Topsport - Tweede graad - TSO

Studierichting "Topsport"

Deze studierichting wordt georganiseerd in een topsportschool.
Een intensieve sportopleiding wordt er gecombineerd met een volwaardige schoolopleiding.
Anders dan in de studierichting ‘Lichamelijke opvoeding en sport’ wordt duidelijk gekozen worden voor 1 sport.
Momenteel wordt secundair topsportonderwijs georganiseerd voor:

 • atletiek, 
 • badminton,
 • basketbal,
 • golf, 
 • gymnastiek,
 • handbal,
 • judo,
 • schermen,
 • ski- en snowboard,
 • taekwondo,
 • tafeltennis,
 • tennis,
 • triatlon,
 • voetbal,
 • volleybal,
 • wielrennen en
 • zwemmen.

Tijdens 12 lestijden sport krijgen topsporters de mogelijkheid om hun sport optimaal te beoefenen. 
Door de 12 lestijden sport krijg je minder lestijden algemene vakken dan in de andere studierichtingen van het TSO.
Via een aangepast programma, zelfstudie en een sterke begeleiding probeert men toch een voldoende basis aan te reiken om te kunnen overstappen naar de derde graad en later ook voorbereid te zijn op het hoger onderwijs.
Wil je weten welke topsportschool, welke sport organiseert, klik hier.

Let op: Voor de studierichtingen met component topsport moet je voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B hebben verkregen van de selectiecommissie voor de betrokken sportdiscipline.
Deze toekenning houdt geen garantie in dat de topsportrichting het schooljaar nadien verder kan worden gevolgd.

Let op: Niet elke jongere die in het bezit is van een topsportstatuut A of B of geselecteerd wordt voor de nationale ploeg, EK, WK of de Olympische spelen, gaat naar een topsportschool.
Hij of zij kan ook kiezen voor begeleiding van de sportclub of private trainer en daarnaast een niet-topsportstudierichting volgen.
Ingeval het gaat om een leerling met een topsportstatuut in de discipline tennis of voetbal, kan de toelatings- of begeleidende klassenraad van de secundaire school de leerling vrijstellen van bepaalde vakken tijdens een gedeelte van het/het hele schooljaar.
Uiteraard moeten de leerling en zijn ouders hiermee akkoord gaan.  

Meer info kan u in 2.2.9 van de omzendbrief lezen .

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Topsport - Tweede graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Deze studierichting wordt georganiseerd in een topsportschool.
Een intensieve sportopleiding wordt er gecombineerd met een volwaardige schoolopleiding.
Anders dan in de studierichting ‘Lichamelijke opvoeding en sport’ wordt duidelijk gekozen worden voor 1 sport.
Momenteel wordt secundair topsportonderwijs georganiseerd voor:

 • atletiek, 
 • badminton,
 • basketbal,
 • golf, 
 • gymnastiek,
 • handbal,
 • judo,
 • schermen,
 • ski- en snowboard,
 • taekwondo,
 • tafeltennis,
 • tennis,
 • triatlon,
 • voetbal,
 • volleybal,
 • wielrennen en
 • zwemmen.

Tijdens 12 lestijden sport krijgen topsporters de mogelijkheid om hun sport optimaal te beoefenen. 
Door de 12 lestijden sport krijg je minder lestijden algemene vakken dan in de andere studierichtingen van het TSO.
Via een aangepast programma, zelfstudie en een sterke begeleiding probeert men toch een voldoende basis aan te reiken om te kunnen overstappen naar de derde graad en later ook voorbereid te zijn op het hoger onderwijs.
Wil je weten welke topsportschool, welke sport organiseert, klik hier.

Let op: Voor de studierichtingen met component topsport moet je voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B hebben verkregen van de selectiecommissie voor de betrokken sportdiscipline.
Deze toekenning houdt geen garantie in dat de topsportrichting het schooljaar nadien verder kan worden gevolgd.

Let op: Niet elke jongere die in het bezit is van een topsportstatuut A of B of geselecteerd wordt voor de nationale ploeg, EK, WK of de Olympische spelen, gaat naar een topsportschool.
Hij of zij kan ook kiezen voor begeleiding van de sportclub of private trainer en daarnaast een niet-topsportstudierichting volgen.
Ingeval het gaat om een leerling met een topsportstatuut in de discipline tennis of voetbal, kan de toelatings- of begeleidende klassenraad van de secundaire school de leerling vrijstellen van bepaalde vakken tijdens een gedeelte van het/het hele schooljaar.
Uiteraard moeten de leerling en zijn ouders hiermee akkoord gaan.  

Meer info kan u in 2.2.9 van de omzendbrief lezen .

Welke lessen krijg ik in "Topsport" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 36 lestijden per week.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Topsport" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Topsport" ?

Eerste leerjaar tweede graad

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 1ste graad (hou wel rekening met eventuele clausuleringen);
 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 2de graad BSO.
  In dit geval moet er ook een gunstige beslissing zijn van de toelatingsklassenraad;
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.5.1. en 9.2.5.2.

Tweede leerjaar tweede graad

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd was in het 1ste leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO 
  (hou wel rekening met eventuele clausuleringen);
 • als je geslaagd was in het 2de leerjaar van de 2de graad BSO. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je in het bezit bent van het getuigschrift van de 2de graad behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • als je uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) komt.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten.
In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit hij komt. De inrichtende macht beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid.
De bedoeling is rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en meer individuele leertrajecten aan te bieden.
Als de school van die afwijking gebruik maakt gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

• de tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar van de 2de graad (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
• in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
• beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 2de graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad, binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van desbetreffende graad, worden ook toegelaten.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.7.1. en 9.2.7.2.

Wat kan je behalen na "Topsport" ?


Eerste leerjaar tweede graad

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A, B of C:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een Attest van regelmatige lesbijwoning.
  Indien een school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’, krijg je hiermee toelating tot het 2de leerjaar van de 2de graad.

Tweede leerjaar tweede graad

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A, B of C:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Eerste leerjaar tweede graad

Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 15 januari mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 15 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Tweede leerjaar tweede graad

Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 15 januari mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 15 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Topsport" ?

Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied (TOP)SPORT in de derde graad, zijn er  mogelijkheden in het TSO, BSO en ASO.
Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn.
Zeker een overschakeling naar de ASO-richtingen is qua overstap voor de theorievakken zeer moeilijk tot onmogelijk.
Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.
Dit zijn de mogelijkheden binnen het studiegebied (TOP)SPORT:
 

Een overgang naar andere richtingen in andere onderwijsvormen is mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

Interessante links