1e Leerjaar B - Eerste graad

Studierichting "1e Leerjaar B"

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven.
De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A.

Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk.
Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

1e Leerjaar B - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven.
De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A.

Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk.
Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Welke lessen krijg ik in "1e Leerjaar B" ?

De lessentabel bestaat uit Basisvorming(minimum 27 of 28 uur) en het Keuzegedeelte(3, 4 of 5 uur).
De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.
Het keuzegedeelte bestaat uit een klein aantal vakken waartussen je kan kiezen. 
De school bepaalt welke (combinatie van) keuzevakken zij aanbiedt, meestal bepaalt zij ook de inhoud van deze vakken.
Zo kan je in het praktische vak techniek les krijgen over houtbewerking, maar evengoed over kleding, voeding, …”

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "1e Leerjaar B" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "1e Leerjaar B" ?

-Je kunt starten in 1B als je ofwel:

 • het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent.
 • reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd of beëindigd.
 • een getuigschrift basisonderwijs hebt (na gewoon of buitengewoon onderwijs) én je ouders akkoord gaan. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.

Let op!: Indien er verschillende toelatingsvoorwaarden van toepassing zijn kan steeds worden teruggevallen op de voor jou meest gunstige.

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar. 

Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "1e Leerjaar B" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A of C

 • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent;
 • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent;
 • een Getuigschrift van basisonderwijs wanneer je geslaagd bent (A-attest) en je er nog geen had;
 • een Attest van regelmatige lesbijwoning (en geen oriënteringsattest) als je school werkt volgens het systeem van \'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad\'.
  Hiermee mag je starten in het 2de leerjaar.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2019-2020.       (
 • De toelatingsklassenraad kan een afwijking op deze regel toestaan.

Wat na "1e Leerjaar B" ?

Als je een A-attest (en dus ook het getuigschrift van basisonderwijs ) behaalt, mag je starten in 1A.
Deze overgang is slechts haalbaar als je zeer goed hebt gepresteerd voor Nederlands, Frans en wiskunde.

Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar.
Je kan in dit 2de leerjaar kiezen tussen volgende (combinaties van) beroepenvelden: