Rijn- en binnenvaart - Tweede graad - BSO

Studierichting "Rijn- en binnenvaart"

Als je (binnen)schipper of matroos wil worden is deze praktische studierichting misschien iets voor jou.
Je wordt je voorbereid op het behalen van brevetten zoals matroos Rijn- en binnenvaart, scheepsjongen, dekman …
Je leert een gedetailleerd reisplan opstellen, je reisroute beschrijven; afstanden en vaartijden, waterstanden en –diepten berekenen en noteren.
De leert de boordapparatuur kennen; de radar, het kompas, de GPS en de seinlichten gebruiken.
Je oefent aanleg- en vertrekmanoeuvres.
Je leert noodgesprekken voeren, eerste hulp bij ongevallen toedienen, gevaarlijke stoffen vervoeren, roeien, zeilen en overlevingszwemmen.
Scheepsverkeersregels, reglementen,  douaneformaliteiten, eenvoudige boekhouding, berekening van reiskosten en activiteiten in de scheepskeuken… staan ook op het lesprogramma.
Tijdens de opleiding leer je naast specifieke scheepstechnieken ook over mechanica (lassen/constructie), elektriciteit en de werking en het onderhoud van verschillende motoren.
Het is immers de bedoeling dat je een vaartuig vaarklaar kan maken en onderhouden.
Je leert je uitdrukken in eenvoudig Duits, Frans en Engels.    
De praktijk leer je aan boord van een opleidingsschip.
Naast de oefeningen op een afgesloten oefenwater, vaar je tijdens meerdaagse reizen op binnenvaartwateren aan de kust, in binnen- en buitenland.

Rijn- en binnenvaart - Tweede graad - BSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Als je (binnen)schipper of matroos wil worden is deze praktische studierichting misschien iets voor jou.
Je wordt je voorbereid op het behalen van brevetten zoals matroos Rijn- en binnenvaart, scheepsjongen, dekman …
Je leert een gedetailleerd reisplan opstellen, je reisroute beschrijven; afstanden en vaartijden, waterstanden en –diepten berekenen en noteren.
De leert de boordapparatuur kennen; de radar, het kompas, de GPS en de seinlichten gebruiken.
Je oefent aanleg- en vertrekmanoeuvres.
Je leert noodgesprekken voeren, eerste hulp bij ongevallen toedienen, gevaarlijke stoffen vervoeren, roeien, zeilen en overlevingszwemmen.
Scheepsverkeersregels, reglementen,  douaneformaliteiten, eenvoudige boekhouding, berekening van reiskosten en activiteiten in de scheepskeuken… staan ook op het lesprogramma.
Tijdens de opleiding leer je naast specifieke scheepstechnieken ook over mechanica (lassen/constructie), elektriciteit en de werking en het onderhoud van verschillende motoren.
Het is immers de bedoeling dat je een vaartuig vaarklaar kan maken en onderhouden.
Je leert je uitdrukken in eenvoudig Duits, Frans en Engels.    
De praktijk leer je aan boord van een opleidingsschip.
Naast de oefeningen op een afgesloten oefenwater, vaar je tijdens meerdaagse reizen op binnenvaartwateren aan de kust, in binnen- en buitenland.

Welke lessen krijg ik in "Rijn- en binnenvaart" ?

In de 2e graad BSO volg je maximaal 36 lestijden per week.
Je lessenrooster bestaat uit :

een beperkt aantal Algemene vakken + heel wat Technische en Praktijkvakken + Complementaire activiteiten.

Zelfs tussen scholen die tot hetzelfde net behoren, kunnen de lessentabellen van eenzelfde studierichting verschillen.
Vergelijk dus grondig de infobrochures van de scholen alvorens te beslissen welke school je kiest.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Rijn- en binnenvaart" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Rijn- en binnenvaart" ?

Je kunt starten in het 2de leerjaar van de 2de graad (4 BSO) als je ofwel:

 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 2de graad (3 ASO, TSO, KSO, BSO).
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • uit het BUSO komt (Onderwijsvorm 1, 2, 3) én mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat naar het 2de leerjaar van die graad binnen een school die het systeem toepast van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’.
  De inrichtende macht van een school kan immers beslissen dit systeem toe te passen.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat met tekorten voor bepaalde vakken, naar het 2de leerjaar van die graad.
  Dit kan enkel binnen een school die het systeem toepast van ‘overgang met tekorten'.
  In dit systeem moeten de tekorten van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar worden weggewerkt, bv. via remediëring, bijkomende opdrachten… .
  De voltallige toelatingsklassenraad moet akkoord gaan, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.8.1. en 9.2.8.2.

Wat kan je behalen na "Rijn- en binnenvaart" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten/Getuigschriften behalen:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt, vermeldt wat je niet mag volgen en moet meedelen waarom
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 1ste en het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).
 • ! een Oriënteringsattest van het 1ste leerjaar van de 2de graad (A, B) als je vorig én (een gedeelte van) dit schooljaar les volgde in een school die het systeem van \'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad\' toepast én vóór het einde van de 2de graad overstapt naar een studierichting van dezelfde of een andere school waar dit systeem van uitstel niet wordt toegepast.
  Voorwaarde is dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad oordeelt dat jij je tekorten hebt weggewerkt in de loop van het 2de leerjaar.
  Hiervoor hoef je niet te slagen in 4 BSO.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.
Veranderen van lineair BSO naar modulair BSO kan op voorwaarde dat:

 • er geen instapvereisten gelden in de module(s) waarnaar men wil overstappen of
 • de toelatingsklassenraad beslist je, op basis van je eerder gevolgde lineaire opleiding, vrij te stellen van de instapvereisten die gelden voor de module(s)

Naar aanleiding van de coronacrisis is veranderen van studierichting uitzonderlijk mogelijk tot 31/01/2022. Zie SO/2020/01.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 31 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Rijn- en binnenvaart" ?

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied (Maritieme opleidingen).
Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.
Informeer vooraf of je voldoende basis hebt voor de opleiding die je kiest.

Dit zijn de studierichtingen binnen het studiegebied 'Maritieme opleidingen': 

De overgang naar een BSO- studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Interessante links

Beroepeninfo: Maritieme opleidingen