Industriële vormgeving - Derde graad - KSO

Studierichting "Industriële vormgeving"

Droom je ervan om assistent-productontwikkelaar of (assistent)-ontwerper te worden, dan is deze éénjarige praktijkgerichte en kunstzinnige opleiding misschien iets voor jou.
Het is al ‘productdesign’ wat de klok slaat. Je leert modellen en objecten uit de designsector analyseren en in detail bestuderen (vorm, kenmerken, materialen,…).

Je leert je conclusies verwoorden, problemen op een creatieve manier oplossen en deze oplossingen met behulp van tekeningen, digitale presentaties en prototypes op schaal of op ware grootte professioneel presenteren.
Kunstvakken en atelierwerk staan centraal.
Je leert maquettes en opmetingsschetsen maken, verschillende softwarepakketten gebruiken, materialen bewerken,…
Je leert presteren tegen een deadline.
Tijdens je stage doe je heel wat zinvolle praktijkervaring op. De opleiding is sterk arbeidsmarktgericht.
Je leert:

- modellen uit de wereld van productdesign analyseren en onderzoeken, zijn bevindingen communiceren aan de hand van geschreven, getekende en digitale presentaties;

- creatieve oplossingen vinden voor problemen met betrekking tot productdesign, deze oplossingen ondersteund door een technisch tekentaal presenteren en een prototype op schaal of ware grootte voorstellen;

- de eigen werkzaamheden en industriële vorming situeren in de designcultuur.

Klemtonen zijn:

Design kunst: hier leer je kunststromingen en vormen vergelijken; documentatie verzamelen/zich informeren over kunstthema’s uit de actualiteit.

Industriële vormgeving - enkele inhouden of thema’s van Industriële vormgeving zijn:
- de kenmerken van het analyseren designobject beschrijven;
- de vorm van een designobject analyseren aan de hand van constructieschetsen en detailstudies;
- opmetingschetsen maken;
- kennismaking met materiaaleigenschappen, bewerkingen;
- de vormgeving van een object van een detail ervan bepalen;
- maquettes maken.

Industriële vormgeving - Derde graad - KSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Droom je ervan om assistent-productontwikkelaar of (assistent)-ontwerper te worden, dan is deze éénjarige praktijkgerichte en kunstzinnige opleiding misschien iets voor jou.
Het is al ‘productdesign’ wat de klok slaat. Je leert modellen en objecten uit de designsector analyseren en in detail bestuderen (vorm, kenmerken, materialen,…).

Je leert je conclusies verwoorden, problemen op een creatieve manier oplossen en deze oplossingen met behulp van tekeningen, digitale presentaties en prototypes op schaal of op ware grootte professioneel presenteren.
Kunstvakken en atelierwerk staan centraal.
Je leert maquettes en opmetingsschetsen maken, verschillende softwarepakketten gebruiken, materialen bewerken,…
Je leert presteren tegen een deadline.
Tijdens je stage doe je heel wat zinvolle praktijkervaring op. De opleiding is sterk arbeidsmarktgericht.
Je leert:

- modellen uit de wereld van productdesign analyseren en onderzoeken, zijn bevindingen communiceren aan de hand van geschreven, getekende en digitale presentaties;

- creatieve oplossingen vinden voor problemen met betrekking tot productdesign, deze oplossingen ondersteund door een technisch tekentaal presenteren en een prototype op schaal of ware grootte voorstellen;

- de eigen werkzaamheden en industriële vorming situeren in de designcultuur.

Klemtonen zijn:

Design kunst: hier leer je kunststromingen en vormen vergelijken; documentatie verzamelen/zich informeren over kunstthema’s uit de actualiteit.

Industriële vormgeving - enkele inhouden of thema’s van Industriële vormgeving zijn:
- de kenmerken van het analyseren designobject beschrijven;
- de vorm van een designobject analyseren aan de hand van constructieschetsen en detailstudies;
- opmetingschetsen maken;
- kennismaking met materiaaleigenschappen, bewerkingen;
- de vormgeving van een object van een detail ervan bepalen;
- maquettes maken.

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Beeldende kunsten"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Artistieke opleiding (KSO)
Audiovisuele vorming (KSO)
Beeldende en architecturale kunsten (KSO)
Beeldende en architecturale vorming (KSO)

Architecturale en binnenhuiskunst (KSO)
Architecturale vorming (KSO)
Artistieke opleiding (KSO)
Audiovisuele vorming (KSO)
Beeldende vorming (KSO)
Industriële kunst (KSO)
Toegepaste beeldende kunst (KSO)
Vrije beeldende kunst (KSO)

Architecturale vormgeving (KSO)
Audiovisuele vormgeving (KSO)
Bijzondere beeldende vorming (KSO)
Grafische vormgeving (KSO)
Industriële vormgeving (KSO)
Ruimtelijke vormgeving (KSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Industriële vormgeving" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Industriële vormgeving" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Industriële vormgeving" ?

Je kunt starten in het Se-n-Se KSO als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Wanneer dat diploma werd behaald via een Naamloos jaar (3de leerjaar 3de graad BSO), moet je het 2de leerjaar van de 3de graad BSO (6 BSO) in hetzelfde studiegebied hebben gevolgd.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Wanneer je dat diploma hebt behaald via een Naamloos jaar (3de leerjaar 3de graad BSO), dan slaan de woorden ‘ ander studiegebied’ op het 2de leerjaar van de 3de graad BSO.
  Sommige overstappen naar een bepaalde Se-n-Se worden ‘algemeen aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
 • slaagt in een toelatingsproef. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties. In dit geval heeft de inrichtende macht van de school vooraf beslist deze individuele afwijkingsmogelijkheid toe te staan op basis van specifiek onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Industriële vormgeving" ?


Je behaalt:

 • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
 • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Industriële vormgeving" ?

Na deze richting kan je gaan werken.
Raadpleeg hieronder de rubriek 'mogelijke beroepen' om een beeld te krijgen van concrete mogelijkheden.
Verder studeren kan ook.
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel ‘inhoudelijk verwant’ wil niet zeggen' vlot haalbaar'.

Se-n-Se

Je mag nog een andere Se-n-Se-opleiding volgen, als je dit wenst. Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:

Architecturale vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Audiovisuele vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Grafische vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Ruimtelijke vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Voorbereidend jaar

In het ASO en KSO worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het ASO gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het KSO bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Professionele Bachelors

Je mag starten in het professioneel hoger onderwijs.
Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen.
Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar. Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes.
Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.
Volgende opleidingen hebben een kunstzinnig karakter en/of liggen in het verlengde van het studiegebied Beeldende Kunsten.
Dit betekent niet dat alle hieronder vermelde opleidingen even haalbaar zijn of je goed zullen liggen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Je mag starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
De academische opleidingen aan de universiteit zijn sterk theoretisch en hier is een instap na KSO verre van vanzelfsprekend.
De academische opleidingen aan een school of arts zijn een voortzetting van het kunstonderwijs en hier ligt meer accent op het artistieke dan op het theoretische. Je moet voor deze richtingen een artistieke toelatingsproef doen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:


HBO

Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5. 
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.
Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele bachelor.
Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding Verpleegkunde.
Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten.
Als je dit niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:7de specialisatiejaren BSO

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7de specialisatiejaar BSO in een ander studiegebied, omdat er in dit studiegebied geen zevende jaren bso bestaan. 
Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Grafische opmaaksystemen (BSO - Derde leerjaar)

 

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.