Maritieme vorming - Tweede graad - BSO

Studierichting "Maritieme vorming"

Deze studierichting leidt je op tot dekpersoneel en machinist aan boord van een schip (visserij, koopvaardij, baggervaart, sleepvaart).
Uiteraard heb je belangstelling voor scheepvaart of visserij en schrikt het varen op zee of op binnenwateren je niet af.
Het is een praktische opleiding met weinig algemene vakken.
Vanaf de 2e graad krijg je veel praktijkopleiding aan boord van een opleidingsschip.
Zo leer je de apparatuur, de machines en het leven aan boord in levensechte situaties kennen.
Na een succesvol 1e leerjaar van de 2de graad behaal je het ‘Certificaat van Scheepsjongen’ en het ‘Certificaat van Bekendheid’.
Na het 2de leerjaar van de 2de graad het ‘Getuigschrift van Aspirant Beperkte Visserij’ en het “Beperkt Certificaat Global Maritime Distress Safety System”.
Veiligheid aan boord en wal is een belangrijk lesonderwerp.
Je leert zeekaarten lezen en krijgt in de technische vakken ook les over radiocommunicatie, navigatie-instrumenten, plan lezen, elektrotechniek, scheepsbouw, zee- en weerkunde…
In het vak zeemanschap leer je zowel over visserijkunde als over zeemanschap.

Maritieme vorming - Tweede graad - BSO

 

Deze studierichting leidt je op tot dekpersoneel en machinist aan boord van een schip (visserij, koopvaardij, baggervaart, sleepvaart).
Uiteraard heb je belangstelling voor scheepvaart of visserij en schrikt het varen op zee of op binnenwateren je niet af.
Het is een praktische opleiding met weinig algemene vakken.
Vanaf de 2e graad krijg je veel praktijkopleiding aan boord van een opleidingsschip.
Zo leer je de apparatuur, de machines en het leven aan boord in levensechte situaties kennen.
Na een succesvol 1e leerjaar van de 2de graad behaal je het ‘Certificaat van Scheepsjongen’ en het ‘Certificaat van Bekendheid’.
Na het 2de leerjaar van de 2de graad het ‘Getuigschrift van Aspirant Beperkte Visserij’ en het “Beperkt Certificaat Global Maritime Distress Safety System”.
Veiligheid aan boord en wal is een belangrijk lesonderwerp.
Je leert zeekaarten lezen en krijgt in de technische vakken ook les over radiocommunicatie, navigatie-instrumenten, plan lezen, elektrotechniek, scheepsbouw, zee- en weerkunde…
In het vak zeemanschap leer je zowel over visserijkunde als over zeemanschap.

Welke lessen krijg ik in "Maritieme vorming" ?

In de 2e graad BSO volg je maximaal 36 lestijden per week.
Je lessenrooster bestaat uit :

een beperkt aantal Algemene vakken + heel wat Technische en Praktijkvakken + Complementaire activiteiten.

Zelfs tussen scholen die tot hetzelfde net behoren, kunnen de lessentabellen van eenzelfde studierichting verschillen.
Vergelijk dus grondig de infobrochures van de scholen alvorens te beslissen welke school je kiest.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Maritieme vorming" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Maritieme vorming" ?

Je kunt starten in het 2de leerjaar van de 2de graad (4 BSO) als je ofwel:

 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 2de graad (3 ASO, TSO, KSO, BSO).
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • uit het BUSO komt (Onderwijsvorm 1, 2, 3) én mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat naar het 2de leerjaar van die graad binnen een school die het systeem toepast van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’.
  De inrichtende macht van een school kan immers beslissen dit systeem toe te passen.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat met tekorten voor bepaalde vakken, naar het 2de leerjaar van die graad.
  Dit kan enkel binnen een school die het systeem toepast van ‘overgang met tekorten'.
  In dit systeem moeten de tekorten van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar worden weggewerkt, bv. via remediëring, bijkomende opdrachten… .
  De voltallige toelatingsklassenraad moet akkoord gaan, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.8.1. en 9.2.8.2.

Wat kan je behalen na "Maritieme vorming" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten/Getuigschriften behalen:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt, vermeldt wat je niet mag volgen en moet meedelen waarom
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 1ste en het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).
 • ! een Oriënteringsattest van het 1ste leerjaar van de 2de graad (A, B) als je vorig én (een gedeelte van) dit schooljaar les volgde in een school die het systeem van \'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad\' toepast én vóór het einde van de 2de graad overstapt naar een studierichting van dezelfde of een andere school waar dit systeem van uitstel niet wordt toegepast.
  Voorwaarde is dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad oordeelt dat jij je tekorten hebt weggewerkt in de loop van het 2de leerjaar.
  Hiervoor hoef je niet te slagen in 4 BSO.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.
Veranderen van lineair BSO naar modulair BSO kan op voorwaarde dat:

 • er geen instapvereisten gelden in de module(s) waarnaar men wil overstappen of
 • de toelatingsklassenraad beslist je, op basis van je eerder gevolgde lineaire opleiding, vrij te stellen van de instapvereisten die gelden voor de module(s)

Naar aanleiding van de coronacrisis is veranderen van studierichting uitzonderlijk mogelijk tot 31/01/2022. Zie SO/2020/01.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 31 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Maritieme vorming" ?

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied (Maritieme opleidingen). 

De ervaring leert ons dat je vanuit de 2e graad 'Maritieme vorming' voldoende bent voorbereid om in de 3e graad verder te studeren in elk van volgende studierichtingen binnen het studiegebied 'Maritieme opleidingen': 

De overgang naar een BSO- studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.

Interessante links

Beroepeninfo: Maritieme opleidingen