Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal - DBSO

Studierichting "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal"

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk, dan is een duale opleiding misschien iets voor jou. 
Je brengt gemiddeld minder dan 20u/week door op de werkvloer (op jaarbasis), de rest in de klas. 
 
Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op vlak van:  

  • algemene vorming en

  • beroepsgerichte vorming.

Meer gedetailleerde info over het standaardtraject van (pdf )Operator digitaal drukken in de printmedia - papier- en kartonverwerking duaal (specialisatiejaar bso) (pdf, 19 p.).
Je volgt hetzelfde standaardtraject als leerlingen die dezelfde duale opleiding volgen binnen de leertijd of in het 7e specialisatiejaar BSO van het voltijds secundair onderwijs.

Algemene vorming krijg je op het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels) en de vakoverschrijdende eindtermen SO.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bijv. een opleidingscentrum).  Ook op het CDO komt dit aan bod.
Gezien de verschillende mogelijke specialiteiten binnen dit standaardtraject moet je je opleiding vervullen op een werkplek die Xerografie aanbiedt én op een werkplek die inkjet aanbiedt.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

  • operator digitaal drulkken en de printmedia/ in de papier- en kartonverwerking (digital print operator) (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)


Duaal leren is bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi- arbeidsrijpe leerlingen.
De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen of je arbeidsrijp bent en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.

Het CDO beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek. Zo kan je opleiding bvb. lineair (op jaarbasis) of modulair (opgesplitst in clusters) georganiseerd worden.

Je sluit een stageovereenkomst alternerende opleiding (OAO) af.
Als je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst) geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met de duale opleiding stoppen.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal - DBSO

 

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk, dan is een duale opleiding misschien iets voor jou. 
Je brengt gemiddeld minder dan 20u/week door op de werkvloer (op jaarbasis), de rest in de klas. 
 
Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op vlak van:  

  • algemene vorming en

  • beroepsgerichte vorming.

Meer gedetailleerde info over het standaardtraject van (pdf )Operator digitaal drukken in de printmedia - papier- en kartonverwerking duaal (specialisatiejaar bso) (pdf, 19 p.).
Je volgt hetzelfde standaardtraject als leerlingen die dezelfde duale opleiding volgen binnen de leertijd of in het 7e specialisatiejaar BSO van het voltijds secundair onderwijs.

Algemene vorming krijg je op het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels) en de vakoverschrijdende eindtermen SO.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bijv. een opleidingscentrum).  Ook op het CDO komt dit aan bod.
Gezien de verschillende mogelijke specialiteiten binnen dit standaardtraject moet je je opleiding vervullen op een werkplek die Xerografie aanbiedt én op een werkplek die inkjet aanbiedt.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

  • operator digitaal drulkken en de printmedia/ in de papier- en kartonverwerking (digital print operator) (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)


Duaal leren is bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi- arbeidsrijpe leerlingen.
De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen of je arbeidsrijp bent en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.

Het CDO beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek. Zo kan je opleiding bvb. lineair (op jaarbasis) of modulair (opgesplitst in clusters) georganiseerd worden.

Je sluit een stageovereenkomst alternerende opleiding (OAO) af.
Als je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst) geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met de duale opleiding stoppen.

 

Waar kan ik "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal" ?

Wat kan je behalen na "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal" ?


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Wat na "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal" ?

De meeste leerlingen gaan na DBSO werken.

Als je toch wil verder studeren kan je je best informeren bij je CLB.
Er zijn afhankelijk van het door jou behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: Volwassenenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Defensie, …
Als je je diploma van secundair onderwijs behaalt, is  doorstroming naar het hoger onderwijs (Hoger beroepsonderwijs, Professionele bachelor…) mogelijk. Realiseer je dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.