Apotheekassistent - Derde graad - TSO

Studierichting "Apotheekassistent"

Een apotheekassistent maakt bereidingen, beheert de apotheekvoorraad, geeft advies aan patiënten… Je werkt steeds onder toezicht van een apotheker.
Het leerpakket Algemene vakken is eerder beperkt.
In de Technische vakken bouw je een grondige basiskennis op in verband met producten, grondstoffen en bereidingen in de apotheek.

Je ontwikkelt de vaardigheid voor het vlot bereiden van producten.
Je krijgt vakken als Farmaceutische plantkunde, Farmaceutische technologie (definities, recepten lezen en interpreteren, farmaceutisch rekenen, industriële en ziekenhuisbereidingen).
Je krijgt ook Algemene geneesmiddelenleer en Specifieke farmacologie.

Je leert over de tarificatie en wetgeving (juridische begrippen, wettelijke bepalingen in verband met het afleveren, etiketteren en bewaren van geneesmiddelen en grondstoffen, het voorschrift, soorten verzekerden en verzekeringen, tarificatieregels).

Je krijgt nog vakken als Toxicologie, Toegepaste biologie (de cel, hoe kan de mens zich instandhouden?, voortplanting, microbiologie en parasitologie, laboratoriumoefeningen), Toegepaste chemie (analytische chemie, koolstofchemie, biochemie en laboratoriumoefeningen), Toegepaste fysica (fysica en geneeskunde, fysische verschijnselen bij farmaceutische toepassingen).

Apotheekassistent - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Een apotheekassistent maakt bereidingen, beheert de apotheekvoorraad, geeft advies aan patiënten… Je werkt steeds onder toezicht van een apotheker.
Het leerpakket Algemene vakken is eerder beperkt.
In de Technische vakken bouw je een grondige basiskennis op in verband met producten, grondstoffen en bereidingen in de apotheek.

Je ontwikkelt de vaardigheid voor het vlot bereiden van producten.
Je krijgt vakken als Farmaceutische plantkunde, Farmaceutische technologie (definities, recepten lezen en interpreteren, farmaceutisch rekenen, industriële en ziekenhuisbereidingen).
Je krijgt ook Algemene geneesmiddelenleer en Specifieke farmacologie.

Je leert over de tarificatie en wetgeving (juridische begrippen, wettelijke bepalingen in verband met het afleveren, etiketteren en bewaren van geneesmiddelen en grondstoffen, het voorschrift, soorten verzekerden en verzekeringen, tarificatieregels).

Je krijgt nog vakken als Toxicologie, Toegepaste biologie (de cel, hoe kan de mens zich instandhouden?, voortplanting, microbiologie en parasitologie, laboratoriumoefeningen), Toegepaste chemie (analytische chemie, koolstofchemie, biochemie en laboratoriumoefeningen), Toegepaste fysica (fysica en geneeskunde, fysische verschijnselen bij farmaceutische toepassingen).

Welke lessen krijg ik in "Apotheekassistent" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

  • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
  • vorming die typisch is voor de studierichting +
  • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Apotheekassistent" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Apotheekassistent" ?

Je wordt toegelaten:

  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
  • als je slaagt in een toelatingsproef.
    In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.


Meer info: zie regelgeving SO

Wat kan je behalen na "Apotheekassistent" ?


Je behaalt:

  • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
  • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Apotheekassistent" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Je mag starten in een professionele bacheloropleiding. Na de richtingen van dit studiegebied is dergelijke overstap meestal geen probleem, zeker niet als je kiest voor een inhoudelijk verwante richting. Houd bij je keuze steeds rekening met je vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Academische Bachelors

Je mag starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat het academisch onderwijs sterk theoretisch is. Na Techniek-Wetenschappen zijn hier, mits voldoende inzet, zeker mogelijkheden. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen en HBO5 Verpleegkunde bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding of in HBO5 Verpleegkunde. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs. 
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Se-n-Se

Je kan nog een ander Se-n-Se-jaar volgen, als je dit wenst.
Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:

Biochemie (TSO - Se-n-Se)Drogisterij-cosmetica (TSO - Se-n-Se)


7de specialisatiejaren BSO

Vanuit dit studiegebied kiezen voor een zevende jaar BSO is onlogisch.
Wettelijk mag het enkel als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat. Je kiest dan voor een 7de specialisatiejaar in een ander studiegebied, omdat er in dit studiegebied geen georganiseerd worden.

Er worden in dit studiegebied geen/andere 7de specialisatiejaren BSO georganiseerd.

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.