Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken - Derde graad - TSO

Studierichting "Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken"

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken leidt je op tot gespecialiseerde vakman die kan werken met geautomatiseerde en programmeerbare meerkleurenpersen.
De opleiding steunt op de basiskennis van het offsetdrukken op de éénkleurvellenoffsetpers.
Er wordt ingegaan op technische inzichten en handelingen eigen aan afstandsgestuurde meerkleurenpersen.

Het taalonderwijs bouwt verder op de taalkennis uit de 3de graad.
De klemtoon ligt op taalbeheersing binnen dagelijkse gebruikssituaties.
Men wil deze taalkennis verstevigen en zo mogelijk uitbreiden.
Leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammaticale ondersteuning komen aan bod.

Je leert over:

 • het volledig zelfstandig instellen van het papiertransport
 • het opspannen en in register brengen van de drukplaten
 • het beheersen van de kwaliteitscontrole en het kunnen uitvoeren door middel van densitometer en spectraalfotografiemeter, gekoppeld aan bestaande, bruikbare software op PC
 • het uitvoeren van onderhoud aan de meerkleurenpers, opsporen en herkennen van mogelijke storingen
 • het zelfstandig werken met de computergestuurde meerkleurenpers
 • de ontleding en onderverdeling van de bouwwijze van de verschillende meerkleurenpersen
 • de analyse van de verschillende soorten meerkleurendrukwerken
 • het totale drukproces
 • de te bedrukken materialen zoals papiersoorten, kartons, kunststoffen
 • de veiligheidsvoorzieningen op de meerkleurenpers
 • de afstandsbesturing van de meerkleurenpers
 • de afwerkingstechnieken
 • vernieuwingen in computersoft- en hardware

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken leidt je op tot gespecialiseerde vakman die kan werken met geautomatiseerde en programmeerbare meerkleurenpersen.
De opleiding steunt op de basiskennis van het offsetdrukken op de éénkleurvellenoffsetpers.
Er wordt ingegaan op technische inzichten en handelingen eigen aan afstandsgestuurde meerkleurenpersen.

Het taalonderwijs bouwt verder op de taalkennis uit de 3de graad.
De klemtoon ligt op taalbeheersing binnen dagelijkse gebruikssituaties.
Men wil deze taalkennis verstevigen en zo mogelijk uitbreiden.
Leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammaticale ondersteuning komen aan bod.

Je leert over:

 • het volledig zelfstandig instellen van het papiertransport
 • het opspannen en in register brengen van de drukplaten
 • het beheersen van de kwaliteitscontrole en het kunnen uitvoeren door middel van densitometer en spectraalfotografiemeter, gekoppeld aan bestaande, bruikbare software op PC
 • het uitvoeren van onderhoud aan de meerkleurenpers, opsporen en herkennen van mogelijke storingen
 • het zelfstandig werken met de computergestuurde meerkleurenpers
 • de ontleding en onderverdeling van de bouwwijze van de verschillende meerkleurenpersen
 • de analyse van de verschillende soorten meerkleurendrukwerken
 • het totale drukproces
 • de te bedrukken materialen zoals papiersoorten, kartons, kunststoffen
 • de veiligheidsvoorzieningen op de meerkleurenpers
 • de afstandsbesturing van de meerkleurenpers
 • de afwerkingstechnieken
 • vernieuwingen in computersoft- en hardware

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Grafische communicatie en media"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Grafische communicatie (TSO)
Grafische media (TSO)
Drukken en voorbereiden (BSO)

Grafische communicatie (TSO)
Multimedia (TSO)
Printmedia (TSO)
Drukken en afwerken (BSO)
Drukvoorbereiding (BSO)

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken (TSO)
Interactieve multimediatechnieken (TSO)
Rotatiedruktechnieken (TSO)
Tekst- en beeldintegratietechnieken (TSO)
Bedrijfsgrafiek (BSO)
Grafische opmaaksystemen (BSO)
Meerkleurendruk - Drukwerkveredeling (BSO)
Offsetrotatie- en flexodrukker duaal (BSO)
Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal (BSO)
Zeefdruk (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
 • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
 • als je slaagt in een toelatingsproef.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken" ?


Je behaalt:

 • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
 • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de beperkte theoretische vooropleiding. Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen \'Nautische wetenschappen\', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden \'Muziek en Podiumkunsten\' en \'Audiovisuele en Beeldende Kunst\', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen en HBO5 Verpleegkunde bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding of in HBO5 Verpleegkunde. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Se-n-Se

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:

Grafische vormgeving (KSO - Se-n-Se)


Rotatiedruktechnieken (TSO - Se-n-Se)


7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Grafische communicatie en media.
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.
Goed informeren is de boodschap!

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs.
Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Bedrijfsgrafiek (BSO - Derde leerjaar)

Grafische opmaaksystemen (BSO - Derde leerjaar)

Meerkleurendruk - Drukwerkveredeling (BSO - Derde leerjaar)

Zeefdruk (BSO - Derde leerjaar)

Zeefdrukker (BSO - Modulair jaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Drukafwerker ( knelpuntberoep)

Drukker ( knelpuntberoep)