Artistieke vorming - Eerste graad

Studierichting "Artistieke vorming"

De basisoptie Artistieke vorming wil dat je je creatieve mogelijkheden leert ontdekken en zet je aan deze verder te ontplooien.
In artistieke vorming komen ‘beeldende vorming’ en ‘algemene muzische vorming’ aan bod.

In de lessen beeldende vorming wordt via de creatieve weg, de nadruk gelegd op de basiselementen van de beeldende vakken (punt, lijn, vorm, ritme, ruimte) en op het smaakvol beleven.
Je leert waarnemen, omgaan met beelden uit onze moderne samenleving, kijken naar kunst, een eigen beeldtaal ontwikkelen en creatief greep krijgen op jezelf en de buitenwereld.
Je krijgt daarbij de nodige technieken aangereikt om tot een waaier van toepassingen te komen.

In de lessen algemene muzische vorming word je uitgenodigd op een verschillende vormen van expressie te beoefenen: muzikaal, beeldend, met beweging, verbaal.
Zowel individueel als in groep zal je spelenderwijs greep krijgen op het begrip ‘ruimte’.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van taal, muziek, maskers, objecten, dans.

De bedoeling van die lessen is een zoektocht naar een ontdekking en een uitdrukking van jezelf, uit jezelf komen.
Je ervaart dat het samenspel van woord, klank, vorm, beweging, een nieuwe beleving meebrengt,anders dan de beleving van deze elementen afzonderlijk.
Je ontwikkelt vaardigheden en technieken om je vlot te uiten in de verschillende expressievormen.

Scholen kunnen binnen deze basisoptie nog keuzeopties aanbieden die voorbereiden naar een specifieke studierichting in de 2de graad, vb. extra uren beeldende vorming, dans of muziek (instrument) of verbale vorming. 

Artistieke vorming - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De basisoptie Artistieke vorming wil dat je je creatieve mogelijkheden leert ontdekken en zet je aan deze verder te ontplooien.
In artistieke vorming komen ‘beeldende vorming’ en ‘algemene muzische vorming’ aan bod.

In de lessen beeldende vorming wordt via de creatieve weg, de nadruk gelegd op de basiselementen van de beeldende vakken (punt, lijn, vorm, ritme, ruimte) en op het smaakvol beleven.
Je leert waarnemen, omgaan met beelden uit onze moderne samenleving, kijken naar kunst, een eigen beeldtaal ontwikkelen en creatief greep krijgen op jezelf en de buitenwereld.
Je krijgt daarbij de nodige technieken aangereikt om tot een waaier van toepassingen te komen.

In de lessen algemene muzische vorming word je uitgenodigd op een verschillende vormen van expressie te beoefenen: muzikaal, beeldend, met beweging, verbaal.
Zowel individueel als in groep zal je spelenderwijs greep krijgen op het begrip ‘ruimte’.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van taal, muziek, maskers, objecten, dans.

De bedoeling van die lessen is een zoektocht naar een ontdekking en een uitdrukking van jezelf, uit jezelf komen.
Je ervaart dat het samenspel van woord, klank, vorm, beweging, een nieuwe beleving meebrengt,anders dan de beleving van deze elementen afzonderlijk.
Je ontwikkelt vaardigheden en technieken om je vlot te uiten in de verschillende expressievormen.

Scholen kunnen binnen deze basisoptie nog keuzeopties aanbieden die voorbereiden naar een specifieke studierichting in de 2de graad, vb. extra uren beeldende vorming, dans of muziek (instrument) of verbale vorming. 

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "Artistieke vorming" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Artistieke vorming" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Artistieke vorming" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

Wat kan je behalen na "Artistieke vorming" ?


Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd.
  Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar.
  Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Wat na "Artistieke vorming" ?

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.
Na Artistieke vorming is het logisch dat je een richting kiest uit het aanbod van de 2de graad van het Kunstsecundair onderwijs.
Als je wilt verder studeren in het KSO, informeer je dan goed, want er zijn richtingen die ofwel meer praktijkgericht, ofwel meer theoretisch gericht zijn.
Dit zijn de mogelijkheden:

 

Bij een overgang naar één van de richtingen: Ballet, Dans, Muziek, Woordkunst-drama, Kunst-Woord-Media, kan de school eisen dat je slaagt in een geschiktheidsproef.
Een overgang naar andere richtingen in andere onderwijsvormen is mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.