Restauratie muziekinstrumenten - Derde graad - BSO

Studierichting "Restauratie muziekinstrumenten"

Dit specialisatiejaar is zeer praktisch opgevat en is een vervolg op de eerste 2 leerjaren van de opleiding muziekinstrumentenbouw uit de 3de graad.
Een vooropleiding hout kan ook nuttig zijn maar als je sterk gemotiveerd bent en een grote belangstelling voor muziek en muziekinstrumenten hebt, beschikt over een goed gehoor, een flinke dosis creativiteit en een fijne motoriek zit je goed.
Je leert strijk- of tokkelinstrumenten bouwen.
In de module vioolbouw kan een keuze gemaakt worden tussen viool, barokviool, altviool of cello.
In de module gitaarbouw wordt een keuze gemaakt tussen luiten, barokgitaren, hedendaagse concert-, folk- en jazzgitaren.
Ruime aandacht gaat uit naar de basisprincipes van restauratie, vergelijkende studie van instrumenten en gebruik en beheersing van de juiste sculpteer- en bouwtechnieken.

De materialen voor deze instrumenten betaal je zelf maar nadien zijn deze instrumenten dan ook van jou.
Alle instrumenten die werden gebouwd tijdens je opleiding moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Ze worden op het eind van je opleiding beoordeeld door een externe jury.

Dit gebeurt tijdens praktijkuren op school, maar soms ook in specifieke workshops en masterclasses, gegeven door befaamde restaurateurs van buitenaf.
Je loopt stage bij gevestigde reparateurs-instrumentenbouwers.

Restauratie muziekinstrumenten - Derde graad - BSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Dit specialisatiejaar is zeer praktisch opgevat en is een vervolg op de eerste 2 leerjaren van de opleiding muziekinstrumentenbouw uit de 3de graad.
Een vooropleiding hout kan ook nuttig zijn maar als je sterk gemotiveerd bent en een grote belangstelling voor muziek en muziekinstrumenten hebt, beschikt over een goed gehoor, een flinke dosis creativiteit en een fijne motoriek zit je goed.
Je leert strijk- of tokkelinstrumenten bouwen.
In de module vioolbouw kan een keuze gemaakt worden tussen viool, barokviool, altviool of cello.
In de module gitaarbouw wordt een keuze gemaakt tussen luiten, barokgitaren, hedendaagse concert-, folk- en jazzgitaren.
Ruime aandacht gaat uit naar de basisprincipes van restauratie, vergelijkende studie van instrumenten en gebruik en beheersing van de juiste sculpteer- en bouwtechnieken.

De materialen voor deze instrumenten betaal je zelf maar nadien zijn deze instrumenten dan ook van jou.
Alle instrumenten die werden gebouwd tijdens je opleiding moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Ze worden op het eind van je opleiding beoordeeld door een externe jury.

Dit gebeurt tijdens praktijkuren op school, maar soms ook in specifieke workshops en masterclasses, gegeven door befaamde restaurateurs van buitenaf.
Je loopt stage bij gevestigde reparateurs-instrumentenbouwers.

Situering binnen studiegebied "Muziekinstrumentenbouw"

 
Derde graad 7e jaren

Muziekinstrumentenbouw (BSO)

Bouw historische muziekinstrumenten (BSO)
Restauratie muziekinstrumenten (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Restauratie muziekinstrumenten" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Restauratie muziekinstrumenten" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Restauratie muziekinstrumenten" ?

Je kunt starten in het 3de leerjaar van de 3de graad, ingericht als een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4

 

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder volgende voorwaarden:
a) na kennisname van advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt
b) omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Restauratie muziekinstrumenten" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Raadpleeg hieronder de rubriek 'mogelijke beroepen' om een beeld te krijgen van concrete mogelijkheden. 
Verder studeren kan eventueel ook.
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming mogelijk.
Hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel ‘inhoudelijk verwant’ wil zeker niet zeggen ‘vlot haalbaar’.
Aangezien je ook beschikt over een attest van Bedrijfsbeheer kan je een eigen zaak opstarten.

7e jaren TSO/KSO

Met het diploma secundair onderwijs op zak kan je ook verder studeren ineen 7e leerjaar tso of kso
Je hebt enkel rechtstreeks toegang tot de opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je je diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Er wordt echter geen 7e leerjaar tso of kso georganiseerd binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw.
Als je een 7e leerjaar tso of kso uit een ander studiegebied wil volgen heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad van de school nodig.

Er worden in dit studiegebied geen/geen andere 7e jaren TSO/KSO georganiseerd.

Graduaat

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

Professionele Bachelors

Het diploma secundair onderwijs geeft je ook de mogelijkheid verder te studeren in het professioneel hoger onderwijs. 
Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen.
Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar.
Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen

Academische Bachelors

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je kiezen voor een academische bachelor.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd, waardoor deze sterk theoretisch gericht zijn en waarschijnlijk ook zeer moeilijk haalbaar.
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen' en de opleidingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst'. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:


7e jaren gericht op HO

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

 • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
 • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
 • Er is in het bso 1 7e leerjaar dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
  Meer info vind je hier

 

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

7e jaar BSO gericht op arbeidsmarkt

Je mag ook nog een ander 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt volgen.
Wil je een richting uit een ander studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan. 

Dit zijn de mogelijkheden:

Bouw historische muziekinstrumenten (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard behoort verder studeren binnen het Volwassenenonderwijs, via Syntra of VDAB... ook tot de mogelijkheden.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.