1e leerjaar B - Eerste graad

Studierichting "1e leerjaar B"

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Dit is niet het enige verschil met 1 A.

Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.

Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

1e leerjaar B - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Dit is niet het enige verschil met 1 A.

Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.

Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "1e leerjaar B" ?

Waar kan ik "1e leerjaar B" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "1e leerjaar B" ?

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

 • geen getuigschrift basisonderwijs hebt.

 • geen 6e leerjaar hebt gevolgd of het 6e leerjaar niet hebt beëindigd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

 • rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Dit moet worden beslist binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. Indien je overstapt vanuit OKAN, moet de toelatingsklassenraad rekening houden met het advies van de klassenraad van dat onthaaljaar. Als de uiteindelijke beslissing afwijkt van dat advies moet dit worden gemotiveerd. 

 Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.2


Wat kan je behalen na "1e leerjaar B" ?


Je kan één van de volgende oriëntatieattesten behalen:

 • Een A-attest wanneer je GESLAAGD bent.

  De klassenraad kan je eventueel verplichten om:
  -je bij te werken voor een bepaald vak (= verplichte remediëring) in het 2e leerjaar EN/OF

  -je verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in het 2e leerjaar (= A-attest met beperkingen)


 • Een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

 

Bepaalde scholen beslissen pas op het einde van 2B (2e leerjaar van de 1e graad B-stroom) welk attest je krijgt (= systeem van uitstel van deliberatie tot het einde van een graad). In dat geval krijg je op het einde van 1B:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar
  (voor zover dat systeem ook wordt gebruikt in het 2e leerjaar)

(Zie de omzendbrief  SO 64)

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2019-2020.       
 • De toelatingsklassenraad kan een afwijking op deze regel toestaan.

Wat na "1e leerjaar B" ?

Als je een A-attest hebt behaald (= geslaagd zijn) mag je ook overstappen naar 1A. Dit is slechts haalbaar als je goed hebt gepresteerd voor onder andere de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Vraag raad aan de school en het CLB, als je deze overstap overweegt.

Bij dit A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak. Men kan jou ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2B.

Met een A-attest kan je uitzonderlijk ook naar het 2e leerjaar A, maar dan moet de toelatingsklassenraad van het 2e leerjaar A akkoord gaan. 

Basisopties en pakketten:

(Let wel: op dit moment zijn de onderstaande linken nog niet actief. Dat zal gebeuren in de loop van het schooljaar 2019-2020.)

Basisopties B-stroom

Onderverdeling (pakket)

Economie en organisatie

 

Kunst en creatie

 

Maatschappij en welzijn

Haar- en schoonheidszorg

Mode

Verzorging

Opstroomoptie

 

Sport

 

STEM-technieken

Elektriciteit

Hout en bouw

Land- en tuinbouw

Mechanica

Schilderen en decoratie

Printmedia

Textiel

Zeevisserij en binnenvaart

Voeding en horeca

Bakkerij-slagerij

Restaurant en keuken