Maritieme technieken - Eerste graad

Studierichting "Maritieme technieken"

De basisoptie Maritieme technieken laat je kennis maken met de wereld van de scheepvaart, zeevisserij en de Rijn- en binnenvaart.
Alle aspecten komen aan bod zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de 2de graad.
Je maakt kennis met de visserij en zeevaartkunde.
Je leert scheepsinstrumenten (kompas, radar, ...) gebruiken en zeekaarten lezen om zo je positie op de wereldbol te bepalen.
Je leert over netten en nettechnieken.
Je maakt kennis met verschillende technieken van de visvangst.
Je leert ook over motoren, de motoronderdelen, de verschillende typen verbrandingsmotoren en hun toepassingsgebied.
De werking van een stuurmachine en de verschillende systemen komen aan bod.
Je leert over de verschillende scheepstypen, de indeling van een schip en de scheepsafmetingen.
Je leert (maritiem) technisch tekenen en de basis van elektriciteit (spanning, stroom en weerstand).
Je leert metalen aftekenen met maatlat, schuifmaat, winkelhaak, …
Je leert materialen snijden en zagen en je voert onderhoudstaken uit.
Je leert ook de verschillende functies kennen aan boord en de verschillende soorten schepen en hun activiteiten.
Je leert over de gevaren op zee door het weer.
De behandeling van een lading komt ook aan bod.

Maritieme technieken - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De basisoptie Maritieme technieken laat je kennis maken met de wereld van de scheepvaart, zeevisserij en de Rijn- en binnenvaart.
Alle aspecten komen aan bod zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de 2de graad.
Je maakt kennis met de visserij en zeevaartkunde.
Je leert scheepsinstrumenten (kompas, radar, ...) gebruiken en zeekaarten lezen om zo je positie op de wereldbol te bepalen.
Je leert over netten en nettechnieken.
Je maakt kennis met verschillende technieken van de visvangst.
Je leert ook over motoren, de motoronderdelen, de verschillende typen verbrandingsmotoren en hun toepassingsgebied.
De werking van een stuurmachine en de verschillende systemen komen aan bod.
Je leert over de verschillende scheepstypen, de indeling van een schip en de scheepsafmetingen.
Je leert (maritiem) technisch tekenen en de basis van elektriciteit (spanning, stroom en weerstand).
Je leert metalen aftekenen met maatlat, schuifmaat, winkelhaak, …
Je leert materialen snijden en zagen en je voert onderhoudstaken uit.
Je leert ook de verschillende functies kennen aan boord en de verschillende soorten schepen en hun activiteiten.
Je leert over de gevaren op zee door het weer.
De behandeling van een lading komt ook aan bod.

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "Maritieme technieken" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 34 lestijden per week:

Basisvorming (24u – 26u) + Basisoptie (4u - 8u) + Keuzegedeelte/Complementair gedeelte (0u - 4u)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Maritieme technieken" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Maritieme technieken" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

Wat kan je behalen na "Maritieme technieken" ?


Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd.
  Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar.
  Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Wat na "Maritieme technieken" ?

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.
De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het TSO.
Als je wilt verder studeren in het studiegebied MARTIEME OPLEIDINGEN zijn er mogelijkheden in zowel TSO als BSO.
Informeer je goed.
Dit zijn de mogelijkheden:





 

Andere overgangen zijn uiteraard mogelijk maar individueel te bekijken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.