep, nemen van verantwoordelijkheid, zorg voor materiaal, respect voor de natuur, zin voor nauwkeurigheid en veiligheid, optimale werkmethodes, doorzettingsvermogen en koelbloedigheid …

Welke lessen krijg ik in "Maritieme technieken Dek" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 36 lestijden per week.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Maritieme technieken Dek" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Maritieme technieken Dek" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd was in het 1ste leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO 
  (hou wel rekening met eventuele clausuleringen);
 • als je geslaagd was in het 2de leerjaar van de 2de graad BSO. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je in het bezit bent van het getuigschrift van de 2de graad behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) komt.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten.
In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit hij komt. De inrichtende macht beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid.
De bedoeling is rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en meer individuele leertrajecten aan te bieden.
Als de school van die afwijking gebruik maakt gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

• de tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar van de 2de graad (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
• in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
• beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 2de graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad, binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van desbetreffende graad, worden ook toegelaten.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.7.1. en 9.2.7.2.

Wat kan je behalen na "Maritieme technieken Dek" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A, B of C:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Naar aanleiding van de coronacrisis is veranderen van studierichting uitzonderlijk mogelijk tot 31/01/2022. Zie SO/2020/01.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 31 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Maritieme technieken Dek" ?

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied MARITIEME OPLEIDINGEN in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO.
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied MARITIEME OPLEIDINGEN:

 

Na het eerste jaar van de tweede graad kunnen de leerlingen het ‘Certificaat van Scheepsleerjongen’ behalen.
Het getuigschrift ‘Aspirant beperkte visserij’ kan behaald worden na de tweede graad.
Een overgang naar andere richtingen in andere onderwijsvormen is mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.