Handel- talen - Tweede graad - TSO

Studierichting "Handel- talen"

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig.
Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar.
Handel-talen is een studierichting die je opleidt voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.
Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne talen (Frans, Engels en Duits) en toegepaste informatica aanbiedt.
Het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel.
Deze studierichting is duidelijk minder wiskundig onderbouwd en besteedt minder aandacht aan bedrijfseconomie dan de studierichting Handel .

De klemtoon ligt op de talen en is vooral afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Bedrijfseconomie, informatica en de taalvakken zijn op elkaar afgestemd.
In bedrijfseconomie bestudeer je – in mindere mate dan in de studierichting Handel – de activiteiten van een kleine handelsonderneming.
De handelsverrichtingen en de boekhoudkundige aspecten die ermee gepaard gaan, worden toegelicht.
Je leert een aantal financiële verrichtingen boeken en leren de documenten kennen die ermee verband houden. Er is aandacht voor de btw-verplichtingen en de btw-aangifte.
Je leert ook de technieken van de dubbele boekhouding.
Je moet inzicht hebben in de opbouw van het rekeningstelsel en de werking van de verschillende types rekeningen.

De elementaire boekhoudkundige verrichtingen in een handelszaak leren zij correct analyseren en registreren. In informatica maak je kennis met de apparatuur en leer je taakgericht werken met diverse professionele softwarepakketten (Windows, Office …).
Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod.
Informatica is geen doel op zich maar een ondersteuning van de moderne schriftelijke communicatie (fax, internet, netwerken, e-mail).

Handel- talen - Tweede graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig.
Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar.
Handel-talen is een studierichting die je opleidt voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.
Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne talen (Frans, Engels en Duits) en toegepaste informatica aanbiedt.
Het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel.
Deze studierichting is duidelijk minder wiskundig onderbouwd en besteedt minder aandacht aan bedrijfseconomie dan de studierichting Handel .

De klemtoon ligt op de talen en is vooral afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Bedrijfseconomie, informatica en de taalvakken zijn op elkaar afgestemd.
In bedrijfseconomie bestudeer je – in mindere mate dan in de studierichting Handel – de activiteiten van een kleine handelsonderneming.
De handelsverrichtingen en de boekhoudkundige aspecten die ermee gepaard gaan, worden toegelicht.
Je leert een aantal financiële verrichtingen boeken en leren de documenten kennen die ermee verband houden. Er is aandacht voor de btw-verplichtingen en de btw-aangifte.
Je leert ook de technieken van de dubbele boekhouding.
Je moet inzicht hebben in de opbouw van het rekeningstelsel en de werking van de verschillende types rekeningen.

De elementaire boekhoudkundige verrichtingen in een handelszaak leren zij correct analyseren en registreren. In informatica maak je kennis met de apparatuur en leer je taakgericht werken met diverse professionele softwarepakketten (Windows, Office …).
Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail komen aan bod.
Informatica is geen doel op zich maar een ondersteuning van de moderne schriftelijke communicatie (fax, internet, netwerken, e-mail).

 

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Business Economics & Communication

Ondernemen & Communicatie

 

4e leerjaar ASO 4e leerjaar TSO 4e leerjaar KSO 4e leerjaar BSO Leertijd
Deeltijds BSO

 

Situering binnen studiegebied "Handel"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Handel (TSO)
Handel- talen (TSO)
Industrieel verpakker duaal (BSO)
Kantoor (BSO)
Magazijnmedewerker duaal (BSO)
Polyvalent administratief ondersteuner duaal (BSO)
Verkoop (BSO)
Verpakker duaal (BSO)

Bedrijfsorganisatie duaal (TSO)
Boekhouden - informatica (TSO)
Handel (TSO)
Informaticabeheer (TSO)
Secretariaat-talen (TSO)
Kantoor (BSO)
Logistiek duaal (BSO)
Verkoop (BSO)

Administratie vrije beroepen (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (TSO)
Commercieel webverkeer (TSO)
Immobiliënbeheer (TSO)
Internationaal transport en goederenverzending (TSO)
KMO- administratie (TSO)
KMO-ondernemerschap (TSO)
Medico-sociale administratie (TSO)
Netwerkbeheer (TSO)
Verkoop en distributie (TSO)
Commercieel assistent duaal (BSO)
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO)
Logistiek (BSO)
Logistiek assistent magazijn duaal (BSO)
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO)
Winkelbeheer en etalage (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Handel- talen" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 36 lestijden per week.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Handel- talen" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Handel- talen" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd was in het 1ste leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO 
  (hou wel rekening met eventuele clausuleringen);
 • als je geslaagd was in het 2de leerjaar van de 2de graad BSO. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je in het bezit bent van het getuigschrift van de 2de graad behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) komt.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten.
In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit hij komt. De inrichtende macht beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid.
De bedoeling is rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en meer individuele leertrajecten aan te bieden.
Als de school van die afwijking gebruik maakt gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

• de tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar van de 2de graad (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
• in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
• beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 2de graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad, binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van desbetreffende graad, worden ook toegelaten.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.7.1. en 9.2.7.2.

Wat kan je behalen na "Handel- talen" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A, B of C:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Naar aanleiding van de coronacrisis is veranderen van studierichting uitzonderlijk mogelijk tot 31/01/2022. Zie SO/2020/01.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 31 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Handel- talen" ?

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied HANDEL in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO. Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen.
De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn.
Informatie over de modules vind je bij het overzicht van opleidingen in de derde graad BSO.
Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied HANDEL:
 

Een overgang naar andere richtingen in andere onderwijsvormen is mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

Interessante links

Beroepeninfo: Werk voor durvers

Beroepeninfo: Actiris

Beroepeninfo: Beroepenhuis

Opleidingsfilm: Handelsonderwijs (VVKSO)