Ruimtelijke vormgeving - Derde graad - KSO

Studierichting "Ruimtelijke vormgeving"

Droom je ervan 3-dimensionale gebruiksvoorwerpen, designproducten en projecten te ontwerpen, dan kan je je hierin bekwamen gedurende 1 schooljaar.
Je opdrachten kunnen komen uit de reclame- of de decoratiewereld, uit de verpakkingsbranche of het kan gaan over het bedenken en maken van decors voor toneel-, filmsets…

Je maakt producten met een functie!
Hoewel het een praktische opleiding is waarbij kunstvakken en atelierwerk centraal staan, beschik je best over een goede basis voor wiskunde, wetenschappen en technologische opvoeding.
De taalvakken zijn vooral bedoeld om de technische terminologie van het vak te leren en om later vlot en assertief te kunnen communiceren in begrijpelijke taal.
Tijdens persoonlijke opdrachten vertrek je van briefings, ideeën, ruwe schetsen…van klanten, art-directors, collega’s die je vertaalt naar een voorwerp of project.

Je leert waarheidsgetrouwe prototypes maken en perfect afwerken.
Je leert presteren tegen een deadline.
Een goede fijne motoriek voor het tekenen is nodig.
Je leert ook het artistieke proces bij grotere projecten begeleiden.
Je loopt stage, diept je kennis verder uit en vult ze aan met werkervaringen.
De opleiding is sterk gericht op de arbeidsmarkt.

Ruimtelijke vormgeving - Derde graad - KSO

 

Droom je ervan 3-dimensionale gebruiksvoorwerpen, designproducten en projecten te ontwerpen, dan kan je je hierin bekwamen gedurende 1 schooljaar.
Je opdrachten kunnen komen uit de reclame- of de decoratiewereld, uit de verpakkingsbranche of het kan gaan over het bedenken en maken van decors voor toneel-, filmsets…

Je maakt producten met een functie!
Hoewel het een praktische opleiding is waarbij kunstvakken en atelierwerk centraal staan, beschik je best over een goede basis voor wiskunde, wetenschappen en technologische opvoeding.
De taalvakken zijn vooral bedoeld om de technische terminologie van het vak te leren en om later vlot en assertief te kunnen communiceren in begrijpelijke taal.
Tijdens persoonlijke opdrachten vertrek je van briefings, ideeën, ruwe schetsen…van klanten, art-directors, collega’s die je vertaalt naar een voorwerp of project.

Je leert waarheidsgetrouwe prototypes maken en perfect afwerken.
Je leert presteren tegen een deadline.
Een goede fijne motoriek voor het tekenen is nodig.
Je leert ook het artistieke proces bij grotere projecten begeleiden.
Je loopt stage, diept je kennis verder uit en vult ze aan met werkervaringen.
De opleiding is sterk gericht op de arbeidsmarkt.

Welke lessen krijg ik in "Ruimtelijke vormgeving" ?

Waar kan ik "Ruimtelijke vormgeving" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Ruimtelijke vormgeving" ?

Je kunt starten in het Se-n-Se KSO als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Wanneer dat diploma werd behaald via een Naamloos jaar (3de leerjaar 3de graad BSO), moet je het 2de leerjaar van de 3de graad BSO (6 BSO) in hetzelfde studiegebied hebben gevolgd.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Wanneer je dat diploma hebt behaald via een Naamloos jaar (3de leerjaar 3de graad BSO), dan slaan de woorden ‘ ander studiegebied’ op het 2de leerjaar van de 3de graad BSO.
  Sommige overstappen naar een bepaalde Se-n-Se worden ‘algemeen aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
 • slaagt in een toelatingsproef. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties. In dit geval heeft de inrichtende macht van de school vooraf beslist deze individuele afwijkingsmogelijkheid toe te staan op basis van specifiek onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Wat kan je behalen na "Ruimtelijke vormgeving" ?


Je behaalt:

 • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
 • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Ruimtelijke vormgeving" ?

Je kan aan de slag in de standen- en decoratiebouw, in de scenografie, als ontwerper- uitvoerder van 3-dimensionale projecten.
Je kan aan de slag in de kunstambachtelijke sector, in designzaken, de restauratiesector, keramiekateliers, ateliers van pretparken, maquettebouw, smeed- en glaskunst.
Je kan je mannetje staan in bedrijven die werken rond vormgeving (botenbouw, auto-interieurs, verlichting, elektrische apparaten,…)

Zo je wenst kan je doorstromen naar het hoger onderwijs.
Vooral opleidingen die in het verlengde liggen van je opleiding liggen voor de hand: beeldend kunstenaar in verschillende materialen (hout, klei, brons, mixed media, metaal,…), productontwikkeling, juweelontwerp, restauratietechnieken,  interieurvormgeving …

Se-n-Se

Je mag nog een andere Se-n-Se-opleiding volgen, als je dit wenst. Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:

Architecturale vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Audiovisuele vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Grafische vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Industriële vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Voorbereidend jaar

In het ASO en KSO worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het ASO gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het KSO bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Professionele Bachelors

Je mag starten in het professioneel hoger onderwijs.
Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen.
Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar. Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes.
Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.
Volgende opleidingen hebben een kunstzinnig karakter en/of liggen in het verlengde van het studiegebied Beeldende Kunsten.
Dit betekent niet dat alle hieronder vermelde opleidingen even haalbaar zijn of je goed zullen liggen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Je mag starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
De academische opleidingen aan de universiteit zijn sterk theoretisch en hier is een instap na KSO verre van vanzelfsprekend.
De academische opleidingen aan een school of arts zijn een voortzetting van het kunstonderwijs en hier ligt meer accent op het artistieke dan op het theoretische. Je moet voor deze richtingen een artistieke toelatingsproef doen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:


HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

7de specialisatiejaren BSO

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7de specialisatiejaar BSO in een ander studiegebied, omdat er in dit studiegebied geen zevende jaren bso bestaan. 
Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Grafische opmaaksystemen (BSO - Derde leerjaar)

 

Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het Deeltijds Kunstonderwijs, het Volwassenen-onderwijs, bij Syntra, bij VDAB ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.