1e leerjaar B - Eerste graad

Studierichting "1e leerjaar B"

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Dit is niet het enige verschil met 1 A.

Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.

Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

1e leerjaar B - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Dit is niet het enige verschil met 1 A.

Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.

Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "1e leerjaar B" ?

De scholen kunnen vanaf september 2019 meer dan ooit eigen accenten kunnen leggen. Ze kunnen nog steeds kiezen voor een klassiek lessenrooster maar ze mogen verschillende vakken ook samenvoegen in vakkenclusters (bijv. Nederlands + techniek + wiskunde). Ze kunnen lessen ook aanbieden in de vorm van projecten. Meer informatie vind je op de websites van de scholen. 

De verschillende onderwijskoepels respecteren de vrijheid van scholen om het lesaanbod te organiseren. Hieronder vind je per onderwijsnet de wijze waarop men het lesaanbod vorm wil geven.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "1e leerjaar B" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "1e leerjaar B" ?

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

  • geen getuigschrift basisonderwijs hebt.
  • geen 6e leerjaar hebt gevolgd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

 Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.2

Wat kan je behalen na "1e leerjaar B" ?


Je behaalt één van de volgende oriëntatieattesten:

  • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent. De klassenraad kan je eventueel verplichte remediëring in het 2e leerjaar opleggen.
  • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

Indien een school werkt volgens het systeem van \'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad\', krijg je een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

  • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2019-2020.       
  • De toelatingsklassenraad kan een afwijking op deze regel toestaan.

Wat na "1e leerjaar B" ?

Als je een A-attest hebt behaald (= geslaagd zijn) mag je ook overstappen naar 1A. Dit is slechts haalbaar als je goed hebt gepresteerd voor onder andere de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Vraag raad aan de school en het CLB, als je deze overstap overweegt.

Bij dit A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak. Men kan jou ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2B.

Met een A-attest kan je uitzonderlijk ook naar het 2e leerjaar A, maar dan moet de toelatingsklassenraad van het 2e leerjaar A akkoord gaan. 

Basisopties en pakketten:

(Let wel: op dit moment zijn de onderstaande linken nog niet actief. Dat zal gebeuren in de loop van het schooljaar 2019-2020.)

Basisopties B-stroom

Onderverdeling (pakket)

Economie en organisatie

 

Kunst en creatie

 

Maatschappij en welzijn

Haar- en schoonheidszorg

Mode

Verzorging

Opstroomoptie

 

Sport

 

STEM-technieken

Elektriciteit

Hout en bouw

Land- en tuinbouw

Mechanica

Schilderen en decoratie

Printmedia

Textiel

Zeevisserij en binnenvaart

Voeding en horeca

Bakkerij-slagerij

Restaurant en keuken