Internaatswerking - Derde graad - TSO

Studierichting "Internaatswerking"

Hier word je opgeleid tot opvoeder in een internaat.
Als internaatsopvoeder zal je doorgaans met leerlingen van het lager en/of het secundair onderwijs werken. Van de toekomstige internaatsopvoeder wordt verwacht dat hij in staat is om een relatief grote groep kinderen en jongeren op een gepaste manier te animeren maar ook dat hij studiebegeleiding kan geven.
Daarom dien je te beschikken over een praktijkgerichte pedagogische en psychologische basiskennis, aangevuld met kennis en vaardigheden in expressieve en animatietechnieken.
De klemtonen liggen op:

Expressie- en animatietechnieken
Je verwerft inzicht in spel, expressievormen en -technieken (manuele, dramatische en muzikale expressie).
Je ontwikkelt je eigen expressieve, creatieve, recreatieve en communicatieve vaardigheden.

Beroepsgerichte pedagogie
Achtereenvolgens wordt nagegaan wat opvoeden inhoudt, worden opvoedingsstijlen ontleed en besproken, worden verschillende opvoedingsmilieus (gezin, school, internaat, instelling, leeftijdgenoten) bestudeerd. Ook worden problematische situaties onderzocht en besproken en worden noties verworven van counseling en probleemoplossende gesprekken.

Beroepsgerichte psychologie 
In hoofdzaak worden items uit de ontwikkelingspsychologie bestudeerd (aanleg, milieu, schoolkind, puber en adolescent).
Bovendien komen een aantal psychologische stromingen aan bod (systeemdenken, persoonsgerichte benadering e.a.) en wordt vanuit de sociale psychologie aandacht gegeven aan groepen en groepsstructuur. 

EHBO – GVO
Er wordt aandacht besteed aan eerste hulp bij ongevallen en gezondheidsopvoeding.
Algemene begrippen qua gezondheid en hygiëne en qua veiligheid worden aangevuld met het aanleren van vaardigheden in het onderkennen van stoornissen, eerstehulpverlening. 

Internaatsbeheer met inbegrip van deontologie
Je maakt kennis met de wetgeving betreffende organisatie en uitbating van schoolinternaten, aspecten van schoolwetgeving, sociaal en arbeidsrecht, burgerlijk recht (aansprakelijkheidsleer) en jeugdrecht.

Internaatswerking - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Hier word je opgeleid tot opvoeder in een internaat.
Als internaatsopvoeder zal je doorgaans met leerlingen van het lager en/of het secundair onderwijs werken. Van de toekomstige internaatsopvoeder wordt verwacht dat hij in staat is om een relatief grote groep kinderen en jongeren op een gepaste manier te animeren maar ook dat hij studiebegeleiding kan geven.
Daarom dien je te beschikken over een praktijkgerichte pedagogische en psychologische basiskennis, aangevuld met kennis en vaardigheden in expressieve en animatietechnieken.
De klemtonen liggen op:

Expressie- en animatietechnieken
Je verwerft inzicht in spel, expressievormen en -technieken (manuele, dramatische en muzikale expressie).
Je ontwikkelt je eigen expressieve, creatieve, recreatieve en communicatieve vaardigheden.

Beroepsgerichte pedagogie
Achtereenvolgens wordt nagegaan wat opvoeden inhoudt, worden opvoedingsstijlen ontleed en besproken, worden verschillende opvoedingsmilieus (gezin, school, internaat, instelling, leeftijdgenoten) bestudeerd. Ook worden problematische situaties onderzocht en besproken en worden noties verworven van counseling en probleemoplossende gesprekken.

Beroepsgerichte psychologie 
In hoofdzaak worden items uit de ontwikkelingspsychologie bestudeerd (aanleg, milieu, schoolkind, puber en adolescent).
Bovendien komen een aantal psychologische stromingen aan bod (systeemdenken, persoonsgerichte benadering e.a.) en wordt vanuit de sociale psychologie aandacht gegeven aan groepen en groepsstructuur. 

EHBO – GVO
Er wordt aandacht besteed aan eerste hulp bij ongevallen en gezondheidsopvoeding.
Algemene begrippen qua gezondheid en hygiëne en qua veiligheid worden aangevuld met het aanleren van vaardigheden in het onderkennen van stoornissen, eerstehulpverlening. 

Internaatsbeheer met inbegrip van deontologie
Je maakt kennis met de wetgeving betreffende organisatie en uitbating van schoolinternaten, aspecten van schoolwetgeving, sociaal en arbeidsrecht, burgerlijk recht (aansprakelijkheidsleer) en jeugdrecht.

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Personenzorg"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Sociale en technische wetenschappen (TSO)
Schoonmaker duaal (BSO)
Verzorging-voeding (BSO)

Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO)
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO)
Sociale en technische wetenschappen (TSO)
Organisatiehulp (BSO)
Verzorging (BSO)

Animatie in de ouderenzorg (TSO)
Internaatswerking (TSO)
Leefgroepenwerking (TSO)
Tandartsassistent duaal (TSO)
Tandartsassistentie (TSO)
Voedselbehandeling (TSO)
Kinderbegeleider duaal (BSO)
Kinderzorg (BSO)
Organisatie-assistentie (BSO)
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO)
Verzorgende/Zorgkundige duaal (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Internaatswerking" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Internaatswerking" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Internaatswerking" ?

Je wordt toegelaten:

  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
  • als je slaagt in een toelatingsproef.
    In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Internaatswerking" ?


Je behaalt:

  • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
  • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Internaatswerking" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen \'Nautische wetenschappen\', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden \'Muziek en Podiumkunsten\' en \'Audiovisuele en Beeldende Kunst\', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen en HBO5 Verpleegkunde bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding of in HBO5 Verpleegkunde. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en het kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Se-n-Se

Je mag nog een andere Se-n-Se-opleiding volgen, als je dit wenst.
Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:


Leefgroepenwerking (TSO - Se-n-Se)

Tandartsassistentie (TSO - Se-n-Se)

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Personenzorg. 
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen. 
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Begeleider in de kinderopvang (BSO - Modulair jaar)

Kinderbegeleider duaal (BSO - Derde leerjaar)

Kinderzorg (BSO - Derde leerjaar)

Organisatie-assistentie (BSO - Derde leerjaar)


Verzorgende/Zorgkundige duaal (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Opvoeder-begeleider ( knelpuntberoep)