Diamantbewerking - Tweede graad - BSO

Studierichting "Diamantbewerking"

In deze praktische opleiding ligt de klemtoon op het leren van het ambacht.
Dit gebeurt vooral al doende.
Je krijgt bijgevolg eerder weinig algemene vakken. 

In het 1e leerjaar van de 2e graad bewerk je vooral diamanten die reeds gezaagd zijn. 
Je leert de basisfacetten van de briljant aanbrengen.
Mettertijd evolueer je in de richting van ofwel slijper ofwel snijder.

In het 2e leerjaar van de 2e graad komt er meer ruimte voor het snijden van ruwe diamant. 

Je beschikt liefst over een ‘vaste hand’ en je kan vlot met kleine, fijne voorwerpen werken.
Concentratie, nauwkeurigheid, geduld, voorzichtigheid en eerlijkheid zijn belangrijk in deze sector.
Er wordt immers gewerkt met zeer dure en zeer kleine voorwerpen.

Hou er ook rekening mee dat je meestal zittend werkt, met kunstlicht .

Diamantbewerking - Tweede graad - BSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

In deze praktische opleiding ligt de klemtoon op het leren van het ambacht.
Dit gebeurt vooral al doende.
Je krijgt bijgevolg eerder weinig algemene vakken. 

In het 1e leerjaar van de 2e graad bewerk je vooral diamanten die reeds gezaagd zijn. 
Je leert de basisfacetten van de briljant aanbrengen.
Mettertijd evolueer je in de richting van ofwel slijper ofwel snijder.

In het 2e leerjaar van de 2e graad komt er meer ruimte voor het snijden van ruwe diamant. 

Je beschikt liefst over een ‘vaste hand’ en je kan vlot met kleine, fijne voorwerpen werken.
Concentratie, nauwkeurigheid, geduld, voorzichtigheid en eerlijkheid zijn belangrijk in deze sector.
Er wordt immers gewerkt met zeer dure en zeer kleine voorwerpen.

Hou er ook rekening mee dat je meestal zittend werkt, met kunstlicht .

 

4e leerjaar ASO 4e leerjaar TSO 4e leerjaar KSO 4e leerjaar BSO Leertijd
Deeltijds BSO

 

Situering binnen studiegebied "Juwelen"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Diamantbewerking (BSO)
Goud en juwelen (BSO)
Uurwerkmaken (BSO)

Diamantbewerking (BSO)
Goud en juwelen (BSO)
Uurwerkmaken (BSO)

Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse (BSO)
Juwelencreatie (BSO)
Uurwerkherstelling (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Diamantbewerking" ?

In de 2e graad BSO volg je maximaal 36 lestijden per week.
Je lessenrooster bestaat uit :

een beperkt aantal Algemene vakken + heel wat Technische en Praktijkvakken + Complementaire activiteiten.

Zelfs tussen scholen die tot hetzelfde net behoren, kunnen de lessentabellen van eenzelfde studierichting verschillen.
Vergelijk dus grondig de infobrochures van de scholen alvorens te beslissen welke school je kiest.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Diamantbewerking" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Diamantbewerking" ?

Je kunt starten in het 2de leerjaar van de 2de graad (4 BSO) als je ofwel:

 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 2de graad (3 ASO, TSO, KSO, BSO).
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • uit het BUSO komt (Onderwijsvorm 1, 2, 3) én mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat naar het 2de leerjaar van die graad binnen een school die het systeem toepast van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’.
  De inrichtende macht van een school kan immers beslissen dit systeem toe te passen.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat met tekorten voor bepaalde vakken, naar het 2de leerjaar van die graad.
  Dit kan enkel binnen een school die het systeem toepast van ‘overgang met tekorten'.
  In dit systeem moeten de tekorten van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar worden weggewerkt, bv. via remediëring, bijkomende opdrachten… .
  De voltallige toelatingsklassenraad moet akkoord gaan, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.8.1. en 9.2.8.2.

Wat kan je behalen na "Diamantbewerking" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten/Getuigschriften behalen:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt, vermeldt wat je niet mag volgen en moet meedelen waarom
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 1ste en het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).
 • ! een Oriënteringsattest van het 1ste leerjaar van de 2de graad (A, B) als je vorig én (een gedeelte van) dit schooljaar les volgde in een school die het systeem van \'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad\' toepast én vóór het einde van de 2de graad overstapt naar een studierichting van dezelfde of een andere school waar dit systeem van uitstel niet wordt toegepast.
  Voorwaarde is dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad oordeelt dat jij je tekorten hebt weggewerkt in de loop van het 2de leerjaar.
  Hiervoor hoef je niet te slagen in 4 BSO.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.
Veranderen van lineair BSO naar modulair BSO kan op voorwaarde dat:

 • er geen instapvereisten gelden in de module(s) waarnaar men wil overstappen of
 • de toelatingsklassenraad beslist je, op basis van je eerder gevolgde lineaire opleiding, vrij te stellen van de instapvereisten die gelden voor de module(s)

Veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag tot en met 15 januari. Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 15 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Diamantbewerking" ?

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied JUWELEN.
Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.
Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.

Dit zijn de studierichtingen binnen het studiegebied JUWELEN :


 

De overgang naar een BSO- studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.