Technicus domotica - Modulair - CDO

Studierichting "Technicus domotica"

Steeds meer eigenaars wensen geautomatiseerd huiselijk comfort zoals: verlichting die elke avond automatisch aanspringt, vaat- en wasmachines die starten in daluren, zonnewering die automatisch bestuurd wordt of verwarming die zich aanpast aan de buitentemperatuur en uitvalt als de bewoners weggaan…
Als je gebeten bent door de praktische toepassingen van elektrotechniek en ICT, internettoegangen of kabelaansluitingen wil kunnen installeren, beveiligingssystemen wil kunnen plaatsen … is deze opleiding misschien wat voor jou.
Je bouwt verder op je basiskennis van elektriciteit.
Je slijpt, kapt, trekt kabels, legt buizen, plaatst afdekplaatjes, railsystemen en verlichting, plaatst verdeelkasten, leert ééndraadschema ’s begrijpen en binnen de elektrische installatie verschillende functies en installaties met elkaar in verbinding brengen, ...
Maar vergis je niet: de installatie van een domoticasysteem is meer dan een klassieke elektrische installatie.

Je leert een domoticaprogramma schrijven, testen en debuggen.
Het is de bedoeling dat je na je opleiding bij mensen thuis deze apparatuur gaat installeren, opstarten, onderhouden, aanpassen en eventueel herstellen.
Je leert zelf een domoticasysteem programmeren en aan de klant uitleggen hoe het systeem dient gebruikt te worden.
Gaandeweg doe je heel wat praktische informaticakennis op.

Je leert de verschillende producten die op de markt zijn kennen en hun mogelijkheden en beperkingen.
Hierdoor kan je de klant helpen met zijn keuze.
Steeds duiken er nieuwe toepassingen en systemen  op: de evoluties bijhouden en continu bijleren is de boodschap.

De opleiding Technicus domotica bestaat uit 6 modules:
1. Implementatie domoticasysteem
2. Inbedrijfstelling residentiële installatie
3. Installatiewerken elektriciteit residentieel
4. Montagewerken elektriciteit residentieel
5. Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel
6. Verdeelbord elektriciteit residentieel

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere DBSO-opleidingen die deels uit dezelfde modules bestaan zijn:
Installateur fotovoltaïsche systemen,
Technicus inbraakbeveiligingssystemen,
Residentieel elektrotechnisch installateur.

Technicus domotica - Modulair - CDO

 

Steeds meer eigenaars wensen geautomatiseerd huiselijk comfort zoals: verlichting die elke avond automatisch aanspringt, vaat- en wasmachines die starten in daluren, zonnewering die automatisch bestuurd wordt of verwarming die zich aanpast aan de buitentemperatuur en uitvalt als de bewoners weggaan…
Als je gebeten bent door de praktische toepassingen van elektrotechniek en ICT, internettoegangen of kabelaansluitingen wil kunnen installeren, beveiligingssystemen wil kunnen plaatsen … is deze opleiding misschien wat voor jou.
Je bouwt verder op je basiskennis van elektriciteit.
Je slijpt, kapt, trekt kabels, legt buizen, plaatst afdekplaatjes, railsystemen en verlichting, plaatst verdeelkasten, leert ééndraadschema ’s begrijpen en binnen de elektrische installatie verschillende functies en installaties met elkaar in verbinding brengen, ...
Maar vergis je niet: de installatie van een domoticasysteem is meer dan een klassieke elektrische installatie.

Je leert een domoticaprogramma schrijven, testen en debuggen.
Het is de bedoeling dat je na je opleiding bij mensen thuis deze apparatuur gaat installeren, opstarten, onderhouden, aanpassen en eventueel herstellen.
Je leert zelf een domoticasysteem programmeren en aan de klant uitleggen hoe het systeem dient gebruikt te worden.
Gaandeweg doe je heel wat praktische informaticakennis op.

Je leert de verschillende producten die op de markt zijn kennen en hun mogelijkheden en beperkingen.
Hierdoor kan je de klant helpen met zijn keuze.
Steeds duiken er nieuwe toepassingen en systemen  op: de evoluties bijhouden en continu bijleren is de boodschap.

De opleiding Technicus domotica bestaat uit 6 modules:
1. Implementatie domoticasysteem
2. Inbedrijfstelling residentiële installatie
3. Installatiewerken elektriciteit residentieel
4. Montagewerken elektriciteit residentieel
5. Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel
6. Verdeelbord elektriciteit residentieel

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere DBSO-opleidingen die deels uit dezelfde modules bestaan zijn:
Installateur fotovoltaïsche systemen,
Technicus inbraakbeveiligingssystemen,
Residentieel elektrotechnisch installateur.

Waar kan ik "Technicus domotica" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Technicus domotica" ?

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO.
Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden.
In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Leeftijdsvoorwaarde?

Je kan les volgen in het DBSO als je op je 1ste lesdag:

  • 16 jaar bent of
  • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
  • nog geen 25 jaar bent

Uitzonderingen:

Vervroegde instap: 14 jaar + 1e 2 leerjaren secundair gevolgd én 15 jaar worden vóór het einde van het schooljaar.
Er wordt echter uitdrukkelijk aangeraden om enkel die leerlingen toe te laten die ten laatste op 31 december van het schooljaar, 15 worden.
Deze instap wordt zeer uitzonderlijk toegestaan door de directie van het CDO op advies van het CLB (van de school voor voltijds onderwijs, waar je les volgt).
Je moet er wel rekening mee houden dat de federale arbeidswetgeving pas tewerkstelling toelaat vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Overschakelen?

Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het DBSO instromen.
Hij kan het DBSO volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Volgende overstappen zijn mogelijk:

  • naar het voltijds secundair onderwijs tot 15 november van hetzelfde schooljaar;
  • naar de leertijd (Syntra) kan dit het ganse schooljaar;
  • naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) kan dit ook gedurende het ganse schooljaar.

Bij een overstap na 15 november van het deeltijds naar het voltijds SO beslist de school zelf of de afwezigheid wordt gewettigd.
Dergelijke overstappen zullen steeds uitzonderlijk zijn.
Het leerjaarniveau, de duur van de afwezigheid en de motivering voor de (laat-tijdige) overgang zullen mee de houding van de school bepalen. Uiteraard moet je steeds ook in orde zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarnaar je wil overstappen. 

Wat na "Technicus domotica" ?

Normalerwijze ga je na het DBSO werkenAls je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Zelfs terugkeer naar het voltijds secundair onderwijs en doorstroming naar het hoger onderwijs zijn mogelijk. 
Om te kunnen starten in het hoger onderwijs heb je een diploma secundair onderwijs nodig. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

 

Interessante links

Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs: Opleidingenstructuur Technicus domotica