Maritieme vorming - Eerste graad

Studierichting "Maritieme vorming"

Beroepenveld MARITIEME VORMING:

Je maakt kennis met beroepen uit de sector van de zeevisserij, de bagger-, slepers-, rijn- en binnenvaart, de koopvaardij, … (matroos, schipper, stuurman, kapitein, dekofficier, bootsman, motorist, visser, ...)
Je raakt vertrouwd met basisbegrippen in verband met vaartuigen en maritieme diensten.
Je leert zeekaarten lezen en boorddocumenten ontcijferen.
Je leert over beroepsreglementen, internationale reglementeringen, verschillende soorten boeien en reddingsmiddelen.
Ook leer je instrumenten als magneten, het kompas, … gebruiken en met behulp van formules de diepte bepalen, zeemijlen berekenen en je positie in kaart brengen.
Je leert knopen leggen en netten maken (opzetten, breien, steken minderen en meerderen).
Je leert samenwerken en basistechnieken in verband met de bewerking van hout, metaal en elektriciteit.
Aan boord van een opleidingsschip leer je elementaire handelingen uitvoeren in verband met visserij en navigatie.
Dit gebeurt steeds onder begeleiding.
In het vak visserijkunde leer je over verschillende vissoorten, visgebieden en hoe vis kan bewaard worden.

Maritieme vorming - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Beroepenveld MARITIEME VORMING:

Je maakt kennis met beroepen uit de sector van de zeevisserij, de bagger-, slepers-, rijn- en binnenvaart, de koopvaardij, … (matroos, schipper, stuurman, kapitein, dekofficier, bootsman, motorist, visser, ...)
Je raakt vertrouwd met basisbegrippen in verband met vaartuigen en maritieme diensten.
Je leert zeekaarten lezen en boorddocumenten ontcijferen.
Je leert over beroepsreglementen, internationale reglementeringen, verschillende soorten boeien en reddingsmiddelen.
Ook leer je instrumenten als magneten, het kompas, … gebruiken en met behulp van formules de diepte bepalen, zeemijlen berekenen en je positie in kaart brengen.
Je leert knopen leggen en netten maken (opzetten, breien, steken minderen en meerderen).
Je leert samenwerken en basistechnieken in verband met de bewerking van hout, metaal en elektriciteit.
Aan boord van een opleidingsschip leer je elementaire handelingen uitvoeren in verband met visserij en navigatie.
Dit gebeurt steeds onder begeleiding.
In het vak visserijkunde leer je over verschillende vissoorten, visgebieden en hoe vis kan bewaard worden.

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "Maritieme vorming" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Maritieme vorming" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Maritieme vorming" ?

-Je kunt starten als je ofwel:

 • 1A of 1B volledig hebt gevolgd (je hoeft dus niet geslaagd te zijn).
 • reeds 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • uit het BUSO komt (regelmatige leerling uit Opleidingsvorm 1, 2, 3)  én mits toelating van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • een 'attest van regelmatige lesbijwoning' over het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs hebt.
  In dit geval kom je uit een school die gebruik maakt van het systeem van 'uitstel van de delibererende klassenraad' tot het einde van de 1ste graad. Het is de inrichtende macht van de school die beslist of er van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt.

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Maritieme vorming" ?


Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende Oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
  Op een B-attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
  Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering.

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Normaliter moet je al een 1A of een 1B hebben gevolgd maar de toelatingsklassenraad kan hierop een afwijking toestaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad afwijken van deze data.

Wat na "Maritieme vorming" ?

De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij één van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.

De logisch aansluitende studierichtingen in de 2de graad BSO na 'Maritieme vorming' zijn: 

Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht. 

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.