Internationaal transport en goederenverzending - Derde graad - TSO

Studierichting "Internationaal transport en goederenverzending"

Internationaal transport en goederenverzending leidt je op voor een administratieve functie in de internationale handel met het hoofdaccent op transport en logistiek. 
Je wordt vertrouwd gemaakt met douane-, transport- en betalingsdocumenten, met import- en exportformaliteiten.
Uiteraard gaat er veel aandacht naar een vlotte omgang met ICT, een grondige talenkennis en een efficiënte zakelijke communicatie.
In een internationale werkomgeving is dat vanzelfsprekend.
De grote troef in je opleiding is de lange stage in een bedrijf  dat zich richt op expeditie (alle modi en combinaties), transport, het regelen van douaneformaliteiten, een warehouse of een internationale bedrijf (trader). 
Klemtonen liggen op:
Talen
Door het internationaal karakter van de tewerkstelling is het taalonderricht belangrijk.
Men wil de woordenschat van de leerlingen uitbreiden.
Bovendien maak je kennis met de specifieke termen en uitdrukkingen en afkortingen in de internationale handel. 
Hierbij worden begrijpend lezen, luisteren en schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid benadrukt. De taalvakken worden in de mate van het mogelijke gestoffeerd met gesimuleerde werksituaties waarin het taalgebruik geoefend wordt.

Stages
De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Ze kan in een hele reeks van bedrijven uit de sector georganiseerd worden  zoals scheepvaartagenturen, rederijen, expeditiebedrijven, goederenbehandelaars, douaneagenturen, transportbedrijven en Europese distributiecentra.
Je maakt er kennis met de logistieke flow (nationaal en internationaal) van documenten en goederen, de dienstverlening van het bedrijf zelf, de problemen die zich bij een internationale transactie kunnen stellen en hoe dergelijke problemen worden opgelost. 
Aandacht gaat naar het ontwikkelen van attitudes zoals flexibiliteit, assertiviteit, verantwoordelijkheidsbesef, en een hands-on mentaliteit (problemen zo vroeg mogelijk herkennen en hierop snel en efficiënt anticiperen)...
Je leert de taken uitvoeren die in de dagelijkse bedrijfsrealiteit voorkomen.
Op die wijze verkrijg je een beter inzicht in de wereld van de internationale handel.

Toegepaste economie 
Je maakt kennis met de sociaal-economische regio en de stagebedrijven, de structuur van deze bedrijven en de verschillende functies binnen deze (internationale) organisaties.
De basisbegrippen van het internationaal goederenverkeer binnen en buiten de Europese Unie worden toegelicht.
De verschillende transportmodi worden belicht waarbij naar gelang van de regio waar de opleiding doorgaat meer specifieke accenten gelegd worden i.f.v. de aanwezige bedrijfswereld. Hierbij komt het zeevervoer, maar ook het spoor, de weg, de binnenvaart en de luchtvracht aan bod. 
Ook het gecombineerd en multimodaal vervoer worden besproken inclusief alle relevante transport- & douanedocumenten, alsook documenten m.b.t. de internationale handel.
De organisatie van een magazijn en de soorten magazijnen worden eveneens in de kijker geplaatst. Uiteraard worden de diverse subsectoren belicht. 
Verder besteed men aandacht aan goederenkennis, projectladingen, kostprijsberekening van het transport, gevaarlijke goederen.
Ook specifieke nieuwe wetgevingen zoals Authorised Economic Operator worden onder de aandacht gebracht, omdat het zich in orde stellen met dergelijke regels voor een bedrijf een concurrentieel voordeel kan opleveren.

Toegepaste informatica 
Verder bouwend op de informaticakennis die je reeds in je vooropleiding verwierf, wordt de nadruk gelegd op het zelfstandig verwerken van opdrachten omtrent tekstverwerking, gegevensbeheer en elektronisch rekenblad. Transport-, expeditie en warehouse gerichte ICT-pakketten komen hier ook aan bod alsook specifieke toepassingen zoals RFID. Ook nieuwe ICT-toepassingen in de douanewereld worden besproken.

Internationaal transport en goederenverzending - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Internationaal transport en goederenverzending leidt je op voor een administratieve functie in de internationale handel met het hoofdaccent op transport en logistiek. 
Je wordt vertrouwd gemaakt met douane-, transport- en betalingsdocumenten, met import- en exportformaliteiten.
Uiteraard gaat er veel aandacht naar een vlotte omgang met ICT, een grondige talenkennis en een efficiënte zakelijke communicatie.
In een internationale werkomgeving is dat vanzelfsprekend.
De grote troef in je opleiding is de lange stage in een bedrijf  dat zich richt op expeditie (alle modi en combinaties), transport, het regelen van douaneformaliteiten, een warehouse of een internationale bedrijf (trader). 
Klemtonen liggen op:
Talen
Door het internationaal karakter van de tewerkstelling is het taalonderricht belangrijk.
Men wil de woordenschat van de leerlingen uitbreiden.
Bovendien maak je kennis met de specifieke termen en uitdrukkingen en afkortingen in de internationale handel. 
Hierbij worden begrijpend lezen, luisteren en schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid benadrukt. De taalvakken worden in de mate van het mogelijke gestoffeerd met gesimuleerde werksituaties waarin het taalgebruik geoefend wordt.

Stages
De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Ze kan in een hele reeks van bedrijven uit de sector georganiseerd worden  zoals scheepvaartagenturen, rederijen, expeditiebedrijven, goederenbehandelaars, douaneagenturen, transportbedrijven en Europese distributiecentra.
Je maakt er kennis met de logistieke flow (nationaal en internationaal) van documenten en goederen, de dienstverlening van het bedrijf zelf, de problemen die zich bij een internationale transactie kunnen stellen en hoe dergelijke problemen worden opgelost. 
Aandacht gaat naar het ontwikkelen van attitudes zoals flexibiliteit, assertiviteit, verantwoordelijkheidsbesef, en een hands-on mentaliteit (problemen zo vroeg mogelijk herkennen en hierop snel en efficiënt anticiperen)...
Je leert de taken uitvoeren die in de dagelijkse bedrijfsrealiteit voorkomen.
Op die wijze verkrijg je een beter inzicht in de wereld van de internationale handel.

Toegepaste economie 
Je maakt kennis met de sociaal-economische regio en de stagebedrijven, de structuur van deze bedrijven en de verschillende functies binnen deze (internationale) organisaties.
De basisbegrippen van het internationaal goederenverkeer binnen en buiten de Europese Unie worden toegelicht.
De verschillende transportmodi worden belicht waarbij naar gelang van de regio waar de opleiding doorgaat meer specifieke accenten gelegd worden i.f.v. de aanwezige bedrijfswereld. Hierbij komt het zeevervoer, maar ook het spoor, de weg, de binnenvaart en de luchtvracht aan bod. 
Ook het gecombineerd en multimodaal vervoer worden besproken inclusief alle relevante transport- & douanedocumenten, alsook documenten m.b.t. de internationale handel.
De organisatie van een magazijn en de soorten magazijnen worden eveneens in de kijker geplaatst. Uiteraard worden de diverse subsectoren belicht. 
Verder besteed men aandacht aan goederenkennis, projectladingen, kostprijsberekening van het transport, gevaarlijke goederen.
Ook specifieke nieuwe wetgevingen zoals Authorised Economic Operator worden onder de aandacht gebracht, omdat het zich in orde stellen met dergelijke regels voor een bedrijf een concurrentieel voordeel kan opleveren.

Toegepaste informatica 
Verder bouwend op de informaticakennis die je reeds in je vooropleiding verwierf, wordt de nadruk gelegd op het zelfstandig verwerken van opdrachten omtrent tekstverwerking, gegevensbeheer en elektronisch rekenblad. Transport-, expeditie en warehouse gerichte ICT-pakketten komen hier ook aan bod alsook specifieke toepassingen zoals RFID. Ook nieuwe ICT-toepassingen in de douanewereld worden besproken.

 

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Transport management assistant

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Handel"

 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Bedrijfsorganisatie duaal (TSO)
Bedrijfsorganisatie duaal (CDO) (TSO)
Boekhouden - informatica (TSO)
Commerciële organisatie duaal (TSO)
Commerciële organisatie duaal (CDO) (TSO)
Handel (TSO)
Informaticabeheer (TSO)
Secretariaat-talen (TSO)
Kantoor (BSO)
Logistiek duaal (BSO)
Onthaal, organisatie en sales duaal (BSO)
Verkoop (BSO)

Administratie vrije beroepen (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (CDO) (TSO)
Commercieel webverkeer (TSO)
Immobiliënbeheer (TSO)
Internationaal transport en goederenverzending (TSO)
KMO- administratie (TSO)
KMO-ondernemerschap (TSO)
Medico-sociale administratie (TSO)
Netwerkbeheer (TSO)
Verkoop en distributie (TSO)
Commercieel assistent duaal (BSO)
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO)
Logistiek (BSO)
Logistiek assistent magazijn duaal (BSO)
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO)
Winkelbeheer en etalage (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Internationaal transport en goederenverzending" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

  • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
  • vorming die typisch is voor de studierichting +
  • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Internationaal transport en goederenverzending" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Internationaal transport en goederenverzending" ?

Je wordt toegelaten:

  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
  • als je slaagt in een toelatingsproef.
    In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Wat kan je behalen na "Internationaal transport en goederenverzending" ?


Je behaalt:

  • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
  • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Internationaal transport en goederenverzending" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting haalbaar. Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is het hoger onderwijs veel minder vanzelfsprekend owv de beperkte theoretische vooropleiding. Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.

Se-n-Se

Je mag ook nog een ander Se-n-Se-jaar volgen.
Wil je een richting uit een ander studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:


Commercieel webverkeer (TSO - Se-n-Se)

Immobiliënbeheer (TSO - Se-n-Se)

KMO- administratie (TSO - Se-n-Se)

KMO-ondernemerschap (TSO - Se-n-Se)


Netwerkbeheer (TSO - Se-n-Se)

Verkoop en distributie (TSO - Se-n-Se)

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Handel. 
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, mocht je dit nog niet hebben. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.
Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:


Logistiek (BSO - Derde leerjaar)

Verkoop en vertegenwoordiging (BSO - Derde leerjaar)

Winkelbeheer en etalage (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Douanedeclarant ( knelpuntberoep)

Expediteur ( knelpuntberoep)


Logistiek verantwoordelijke ( knelpuntberoep)Planner goederenbehandeling ( knelpuntberoep)