Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen - Modulair - BSO

Studierichting "Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen"

Dit is een modulaire opleiding.  In dit modulair beroepsonderwijs wordt een beroepsopleiding opgedeeld in 1 of meer modules. De overheid heeft vastgelegd hoe de modules in elke opleiding gevolgd moeten worden.

Voor deze opleiding zijn deze modules relevant:

Module Basis huishouding

 • In deze module wordt de zorg voor de eigen leef- en woonsituatie aangeleerd. 
 • De nadruk ligt in deze module op maaltijden bereiden, textiel onderhouden, een woning onderhouden en administratie in functie van een huishouding. 
 • Er is ook aandacht voor methodisch, ergonomisch en hygiënisch werken. Al deze aspecten hebben betrekking op zelfzorg en mantelzorg.

Module Basis communicatie

 • In deze module worden sociale vaardigheden aangebracht die nodig zijn voor het eigen functioneren.
 • De eigen identiteit, communiceren en zich informeren, met anderen omgaan en andere samenlevingsvormen en culturen staan centraal. 
 • Daarnaast is er ook aandacht voor de eigen expressieve mogelijkheden.

Module Basis gezondheid

 • In deze module worden de basiselementen van gezondheid, hygiëne en zorg aangebracht. Er wordt eveneens een eerste inzicht in de sector meegegeven.
 • Al deze aspecten hebben betrekking op zelfzorg en mantelzorg

Module Initiatie zorg

 • In deze module komt vooral de introductie tot het beroep van verzorgende aan bod. 
 • De klemtoon ligt op algemene principes van zorgvisie, de omgang met de zorgvrager en elementaire hulp bieden.
 • Daarnaast maakt ook het systematisch werken deel uit van deze module. Deze module richt zich zowel naar de oudere zorgvrager als naar het jonge kind.

Module Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen

 • In deze module worden alle vaardigheden aangebracht die men als logistiek assistent verbonden aan een ziekenhuis of zorginstelling nodig heeft. 
 • De aandacht gaat vooral naar ‘begeleidende taken’ zoals maaltijden bedelen, de kamer schoon en op orde houden, boodschappen doen voor de zorgvrager, elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager. 
 • Naast de concrete taken gaat de aandacht ook naar omgangsvaardigheden en houdingen, nodig voor dit beroep.

Bron: SO/2008/04

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen - Modulair - BSO

 

Dit is een modulaire opleiding.  In dit modulair beroepsonderwijs wordt een beroepsopleiding opgedeeld in 1 of meer modules. De overheid heeft vastgelegd hoe de modules in elke opleiding gevolgd moeten worden.

Voor deze opleiding zijn deze modules relevant:

Module Basis huishouding

 • In deze module wordt de zorg voor de eigen leef- en woonsituatie aangeleerd. 
 • De nadruk ligt in deze module op maaltijden bereiden, textiel onderhouden, een woning onderhouden en administratie in functie van een huishouding. 
 • Er is ook aandacht voor methodisch, ergonomisch en hygiënisch werken. Al deze aspecten hebben betrekking op zelfzorg en mantelzorg.

Module Basis communicatie

 • In deze module worden sociale vaardigheden aangebracht die nodig zijn voor het eigen functioneren.
 • De eigen identiteit, communiceren en zich informeren, met anderen omgaan en andere samenlevingsvormen en culturen staan centraal. 
 • Daarnaast is er ook aandacht voor de eigen expressieve mogelijkheden.

Module Basis gezondheid

 • In deze module worden de basiselementen van gezondheid, hygiëne en zorg aangebracht. Er wordt eveneens een eerste inzicht in de sector meegegeven.
 • Al deze aspecten hebben betrekking op zelfzorg en mantelzorg

Module Initiatie zorg

 • In deze module komt vooral de introductie tot het beroep van verzorgende aan bod. 
 • De klemtoon ligt op algemene principes van zorgvisie, de omgang met de zorgvrager en elementaire hulp bieden.
 • Daarnaast maakt ook het systematisch werken deel uit van deze module. Deze module richt zich zowel naar de oudere zorgvrager als naar het jonge kind.

Module Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen

 • In deze module worden alle vaardigheden aangebracht die men als logistiek assistent verbonden aan een ziekenhuis of zorginstelling nodig heeft. 
 • De aandacht gaat vooral naar ‘begeleidende taken’ zoals maaltijden bedelen, de kamer schoon en op orde houden, boodschappen doen voor de zorgvrager, elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager. 
 • Naast de concrete taken gaat de aandacht ook naar omgangsvaardigheden en houdingen, nodig voor dit beroep.

Bron: SO/2008/04

Waar kan ik "Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen" ?

In het modulair BSO kan het zijn dat je sommige modules in een bepaalde volgorde moet doorlopen.
Met andere woorden, ga vooraf steeds na in welke modules je eerst moet geslaagd zijn om je opleiding verder te kunnen zetten.

Goed om weten is dat:

 • bij een overstap uit het 'lineaire' systeem, de delibererende klassenraad je kan clausuleren voor sommige modules;
 • sommige modules kunnen aparte instapvereisten hebben;
 • de toelatingsklassenraad kan specifieke toelatingsvoorwaarden tot modules vastleggen of je vrijstellen van bepaalde voorwaarden.

Informeer je dus goed.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school tijdens het schooljaar is steeds mogelijk.
De school beslist over het veranderen van module en over de opeenvolging van de modules.
Overstappen van modulair BSO naar lineair BSO (bij het begin of in de loop van het schooljaar) is mogelijk in één van volgende situaties:

 • je hebt reeds het getuigschrift van 2de graad secundair onderwijs (4 SO) of het studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad (6 SO) behaald.
 • de (toelatings)klassenraad geeft je toestemming en motiveert haar beslissing.

Wat na "Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen" ?

Normalerwijze ga je na het BSO werken. Als je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Met een diploma secundair mag je starten in het hoger ondewijs. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk zeer moeilijk en dus weinig realistisch is. Je krijgt hieronder een overzicht van inhoudelijk verwante opleidingen na dit studiegebied.

7e jaar BSO gericht op arbeidsmarkt

Je wordt toegelaten tot alle 7e leerjaren bso gericht op de arbeidsmarkt van het studiegebied Personenzorg. 
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen. 
Als je slaagt in dit 7e leerjaar bso behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals een 7e leerjaar tso of kso en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Dit zijn de mogelijkheden:

Begeleider in de kinderopvang (BSO - Modulair jaar)

Kinderbegeleider duaal (BSO - Derde leerjaar)

Kinderzorg (BSO - Derde leerjaar)

Organisatie-assistentie (BSO - Derde leerjaar)


Verzorgende/Zorgkundige duaal (BSO - Derde leerjaar)

7e jaren TSO/KSO

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je starten in alle 7e leerjaren tso of kso van hetzelfde studiegebied waarin je je diploma hebt behaald. Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn. Informeer je goed bij de scholen!
Een 7e leerjaar tso of kso volgen uit een ander studiegebied kan enkel mits akkoord van de toelatingsklassenraad van de school.

Dit zijn de 7e jaren van dit studiegebied:


Internaatswerking (TSO - Se-n-Se)

Leefgroepenwerking (TSO - Se-n-Se)

Tandartsassistentie (TSO - Se-n-Se)

7e jaren gericht op HO

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

 • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
 • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
 • Er is in het bso 1 7e leerjaar dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
  Meer info vind je hier

 

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Graduaat

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend omwille van de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.Interessante links

Beroepeninfo: Word zorgverlener

Beroepeninfo: Actiris