Mechanica-elektriciteit - Eerste graad

Studierichting "Mechanica-elektriciteit"

De basisoptie Mechanica-elektriciteit biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en metaal.
Je leert deze sectoren kennen zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de 2de graad.
In mechanica leer je over de voornaamste gereedschappen, formaten, lijnsoorten, maataanduidingen in tekeningen.
Je leert een tekening lezen en schetsen (ook op schaal, in perspectief, …).
Je leert ook de PC gebruiken bij het tekenen.
Je leert meer over de meest gebruikte metalen (staal, gietijzer, koper, aluminium, legeringen, …) en hun eigenschappen (geleidbaarheid, lasbaarheid, dichtheid, hardheid, elasticiteit, …).
Je verneemt meer over de soorten kunststoffen, hun eigenschappen, toepassingen en recyclage.
Je leert de meest geschikte gereedschappen kiezen voor een opdracht en ze zorgzaam en veilig gebruiken.
Je leert verbindingtechnieken (solderen, bout en moer, puntlassen) en overbrengingen (tandwiel en riem).
Je leert objecten demonteren en monteren.
Je leert ook een eenvoudige sturing ontwerpen met een softwarepakket.
Je leert een eenvoudige pneumatische opstelling maken.

In elektriciteit leer je hoe elektriciteit wordt opgewekt (gelijkspanning, batterij en wisselspanning, ...) en de voor- en nadelen van de verschillende manieren.
Je maakt kennis met gereedschap en materialen.
Ook de gevaren van elektriciteit komen aan bod: elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting.
Je leert de verschillende uitwerkingen van elektriciteit: warmte, licht, elektrische schokken, magnetisme, vonkopwekking.
Je leert over de opbouw van een stof, een atoom, …
Dit is noodzakelijk om de werking van elektriciteit te kunnen begrijpen.
Je leert over spanning, stroom, weerstand, de wet van Ohm en hun wiskundige toepassingen.
Je leert het vermogen berekenen en rekening houden met de dikte van gebruikte draden of kabels.
De meest gebruikte symbolen in elektrische schema’s, de relatie tussen verschillende schema’s (stroom, schakel, leiding, …) en de werking (eenpolige, dubbelpolige, wisselschakeling, …) komen aan bod.
Je leert het aantal draden aanduiden op een eenvoudig leidingschema.
Je leert een volledige stroombaan tekenen op een grondplan.
Er wordt bekeken hoe elektriciteit in de huiskamer wordt gebracht en wat het nut is van hoogspanning!
Je leert in de praktijk correcte aansluitingen en schakelingen maken aan toestellen en in aftakdozen, belschakelingen correct uitvoeren, geleiders en kabels herkennen en ontmantelen, het doel van beveiliging (smeltveiligheden, verliesstroomschakelaar, …), kunststof bewerken in eenvoudige opdrachten.

Mechanica-elektriciteit - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De basisoptie Mechanica-elektriciteit biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en metaal.
Je leert deze sectoren kennen zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de 2de graad.
In mechanica leer je over de voornaamste gereedschappen, formaten, lijnsoorten, maataanduidingen in tekeningen.
Je leert een tekening lezen en schetsen (ook op schaal, in perspectief, …).
Je leert ook de PC gebruiken bij het tekenen.
Je leert meer over de meest gebruikte metalen (staal, gietijzer, koper, aluminium, legeringen, …) en hun eigenschappen (geleidbaarheid, lasbaarheid, dichtheid, hardheid, elasticiteit, …).
Je verneemt meer over de soorten kunststoffen, hun eigenschappen, toepassingen en recyclage.
Je leert de meest geschikte gereedschappen kiezen voor een opdracht en ze zorgzaam en veilig gebruiken.
Je leert verbindingtechnieken (solderen, bout en moer, puntlassen) en overbrengingen (tandwiel en riem).
Je leert objecten demonteren en monteren.
Je leert ook een eenvoudige sturing ontwerpen met een softwarepakket.
Je leert een eenvoudige pneumatische opstelling maken.

In elektriciteit leer je hoe elektriciteit wordt opgewekt (gelijkspanning, batterij en wisselspanning, ...) en de voor- en nadelen van de verschillende manieren.
Je maakt kennis met gereedschap en materialen.
Ook de gevaren van elektriciteit komen aan bod: elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting.
Je leert de verschillende uitwerkingen van elektriciteit: warmte, licht, elektrische schokken, magnetisme, vonkopwekking.
Je leert over de opbouw van een stof, een atoom, …
Dit is noodzakelijk om de werking van elektriciteit te kunnen begrijpen.
Je leert over spanning, stroom, weerstand, de wet van Ohm en hun wiskundige toepassingen.
Je leert het vermogen berekenen en rekening houden met de dikte van gebruikte draden of kabels.
De meest gebruikte symbolen in elektrische schema’s, de relatie tussen verschillende schema’s (stroom, schakel, leiding, …) en de werking (eenpolige, dubbelpolige, wisselschakeling, …) komen aan bod.
Je leert het aantal draden aanduiden op een eenvoudig leidingschema.
Je leert een volledige stroombaan tekenen op een grondplan.
Er wordt bekeken hoe elektriciteit in de huiskamer wordt gebracht en wat het nut is van hoogspanning!
Je leert in de praktijk correcte aansluitingen en schakelingen maken aan toestellen en in aftakdozen, belschakelingen correct uitvoeren, geleiders en kabels herkennen en ontmantelen, het doel van beveiliging (smeltveiligheden, verliesstroomschakelaar, …), kunststof bewerken in eenvoudige opdrachten.

 

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Engineering met techniek

Engineering met wiskunde

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "Mechanica-elektriciteit" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 34 lestijden per week:

Basisvorming (24u – 26u) + Basisoptie (4u - 8u) + Keuzegedeelte/Complementair gedeelte (0u - 4u)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Mechanica-elektriciteit" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Mechanica-elektriciteit" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

Wat kan je behalen na "Mechanica-elektriciteit" ?


Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd.
  Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar.
  Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Wat na "Mechanica-elektriciteit" ?

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.
De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het TSO.
Als je wilt verder studeren in het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT zijn er mogelijkheden in zowel TSO als BSO.
Sommige studierichtingen maken wel deel uit van hetzelfde studiegebied, maar zijn theoretisch zwaarder (bv. Elektromechanica, Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica, ...).
Informeer je goed of het door jou gevolgde programma voldoende voorbereidt op de door jou gekozen richting.
In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen.
De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn vanuit deze basisoptie.
Informatie over de modules vind je bij het overzicht van opleidingen in de 2de graad BSO.
Dit zijn de mogelijkheden in dit studiegebied:
 

Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is uiteraard mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.