Moderne wetenschappen - Eerste graad

Studierichting "Moderne wetenschappen"

De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO.
Kenmerkend voor alle studierichtingen in het ASO is dat er uitsluitend theoretische vakken gegeven worden.
In het 2de jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde.
Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk (3 uur) als socio-economische initiatie (2 uur).

Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden.
Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en experimenten in een daarvoor aangepast labo.
Lessen en opgaven kunnen uitgebouwd worden rond:
- metingen: lengtemeting, oppervlaktemeting, massameting en tijdmeting
- elektriciteit: stroomkringen, meting van stroomsterkte, warmte-effect van de stroom, meting van de spanning, schakelingen, geleiding in vloeistoffen en geleiding in gassen
- energie, vermogen, arbeid, kracht enz.
- zinken, zweven, drijven, dichtheid van lichamen.
Voor jou kan deze cursus leiden tot een oriëntering naar een meer wetenschappelijke studierichting.

• In socio-economische initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische gegevens.
Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden.
De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod:
het gezin (hoe vormt het gezin een inkomen? wat doet het gezin met dat inkomen? ...);
de bedrijven (welke soorten van bedrijven bestaan er? hoe zit zo’n bedrijf in mekaar? ...);
de overheid (hoe zit de hele overheid in mekaar? wat doet de overheid? ...);
het buitenland (in- en uitvoer? Europa? ...)
Rond die thema’s wordt de leerstof zo reëel en actueel mogelijk opgebouwd.

Moderne wetenschappen - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO.
Kenmerkend voor alle studierichtingen in het ASO is dat er uitsluitend theoretische vakken gegeven worden.
In het 2de jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde.
Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk (3 uur) als socio-economische initiatie (2 uur).

Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden.
Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en experimenten in een daarvoor aangepast labo.
Lessen en opgaven kunnen uitgebouwd worden rond:
- metingen: lengtemeting, oppervlaktemeting, massameting en tijdmeting
- elektriciteit: stroomkringen, meting van stroomsterkte, warmte-effect van de stroom, meting van de spanning, schakelingen, geleiding in vloeistoffen en geleiding in gassen
- energie, vermogen, arbeid, kracht enz.
- zinken, zweven, drijven, dichtheid van lichamen.
Voor jou kan deze cursus leiden tot een oriëntering naar een meer wetenschappelijke studierichting.

• In socio-economische initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische gegevens.
Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden.
De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod:
het gezin (hoe vormt het gezin een inkomen? wat doet het gezin met dat inkomen? ...);
de bedrijven (welke soorten van bedrijven bestaan er? hoe zit zo’n bedrijf in mekaar? ...);
de overheid (hoe zit de hele overheid in mekaar? wat doet de overheid? ...);
het buitenland (in- en uitvoer? Europa? ...)
Rond die thema’s wordt de leerstof zo reëel en actueel mogelijk opgebouwd.

 

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Moderne Talen en Wetenschappen (Moderne Wetenschappen)

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "Moderne wetenschappen" ?

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Moderne wetenschappen" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Moderne wetenschappen" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

Wat kan je behalen na "Moderne wetenschappen" ?


Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd.
  Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar.
  Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Wat na "Moderne wetenschappen" ?

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
Na deze basisoptie is elke overgang nog mogelijk; alleen bij een keuze voor Latijn of Grieks-Latijn zal je achterstand normalerwijze te groot zijn om met kans op succes deze stap te wagen, hoewel het wettelijk mag.
Bij een overschakeling naar het TSO, BSO of KSO moet je uiteraard rekening houden met de vereiste interesse en talenten op vlak van handvaardigheid en/of artistieke uitdrukking.
Meer informatie over deze richtingen kan je elders vinden op deze website.
In onderstaand overzicht van studiemogelijkheden in de 2de graad ASO zijn ook 2 richtingen vermeld van het studiegebied SPORT, omdat deze zich ook op niveau van het ASO situeren.
Bij een keuze voor een richting met topsport, moet je wel over een topsportstatuut beschikken.
Dit zijn de mogelijkheden in de 2de graad ASO:
 

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.