Werkplaatsschrijnwerker - Modulair - BSO

Studierichting "Werkplaatsschrijnwerker"

Dit is een modulaire opleiding. In dit modulair beroepsonderwijs wordt een beroepsopleiding opgedeeld in 1 of meer modules. De overheid heeft vastgelegd hoe de modules in elke opleiding gevolgd moeten worden. Voor deze opleiding zijn deze modules relevant:


Module Basis machinale houtbewerking

 • De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn bij machinale houtbewerking. 
 • De nadruk ligt op het hanteren van handgedreven elektrische machines eigen aan de houtbewerking. Deze handgedreven machines kunnen ook gebruikt worden bij plaatsingswerkzaamheden op de werf.
 • Ook de basis van het verzagen van massief hout en plaatmateriaal, en de basis van het machinaal schaven van massief hout komen aan bod. 
 • Aandacht moet gaan naar het onder begeleiding veilig bedienen van deze machines

Module Basis manuele houtbewerking

 • De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn bij manuele houtbewerking.
 • De nadruk ligt op het hanteren van het manuele gereedschap.
 • Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide onderdelen, maar het machinaal bewerken behoort niet tot deze module.

Module Machinale houtbewerking

 • De inhoud van deze module omvat de vaardigheden die noodzakelijk zijn bij machinale houtbewerking. Het vervaardigen, verwerven van ruimtelijk inzicht en de basis van het verspanen van zowel massief hout als plaatmateriaal zit inbegrepen.
 • Veel aandacht gaat hier naar het onder begeleiding instellen en veilig werken met vaste houtbewerkingmachines.

Module Manuele houtverbinding

 • De inhoud van deze module omvat het manueel vervaardigen van verbindingen in massief hout, eventueel aangevuld met elementen uit plaatmateriaal.
 • Het gerichter gebruiken van het handgereedschap in constructies en het verwerven van ruimtelijk inzicht in verbindingen is hier belangrijk.
 • De nadruk ligt op het nauwkeurig uitvoeren van de deelbewerkingen om tot goed passende verbindingen en verzorgd afgewerkte werkstukken te komen.
 • Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide onderdelen. 
 • Het machinaal bewerken is niet inbegrepen, met uitzondering voor het bedienen onder toezicht van machines voor het maken van gaten.

Module Ramen en deuren

 • De inhoud van deze module omvat het maken van houten ramen en deuren met een kader en panelen in diverse materialen. De houten ramen beperken zich tot de vaste rechthoekige types en tot draai- en draai/kipramen. 
 • Ook het aanbrengen van beslag en het afregelen ervan, alsook het monteren van profielen en afwerkingstrips is in deze inbegrepen. 
 • Het manueel aanbrengen van een houtbeschermings- en afwerkingslaag behoort eveneens tot deze module.

Module Interieurelementen

 • De inhoud van deze module omvat het vervaardigen van algemeen binnenschrijnwerk zoals, ingebouwde kasten, eenvoudige keuken- en badkamerkasten …
 • In deze module ligt de nadruk op standaardmaten, enkelvoudige en vlakke elementen. Hierbij werkt men vooral met aangeleverde materialen. Ook dient er aandacht te gaan naar rechte kantafwerkingen.

Module Rechte en bordestrappen

 • De inhoud van deze module omvat het vervaardigen van een rechte steektrap met of zonder stootborden, een trap op keepbomen en een bordestrap. 
 • Het vervaardigen van eenvoudige leuningen behoort ook tot deze module.

 

Werkplaatsschrijnwerker - Modulair - BSO

 

Dit is een modulaire opleiding. In dit modulair beroepsonderwijs wordt een beroepsopleiding opgedeeld in 1 of meer modules. De overheid heeft vastgelegd hoe de modules in elke opleiding gevolgd moeten worden. Voor deze opleiding zijn deze modules relevant:


Module Basis machinale houtbewerking

 • De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn bij machinale houtbewerking. 
 • De nadruk ligt op het hanteren van handgedreven elektrische machines eigen aan de houtbewerking. Deze handgedreven machines kunnen ook gebruikt worden bij plaatsingswerkzaamheden op de werf.
 • Ook de basis van het verzagen van massief hout en plaatmateriaal, en de basis van het machinaal schaven van massief hout komen aan bod. 
 • Aandacht moet gaan naar het onder begeleiding veilig bedienen van deze machines

Module Basis manuele houtbewerking

 • De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn bij manuele houtbewerking.
 • De nadruk ligt op het hanteren van het manuele gereedschap.
 • Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide onderdelen, maar het machinaal bewerken behoort niet tot deze module.

Module Machinale houtbewerking

 • De inhoud van deze module omvat de vaardigheden die noodzakelijk zijn bij machinale houtbewerking. Het vervaardigen, verwerven van ruimtelijk inzicht en de basis van het verspanen van zowel massief hout als plaatmateriaal zit inbegrepen.
 • Veel aandacht gaat hier naar het onder begeleiding instellen en veilig werken met vaste houtbewerkingmachines.

Module Manuele houtverbinding

 • De inhoud van deze module omvat het manueel vervaardigen van verbindingen in massief hout, eventueel aangevuld met elementen uit plaatmateriaal.
 • Het gerichter gebruiken van het handgereedschap in constructies en het verwerven van ruimtelijk inzicht in verbindingen is hier belangrijk.
 • De nadruk ligt op het nauwkeurig uitvoeren van de deelbewerkingen om tot goed passende verbindingen en verzorgd afgewerkte werkstukken te komen.
 • Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide onderdelen. 
 • Het machinaal bewerken is niet inbegrepen, met uitzondering voor het bedienen onder toezicht van machines voor het maken van gaten.

Module Ramen en deuren

 • De inhoud van deze module omvat het maken van houten ramen en deuren met een kader en panelen in diverse materialen. De houten ramen beperken zich tot de vaste rechthoekige types en tot draai- en draai/kipramen. 
 • Ook het aanbrengen van beslag en het afregelen ervan, alsook het monteren van profielen en afwerkingstrips is in deze inbegrepen. 
 • Het manueel aanbrengen van een houtbeschermings- en afwerkingslaag behoort eveneens tot deze module.

Module Interieurelementen

 • De inhoud van deze module omvat het vervaardigen van algemeen binnenschrijnwerk zoals, ingebouwde kasten, eenvoudige keuken- en badkamerkasten …
 • In deze module ligt de nadruk op standaardmaten, enkelvoudige en vlakke elementen. Hierbij werkt men vooral met aangeleverde materialen. Ook dient er aandacht te gaan naar rechte kantafwerkingen.

Module Rechte en bordestrappen

 • De inhoud van deze module omvat het vervaardigen van een rechte steektrap met of zonder stootborden, een trap op keepbomen en een bordestrap. 
 • Het vervaardigen van eenvoudige leuningen behoort ook tot deze module.

 

Modulaire studierichtingen BSO binnen studiegebied "Hout"

Buitenschrijnwerker (BSO)
Interieurbouwer (BSO)
Karkassenmaker (BSO)
Machinaal houtbewerker (BSO)
Meubelmaker (BSO)
Meubelstoffeerder (BSO)
Oppervlaktebehandelaar (BSO)
Werkplaatsschrijnwerker (BSO)

 

Waar kan ik "Werkplaatsschrijnwerker" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Werkplaatsschrijnwerker" ?

In het modulair BSO kan het zijn dat je sommige modules in een bepaalde volgorde moet doorlopen.
Met andere woorden, ga vooraf steeds na in welke modules je eerst moet geslaagd zijn om je opleiding verder te kunnen zetten.

Goed om weten is dat:

 • bij een overstap uit het 'gewone' systeem de delibererende klassenraad je kan clausuleren voor sommige modules;
 • sommige modules kunnen aparte instapvereisten hebben;
 • de toelatingsklassenraad kan specifieke toelatingsvoorwaarden tot modules vastleggen of je vrijstellen van bepaalde voorwaarden.

Informeer je dus goed.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school tijdens het schooljaar is steeds mogelijk.
De school beslist over het veranderen van module en over de opeenvolging van de modules.
Overstappen van modulair BSO naar lineair BSO (bij het begin of in de loop van het schooljaar) is mogelijk in één van volgende situaties:

 • je hebt reeds het getuigschrift van 2de graad secundair onderwijs (4 SO) of het studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad (6 SO) behaald.
 • de (toelatings)klassenraad geeft je toestemming en motiveert haar beslissing.

Wat na "Werkplaatsschrijnwerker" ?

Normalerwijze ga je na het BSO werken. Als je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Met een diploma secundair mag je starten in het hoger ondewijs. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk zeer moeilijk en dus weinig realistisch is. Je krijgt hieronder een overzicht van inhoudelijk verwante opleidingen na dit studiegebied.

7e jaar BSO gericht op arbeidsmarkt

Je wordt toegelaten tot alle 7e leerjaren bso gericht op de arbeidsmarkt van het studiegebied Hout. 
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt wil volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Als je slaagt in dit 7e leerjaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het 7e leerjaar tso en kso en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Dit zijn de mogelijkheden:

Bijzondere schrijnwerkconstructies (BSO - Derde leerjaar)

Industriële houtbewerking (BSO - Derde leerjaar)

Interieurinrichting (BSO - Derde leerjaar)

Meubelgarneren (BSO - Derde leerjaar)

Restauratie van meubelen (BSO - Derde leerjaar)

Stijl- en designmeubelen (BSO - Derde leerjaar)

7e jaren TSO/KSO

Je wordt toegelaten tot alle 7e leerjaren tso en kso van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Een 7e leerjaar tso en kso volgen in een ander studiegebied kan enkel na akkoord van de toelatingsklassenraad van de school.
Je vooraf goed informeren is dus de boodschap!

Dit zijn de 7e jaren van dit studiegebied:


7e jaren gericht op HO

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

 • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
 • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
 • Er is in het bso 1 7e leerjaar dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
  Meer info vind je hier

 

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Graduaat

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend omwille van de beperkte theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:


 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Binnenschrijnwerker ( knelpuntberoep)

Meubelmaker ( knelpuntberoep)


Operator houtbewerking ( knelpuntberoep)Technicus meubels en hout ( knelpuntberoep)

Werkplaatsschrijnwerker ( knelpuntberoep)