Immobiliënbeheer - Derde graad - TSO

Studierichting "Immobiliënbeheer"

Immobiliënbeheer leidt je op tot bediende in de vastgoedsector.
Je moet mee kunnen instaan voor het verhuren, verkopen en beheren van onroerende goederen: woonhuizen, handelshuizen, bedrijfsgebouwen.  
Scholen kunnen eigen accenten leggen in een programma (bv.via werkplekleren, taalkeuze ...).
Algemeen kunnen we de klemtonen als volgt samenvatten:

Talen / Communicatieve vaardigheden 
Het taalonderricht wil je woordenschat uitbreiden.
Bovendien maak je kennis met de specifieke woordenschat van de immobiliënsector.
Hierbij worden begrijpend lezen, luisteren en schriftelijke en mondelinge communicatie benadrukt.
De taalvakken (Nederlands, Frans, Engels en eventueel Duits) worden in de mate van het mogelijke gestoffeerd met gesimuleerde werksituaties waarin het taalgebruik geoefend wordt. 

Beheer onroerende goederen
Dit vak geeft je inzicht in de deeltaken van de vastgoedmakelaar.
Je leert hoe de waarde van onroerende goederen wordt bepaald, wat een expertiseverslag is en welke personen betrokken kunnen zijn bij beheer of transacties van onroerend goed: de notaris, de rentmeester, de syndicus, de promotor, de verkavelaar. Er wordt ook ingegaan op het belang van een beroepsvereniging. Deontologische, juridische (bv. erfrecht) en fiscale aspecten van onroerend goed komen aan bod.

Marktstudie en verkoop
De marktwaarde van een onroerend goed wordt bestudeerd.
Vastgoed wordt als belegging vergeleken met andere beleggingsvormen.
Factoren die de marktwaarde kunnen beïnvloeden, zoals toeristische vraag en aanbod, wetgeving op ruimtelijke ordening en marketing komen aan bod.
De verkoopmethodes worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.
Hierbij leert men een verkoopsituatie juist in te schatten, om te gaan met weerstand en de juiste hulpmiddelen aan te wenden om een verkoopgesprek in goede banen te leiden.

De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Je leert er o.a. volgende taken uitvoeren: contact met klanten (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk) in verschillende talen, administratieve taken (postbehandeling, opmaken en uittypen van verslagen, gebruik van de kantoorcomputertoepassingen met inbegrip van specifieke immobiliënsoftware), invullen en klasseren van documenten, berekening en verwerking van gemeenschappelijke kosten bij bewoning.

Toegepaste informatica
Je leert software gebruiken in verband met tekstverwerking, gegevensbeheer, elektronisch rekenblad en boekhoudkundige programmatuur.
Hierbij wordt ook gewerkt met sectorgerichte geïntegreerde oefeningen.

Wetgeving
Zowel burgerlijk als handelsrecht komen aan bod. De klemtoon ligt op het contractenrecht, het huwelijkscontract, het huurcontract en de juridische gevolgen van eigendom en mede-eigendom.
Daarnaast is het belangrijk dat je een goed inzicht verwerft in de juridische situatie van de handelaar. Aan de hand van concrete rechtspraak leer je de toepassing van de wet kennen.

Immobiliënbeheer - Derde graad - TSO

 
Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Immobiliënbeheer leidt je op tot bediende in de vastgoedsector.
Je moet mee kunnen instaan voor het verhuren, verkopen en beheren van onroerende goederen: woonhuizen, handelshuizen, bedrijfsgebouwen.  
Scholen kunnen eigen accenten leggen in een programma (bv.via werkplekleren, taalkeuze ...).
Algemeen kunnen we de klemtonen als volgt samenvatten:

Talen / Communicatieve vaardigheden 
Het taalonderricht wil je woordenschat uitbreiden.
Bovendien maak je kennis met de specifieke woordenschat van de immobiliënsector.
Hierbij worden begrijpend lezen, luisteren en schriftelijke en mondelinge communicatie benadrukt.
De taalvakken (Nederlands, Frans, Engels en eventueel Duits) worden in de mate van het mogelijke gestoffeerd met gesimuleerde werksituaties waarin het taalgebruik geoefend wordt. 

Beheer onroerende goederen
Dit vak geeft je inzicht in de deeltaken van de vastgoedmakelaar.
Je leert hoe de waarde van onroerende goederen wordt bepaald, wat een expertiseverslag is en welke personen betrokken kunnen zijn bij beheer of transacties van onroerend goed: de notaris, de rentmeester, de syndicus, de promotor, de verkavelaar. Er wordt ook ingegaan op het belang van een beroepsvereniging. Deontologische, juridische (bv. erfrecht) en fiscale aspecten van onroerend goed komen aan bod.

Marktstudie en verkoop
De marktwaarde van een onroerend goed wordt bestudeerd.
Vastgoed wordt als belegging vergeleken met andere beleggingsvormen.
Factoren die de marktwaarde kunnen beïnvloeden, zoals toeristische vraag en aanbod, wetgeving op ruimtelijke ordening en marketing komen aan bod.
De verkoopmethodes worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.
Hierbij leert men een verkoopsituatie juist in te schatten, om te gaan met weerstand en de juiste hulpmiddelen aan te wenden om een verkoopgesprek in goede banen te leiden.

De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Je leert er o.a. volgende taken uitvoeren: contact met klanten (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk) in verschillende talen, administratieve taken (postbehandeling, opmaken en uittypen van verslagen, gebruik van de kantoorcomputertoepassingen met inbegrip van specifieke immobiliënsoftware), invullen en klasseren van documenten, berekening en verwerking van gemeenschappelijke kosten bij bewoning.

Toegepaste informatica
Je leert software gebruiken in verband met tekstverwerking, gegevensbeheer, elektronisch rekenblad en boekhoudkundige programmatuur.
Hierbij wordt ook gewerkt met sectorgerichte geïntegreerde oefeningen.

Wetgeving
Zowel burgerlijk als handelsrecht komen aan bod. De klemtoon ligt op het contractenrecht, het huwelijkscontract, het huurcontract en de juridische gevolgen van eigendom en mede-eigendom.
Daarnaast is het belangrijk dat je een goed inzicht verwerft in de juridische situatie van de handelaar. Aan de hand van concrete rechtspraak leer je de toepassing van de wet kennen.

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Handel"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Handel (TSO)
Handel- talen (TSO)
Industrieel verpakker duaal (BSO)
Kantoor (BSO)
Magazijnmedewerker duaal (BSO)
Polyvalent administratief ondersteuner duaal (BSO)
Verkoop (BSO)
Verpakker duaal (BSO)

Bedrijfsorganisatie duaal (TSO)
Boekhouden - informatica (TSO)
Handel (TSO)
Informaticabeheer (TSO)
Secretariaat-talen (TSO)
Kantoor (BSO)
Logistiek duaal (BSO)
Verkoop (BSO)

Administratie vrije beroepen (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (TSO)
Commercieel webverkeer (TSO)
Immobiliënbeheer (TSO)
Internationaal transport en goederenverzending (TSO)
KMO- administratie (TSO)
KMO-ondernemerschap (TSO)
Medico-sociale administratie (TSO)
Netwerkbeheer (TSO)
Verkoop en distributie (TSO)
Commercieel assistent duaal (BSO)
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO)
Logistiek (BSO)
Logistiek assistent magazijn duaal (BSO)
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO)
Winkelbeheer en etalage (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Immobiliënbeheer" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Immobiliënbeheer" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Immobiliënbeheer" ?

Je wordt toegelaten:

  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
  • als je slaagt in een toelatingsproef.
    In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Immobiliënbeheer" ?


Je behaalt:

  • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
  • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Immobiliënbeheer" ?

Na deze richting kan je gaan werken als als administratief of commercieel medewerker in de vastgoedsector.  
Bij het 
tabje 'beroepen' vind je enkele concrete mogelijkheden; bij het tabje 'links' info over de arbeidsmarkt en de sector.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting haalbaar. Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is het hoger onderwijs veel minder vanzelfsprekend owv de beperkte theoretische vooropleiding. Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen \'Nautische wetenschappen\', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden \'Muziek en Podiumkunsten\' en \'Audiovisuele en Beeldende Kunst\', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen en HBO5 Verpleegkunde bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding of in HBO5 Verpleegkunde. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.

Se-n-Se

Je mag ook nog een ander Se-n-Se-jaar volgen.
Wil je een richting uit een ander studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:


Commercieel webverkeer (TSO - Se-n-Se)


KMO- administratie (TSO - Se-n-Se)

KMO-ondernemerschap (TSO - Se-n-Se)


Netwerkbeheer (TSO - Se-n-Se)

Verkoop en distributie (TSO - Se-n-Se)

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Handel. 
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, mocht je dit nog niet hebben. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.
Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:


Logistiek (BSO - Derde leerjaar)

Verkoop en vertegenwoordiging (BSO - Derde leerjaar)

Winkelbediende (BSO - Modulair jaar)

Winkelbeheer en etalage (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Beheerder vastgoed ( knelpuntberoep)
Interessante links