Bouw historische muziekinstrumenten - Derde graad - BSO

Studierichting "Bouw historische muziekinstrumenten"

Deze opleiding is uniek in de Benelux.
Je leert tokkel- en strijkinstrumenten bouwen uit de 16de en 17de eeuw.
De vraag naar replica's van de historische instrumenten uit die periode, om de juiste klankkleur te bekomen is groot.

Originele exemplaren zijn zeer schaars en dus onbetaalbaar geworden.
Nochtans worden ze momenteel veel gebruikt door Vlaamse orkesten vanwege de belangstelling voor barok- en oude muziek.

Deze opleiding is een vervolg op de eerste 2 leerjaren van de opleiding muziekinstrumentenbouw uit de 3de graad.
Een vooropleiding in de houtbewerking kan ook nuttig zijn maar als je sterk gemotiveerd bent, een grote belangstelling voor muziek en muziekinstrumenten hebt, over een goed gehoor, een flinke dosis creativiteit om zelfstandig scheppend te werken en een fijne motoriek beschikt, zit je goed.

Je maakt je eigen muziekinstrument en kiest, na overleg met de lesgever tussen luiten, folkgitaren, romantische gitaren, barokviolen, altviolen of celli.
Je gebruikt hierbij zowel ambachtelijke als moderne houtbewerkingstechnieken (bv. numeriek gestuurde machines).
Het tekenen gebeurt zowel met de hand als via autocad.

Je leert een gedetailleerd plan tekenen, specifieke onderdelen ontwerpen (in casu bouwvormen, bebalkingen, rozetten, sierornamenten, houtverbindingen, voluten, kammen ...),  je bestudeert het hout (soorten, herkomst, mogelijkheden, gebreken, vochtigheid…) en leert het afwerken (kleur- en spuittechnieken, speciale gronderingen, politoeren).

De materialen voor deze instrumenten betaal je zelf maar nadien zijn deze instrumenten dan ook van jou.
Alle instrumenten die werden gebouwd tijdens je opleiding moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Ze worden op het eind van je opleiding beoordeeld door een externe jury.

Je krijgt ook voldoende muziek om het instrument te kunnen bespelen en op de verlangens van de muzikant te kunnen inspelen.

Bouw historische muziekinstrumenten - Derde graad - BSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Deze opleiding is uniek in de Benelux.
Je leert tokkel- en strijkinstrumenten bouwen uit de 16de en 17de eeuw.
De vraag naar replica's van de historische instrumenten uit die periode, om de juiste klankkleur te bekomen is groot.

Originele exemplaren zijn zeer schaars en dus onbetaalbaar geworden.
Nochtans worden ze momenteel veel gebruikt door Vlaamse orkesten vanwege de belangstelling voor barok- en oude muziek.

Deze opleiding is een vervolg op de eerste 2 leerjaren van de opleiding muziekinstrumentenbouw uit de 3de graad.
Een vooropleiding in de houtbewerking kan ook nuttig zijn maar als je sterk gemotiveerd bent, een grote belangstelling voor muziek en muziekinstrumenten hebt, over een goed gehoor, een flinke dosis creativiteit om zelfstandig scheppend te werken en een fijne motoriek beschikt, zit je goed.

Je maakt je eigen muziekinstrument en kiest, na overleg met de lesgever tussen luiten, folkgitaren, romantische gitaren, barokviolen, altviolen of celli.
Je gebruikt hierbij zowel ambachtelijke als moderne houtbewerkingstechnieken (bv. numeriek gestuurde machines).
Het tekenen gebeurt zowel met de hand als via autocad.

Je leert een gedetailleerd plan tekenen, specifieke onderdelen ontwerpen (in casu bouwvormen, bebalkingen, rozetten, sierornamenten, houtverbindingen, voluten, kammen ...),  je bestudeert het hout (soorten, herkomst, mogelijkheden, gebreken, vochtigheid…) en leert het afwerken (kleur- en spuittechnieken, speciale gronderingen, politoeren).

De materialen voor deze instrumenten betaal je zelf maar nadien zijn deze instrumenten dan ook van jou.
Alle instrumenten die werden gebouwd tijdens je opleiding moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Ze worden op het eind van je opleiding beoordeeld door een externe jury.

Je krijgt ook voldoende muziek om het instrument te kunnen bespelen en op de verlangens van de muzikant te kunnen inspelen.

Welke lessen krijg ik in "Bouw historische muziekinstrumenten" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Bouw historische muziekinstrumenten" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Bouw historische muziekinstrumenten" ?

Je kunt starten in het 3de leerjaar van de 3de graad, ingericht als een specialisatiejaar (7 BSO) als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Bouw historische muziekinstrumenten" ?


Je behaalt ofwel:

 • het diploma van secundair onderwijs, als je al een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs hebt én geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad + in het 2e leerjaar van de 3e graad BSO + in het 3e leerjaar van de 3e graad BSO, ingericht als een specialisatiejaar;
 • het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad van het secundair onderwijs, ingericht als specialisatiejaar, als je slaagt in dat leerjaar maar niet in aanmerking komt voor het diploma van secundair onderwijs;
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent maar het specialisatiejaar wel beëindigd heb ofwel het leerjaar, de onderwijsvorm en de studierichting slechts gedurende een gedeelte van het schooljaar in de betrokken school hebt gevolgd.
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer.
  Let wel: de mogelijkheid wordt voorzien om dit getuigschrift uit te reiken.
  Dit is geen verplichting!

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder volgende voorwaarden:
a) na kennisname van advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt
b) omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Bouw historische muziekinstrumenten" ?

Na deze richting kan je gaan werken.
Raadpleeg hieronder de rubriek 'mogelijke beroepen' om een beeld te krijgen van concrete mogelijkheden. 
Verder studeren kan eventueel ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming mogelijk.
Hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel ‘inhoudelijk verwant’ wil zeker niet zeggen ‘vlot haalbaar’.

Se-n-Se

Met het diploma secundair onderwijs op zak kan je ook verder studeren in het Se-n-Se (secundair na secundair) tso of kso.
Je hebt enkel rechtstreeks toegang tot de opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je je diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Er wordt echter geen Se-n-Se-opleiding georganiseerd binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw.
Als je een Se-n-Se uit een ander studiegebied wil volgen heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad van de school nodig.

Er worden in dit studiegebied geen/andere Se-n-Se opleidingen georganiseerd.

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen en HBO5 Verpleegkunde bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding of in HBO5 Verpleegkunde. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Professionele Bachelors

Het diploma secundair onderwijs geeft je ook de mogelijkheid verder te studeren in het professioneel hoger onderwijs. 
Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen.
Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar.
Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen

Academische Bachelors

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je kiezen voor een academische bachelor.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd, waardoor deze sterk theoretisch gericht zijn en waarschijnlijk ook zeer moeilijk haalbaar.
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen \'Nautische wetenschappen\' en de opleidingen in de studiegebieden \'Muziek en Podiumkunsten\' en \'Audiovisuele en Beeldende Kunst\'. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:


Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. 
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.

7de specialisatiejaren BSO

Je mag ook nog een ander specialisatiejaar bso volgen.
Wil je een richting uit een ander studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan. 

Dit zijn de mogelijkheden:

Restauratie muziekinstrumenten (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard behoort verder studeren binnen het Volwassenenonderwijs, via Syntra of VDAB... ook tot de mogelijkheden.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.