Commercieel webverkeer - Derde graad - TSO

Studierichting "Commercieel webverkeer"

Je krijgt een opleiding in het opzetten en onderhouden van commerciële websites, het betrachten van betere relaties met klanten, het bieden van ondersteuning aan wie erom vraagt via helpdesks, de implementatie van internettechnologieën, het opvolgen van nieuwe tendensen en ontwikkelingen.

In het vak Commercieel webverkeer leer je allerlei bestaande vormen van commercieel webbeheer analyseren en evalueren; je leert op een verantwoorde manier een commerciële website ontwikkelen in functie van bepaalde doelstellingen en een bepaald doelpubliek, de website onderhouden en beheren, een e-marketingplan uitvoeren.
Je verwerft inzicht in de economische principes en wetgeving van commercieel webbeheer.
Hierbij komen volgende thema’s aan bod: vormen van e-commerce, de rol van ISP’s, de mogelijkheden en beperkingen van webhosting, de functie en kenmerken van EDE en PDI, e-marketing, e-tailing en elektronisch betalingsverkeer.

Je leert over de hulpverlening aan eindgebruikers bij hardware- en softwarematige problemen in administratieve en/of commerciële omgeving, het geven van instructies en het efficiënt werken met de helpdeskinfrastructuur.
Belangrijke doelstellingen zijn: inzicht verwerven in de factoren die een website voor een doelpubliek efficient, functioneel en attractief maken, efficiënt werken met een softwarepakket voor tekenen, beeldverwerking en animatie.
Het is de bedoeling de kennis, vaardigheden en attitudes aan de praktijk van een bedrijf of een instelling te toetsen.
Dit gebeurt door een website uit te bouwen, aan te passen en/of te beheren en bedrijfsbezoeken af te leggen of sprekers te horen.
De belangrijkste doelstelling is het vlot en efficiënt gebruik maken van een professioneel pakket voor elektronische publicatie.
Je verwerft vaardigheden en kennis in verband met verschillende programmeertechnieken en -talen die gebruikt worden voor het creëren en onderhouden van een commerciële website.
Belangrijke doelstellingen zijn:
- communicatie (begrippenkader verwerven in verband met elektronische communicatie en dit inzichtelijk gebruiken in protocollen),
- internet/intranet (verwerven van begrippenkader in verband met internet/intranet),
- netwerkinfrastructuur (kennen van de functie van hardwarecomponenten, verwerven van inzicht in de kenmerken, opzetten en beheren van een intranet),
- servers (verdiepen van kennis over het cliënt-server concept, servers voor internetcommunicatie installeren, configureren en beheren),
- clients (browsers, e-mailpakket, FTP-pakket installeren, configureren en efficiënt gebruiken),
- beveiliging (belang van beveiliging van gegevens inzien, webserver, databaseserver en mailserver veilig koppelen aan internet).

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Commercieel webverkeer - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Je krijgt een opleiding in het opzetten en onderhouden van commerciële websites, het betrachten van betere relaties met klanten, het bieden van ondersteuning aan wie erom vraagt via helpdesks, de implementatie van internettechnologieën, het opvolgen van nieuwe tendensen en ontwikkelingen.

In het vak Commercieel webverkeer leer je allerlei bestaande vormen van commercieel webbeheer analyseren en evalueren; je leert op een verantwoorde manier een commerciële website ontwikkelen in functie van bepaalde doelstellingen en een bepaald doelpubliek, de website onderhouden en beheren, een e-marketingplan uitvoeren.
Je verwerft inzicht in de economische principes en wetgeving van commercieel webbeheer.
Hierbij komen volgende thema’s aan bod: vormen van e-commerce, de rol van ISP’s, de mogelijkheden en beperkingen van webhosting, de functie en kenmerken van EDE en PDI, e-marketing, e-tailing en elektronisch betalingsverkeer.

Je leert over de hulpverlening aan eindgebruikers bij hardware- en softwarematige problemen in administratieve en/of commerciële omgeving, het geven van instructies en het efficiënt werken met de helpdeskinfrastructuur.
Belangrijke doelstellingen zijn: inzicht verwerven in de factoren die een website voor een doelpubliek efficient, functioneel en attractief maken, efficiënt werken met een softwarepakket voor tekenen, beeldverwerking en animatie.
Het is de bedoeling de kennis, vaardigheden en attitudes aan de praktijk van een bedrijf of een instelling te toetsen.
Dit gebeurt door een website uit te bouwen, aan te passen en/of te beheren en bedrijfsbezoeken af te leggen of sprekers te horen.
De belangrijkste doelstelling is het vlot en efficiënt gebruik maken van een professioneel pakket voor elektronische publicatie.
Je verwerft vaardigheden en kennis in verband met verschillende programmeertechnieken en -talen die gebruikt worden voor het creëren en onderhouden van een commerciële website.
Belangrijke doelstellingen zijn:
- communicatie (begrippenkader verwerven in verband met elektronische communicatie en dit inzichtelijk gebruiken in protocollen),
- internet/intranet (verwerven van begrippenkader in verband met internet/intranet),
- netwerkinfrastructuur (kennen van de functie van hardwarecomponenten, verwerven van inzicht in de kenmerken, opzetten en beheren van een intranet),
- servers (verdiepen van kennis over het cliënt-server concept, servers voor internetcommunicatie installeren, configureren en beheren),
- clients (browsers, e-mailpakket, FTP-pakket installeren, configureren en efficiënt gebruiken),
- beveiliging (belang van beveiliging van gegevens inzien, webserver, databaseserver en mailserver veilig koppelen aan internet).

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Handel"

 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Bedrijfsorganisatie duaal (TSO)
Bedrijfsorganisatie duaal (CDO) (TSO)
Boekhouden - informatica (TSO)
Commerciële organisatie duaal (TSO)
Commerciële organisatie duaal (CDO) (TSO)
Handel (TSO)
Informaticabeheer (TSO)
Secretariaat-talen (TSO)
Kantoor (BSO)
Logistiek duaal (BSO)
Onthaal, organisatie en sales duaal (BSO)
Verkoop (BSO)

Administratie vrije beroepen (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (CDO) (TSO)
Commercieel webverkeer (TSO)
Immobiliënbeheer (TSO)
Internationaal transport en goederenverzending (TSO)
KMO- administratie (TSO)
KMO-ondernemerschap (TSO)
Medico-sociale administratie (TSO)
Netwerkbeheer (TSO)
Verkoop en distributie (TSO)
Commercieel assistent duaal (BSO)
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO)
Logistiek (BSO)
Logistiek assistent magazijn duaal (BSO)
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO)
Winkelbeheer en etalage (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Commercieel webverkeer" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

  • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
  • vorming die typisch is voor de studierichting +
  • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Commercieel webverkeer" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Commercieel webverkeer" ?

Je wordt toegelaten:

  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
  • als je slaagt in een toelatingsproef.
    In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Wat kan je behalen na "Commercieel webverkeer" ?


Je behaalt:

  • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
  • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Commercieel webverkeer" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting haalbaar. Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is het hoger onderwijs veel minder vanzelfsprekend owv de beperkte theoretische vooropleiding. Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.

Se-n-Se

Je mag ook nog een ander Se-n-Se-jaar volgen.
Wil je een richting uit een ander studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:


Immobiliënbeheer (TSO - Se-n-Se)


KMO- administratie (TSO - Se-n-Se)

KMO-ondernemerschap (TSO - Se-n-Se)


Netwerkbeheer (TSO - Se-n-Se)

Verkoop en distributie (TSO - Se-n-Se)

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Handel. 
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, mocht je dit nog niet hebben. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.
Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:


Logistiek (BSO - Derde leerjaar)

Verkoop en vertegenwoordiging (BSO - Derde leerjaar)

Winkelbeheer en etalage (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.