Bakkerijtechnieken - Derde graad - TSO

Studierichting "Bakkerijtechnieken"

Hier verwerf je de competenties voor productie- en productcontrole, kwaliteitszorg, productverbetering, commerciële distributie en leidinggeven in de sector van brood en banket, confiserie, chocolade, pralines, ijs, basisgrondstoffen en afgeleide bakkerijproducten.
Organisatie, productontwikkeling, productie en distributie, controle, kwaliteits- en hygiënebewaking, toegepast wetenschappelijk onderzoek met microbiologische technieken, automatiseringstechnieken en communicatievaardigheid zijn de na te streven doelen.
Je leert in een commerciële omgeving brood- en banketbakkerijproducten bereiden en verkopen.
Het leerpakket Algemene vakken is beperkt. In de Technische vakken / Praktijkvakken leer je:
- grondstoffen en hulpstoffen selecteren (de voorraad van grondstoffen/hulpstoffen en tussenproducten inventariseren, de benodigde hoeveelheid grondstoffen/hulpstoffen en (tussen)producten berekenen, een grondstoffenanalyse uitvoeren, een grondstoffenonderzoek uitvoeren, een levering controleren, …);
- recepten en producten verbeteren en ontwikkelen (nieuwe producten in het bestaande productieproces inschakelen, de haalbaarheid van nieuwe producten onderzoeken, recepten opstellen in functie van een gezonde voeding en voedingsgewoonten, recepten beoordelen en bijsturen);
- productiemethoden en bereidingstechnieken bepalen (productiemethoden en bereidingstechnieken indelen en herkennen, machines indelen en herkennen, een productielijn in een concrete situatie herkennen);
- productieprocessen analyseren, begeleiden, bewaken, controleren en bijsturen (een stroomschema lezen en begrijpen, een HACCP-plan opstellen voor een bepaald product en uitvoeren);
- bewaring van producten plannen, organiseren en controleren: de voedselveiligheid bewaken, verpakkingsvormen herkennen en gebruiken, een industriële verpakkingslijn in een concrete situatie analyseren, een promotiecampagne voor een concreet product uitwerken, …);
- kwaliteit beoordelen en bewaken (de beslissende factor in geconstateerde afwijkingen bepalen, de afwijkingen in producten oplossen, alternatieve oplossingen bij afwijkingen suggereren, een controlelijst voor hygiënebeheersing opstellen, een reinigings- en desinfecteringsplan opstellen en toepassen, …);
- werkorganisatie van medewerkers plannen, controleren en bijsturen (knelpunten opsporen en helpen oplossen, taakbeschrijvingen opstellen, informatie verwerken en communiceren);
- op adequate wijze de wettelijke bepalingen en voorschriften naleven (werkprocedures invoeren en corrigeren conform de wettelijke eisen of de bedrijfsvoorschriften, normen en toegestane afwijkingen in de warenwetgeving opzoeken, informatie opzoeken over de wettelijke controleorganismen, de wetgeving op etikettering toepassen, …).

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Bakkerijtechnieken - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Hier verwerf je de competenties voor productie- en productcontrole, kwaliteitszorg, productverbetering, commerciële distributie en leidinggeven in de sector van brood en banket, confiserie, chocolade, pralines, ijs, basisgrondstoffen en afgeleide bakkerijproducten.
Organisatie, productontwikkeling, productie en distributie, controle, kwaliteits- en hygiënebewaking, toegepast wetenschappelijk onderzoek met microbiologische technieken, automatiseringstechnieken en communicatievaardigheid zijn de na te streven doelen.
Je leert in een commerciële omgeving brood- en banketbakkerijproducten bereiden en verkopen.
Het leerpakket Algemene vakken is beperkt. In de Technische vakken / Praktijkvakken leer je:
- grondstoffen en hulpstoffen selecteren (de voorraad van grondstoffen/hulpstoffen en tussenproducten inventariseren, de benodigde hoeveelheid grondstoffen/hulpstoffen en (tussen)producten berekenen, een grondstoffenanalyse uitvoeren, een grondstoffenonderzoek uitvoeren, een levering controleren, …);
- recepten en producten verbeteren en ontwikkelen (nieuwe producten in het bestaande productieproces inschakelen, de haalbaarheid van nieuwe producten onderzoeken, recepten opstellen in functie van een gezonde voeding en voedingsgewoonten, recepten beoordelen en bijsturen);
- productiemethoden en bereidingstechnieken bepalen (productiemethoden en bereidingstechnieken indelen en herkennen, machines indelen en herkennen, een productielijn in een concrete situatie herkennen);
- productieprocessen analyseren, begeleiden, bewaken, controleren en bijsturen (een stroomschema lezen en begrijpen, een HACCP-plan opstellen voor een bepaald product en uitvoeren);
- bewaring van producten plannen, organiseren en controleren: de voedselveiligheid bewaken, verpakkingsvormen herkennen en gebruiken, een industriële verpakkingslijn in een concrete situatie analyseren, een promotiecampagne voor een concreet product uitwerken, …);
- kwaliteit beoordelen en bewaken (de beslissende factor in geconstateerde afwijkingen bepalen, de afwijkingen in producten oplossen, alternatieve oplossingen bij afwijkingen suggereren, een controlelijst voor hygiënebeheersing opstellen, een reinigings- en desinfecteringsplan opstellen en toepassen, …);
- werkorganisatie van medewerkers plannen, controleren en bijsturen (knelpunten opsporen en helpen oplossen, taakbeschrijvingen opstellen, informatie verwerken en communiceren);
- op adequate wijze de wettelijke bepalingen en voorschriften naleven (werkprocedures invoeren en corrigeren conform de wettelijke eisen of de bedrijfsvoorschriften, normen en toegestane afwijkingen in de warenwetgeving opzoeken, informatie opzoeken over de wettelijke controleorganismen, de wetgeving op etikettering toepassen, …).

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Voeding"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Brood en banket (TSO)
Hotel (TSO)
Slagerij en vleeswaren (TSO)
Voedingstechnieken (TSO)
Brood- en banketbakkerij (BSO)
Hulpkelner duaal (BSO)
Keukenmedewerker duaal (BSO)
Medewerker (banket)bakkerij duaal (BSO)
Medewerker fastfood duaal (BSO)
Medewerker Slagerij duaal (BSO)
Restaurant en keuken (BSO)
Slagerij en vleeswarenbereiding (BSO)

Bakkerijtechnieken duaal (TSO)
Brood en banket (TSO)
Hospitality (TSO)
Hotel (TSO)
Slagerij en vleeswaren (TSO)
Voedingstechnieken (TSO)
Brood- en banketbakkerij duaal (BSO)
Brood- en banketbakkerij en confiserie (BSO)
Grootkeuken (BSO)
Grootkeuken en catering duaal (BSO)
Restaurant en keuken (BSO)
Restaurant en keuken duaal (BSO)
Slagerij duaal (BSO)
Slagerij en verkoopsklare gerechten (BSO)

Assistent voedingsindustrie (TSO)
Bakkerijtechnieken (TSO)
Butler-Intendant (TSO)
Hotelbeheer (TSO)
Vleeswarentechnieken (TSO)
Banketaannemer-traiteur (BSO)
Banketbakkerij-chocoladebewerking (BSO)
Chocolatier duaal (BSO)
Dieetbakkerij (BSO)
Gemeenschapsrestauratie (BSO)
Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal (BSO)
Grootkeukenkok duaal (BSO)
Hotelonthaal (BSO)
Hotelreceptionist duaal (BSO)
Kok duaal (BSO)
Restaurantbedrijf en drankenkennis (BSO)
Slagerij - Fijnkosttraiteur (BSO)
Specialiteitenrestaurant (BSO)
Wereldgastronomie (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Bakkerijtechnieken" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Bakkerijtechnieken" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Bakkerijtechnieken" ?

Je wordt toegelaten:

  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
  • als je slaagt in een toelatingsproef.
    In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Bakkerijtechnieken" ?


Je behaalt:

  • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
  • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Bakkerijtechnieken" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de beperkte theoretische vooropleiding. 

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen \'Nautische wetenschappen\', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden \'Muziek en Podiumkunsten\' en \'Audiovisuele en Beeldende Kunst\', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen en HBO5 Verpleegkunde bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding of in HBO5 Verpleegkunde. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

Met je diploma secundair kan je verder studeren in een voorbereidend jaar.
Deze worden ingericht in het aso en het kso als voorbereiding op het hoger onderwijs. 
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Se-n-Se

Je mag nog een andere Se-n-Se-opleiding volgen, als je dit wenst.
Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:


Butler-Intendant (TSO - Se-n-Se)

Hotelbeheer (TSO - Se-n-Se)

Vleeswarentechnieken (TSO - Se-n-Se)

Voedselbehandeling (TSO - Se-n-Se)

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Voeding.
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.
Goed informeren is de boodschap!

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs.
Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Banketaannemer-traiteur (BSO - Derde leerjaar)

Banketbakkerij-chocoladebewerking (BSO - Derde leerjaar)

Dieetbakkerij (BSO - Derde leerjaar)

Gemeenschapsrestauratie (BSO - Derde leerjaar)

Hotelonthaal (BSO - Derde leerjaar)

Hotelreceptionist duaal (BSO - Derde leerjaar)

Restaurantbedrijf en drankenkennis (BSO - Derde leerjaar)

Slagerij - Fijnkosttraiteur (BSO - Derde leerjaar)

Specialiteitenrestaurant (BSO - Derde leerjaar)

Wereldgastronomie (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bakker ( knelpuntberoep)

Bakkershulp ( knelpuntberoep)


Productieoperator voeding ( knelpuntberoep)