Verkoop - Tweede graad - BSO

Studierichting "Verkoop"

Deze praktische studierichting bereidt je voor op een job in de verkoop- en administratieve sector.
Graag werken in een winkelomgeving is een pluspunt.
Je leert:
- je informeren over het gebruik en het onderhoud van verkoopartikelen;
- deze informatie/argumenten gebruiken in een verkoopgesprek;
- producten vergelijken, demonstreren en presenteren in een etalage of winkelomgeving;
- wat klanten belangrijk vinden bij de aankoop van artikelen en deze kennis gebruiken;
- hoe je klanten het best aanspreekt en informeert/adviseert bij hun aankopen;
- handelsdocumenten correct gebruiken en opmaken;
- vlot en zonder fouten rekenen en omgaan met geld en andere betaalmiddelen;
- artikelen inpakken en originele verpakkingen en prijskaartjes ontwerpen;
- vlot en correct communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.

In het katholiek onderwijs wordt deze studierichting samengevoegd met de richting ‘Kantoor’ (vanaf schooljaar 2013-2014 ).
Men gebruikt daarvoor de gemeenschappelijke benaming 'Office en Retail'.
In deze studierichting oefen je de vaardigheden  in een echte winkel buiten de school en  krijg je les in een kantoorklas en in een winkelklas.
Telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, vlot met de computer werken, handelsdocumenten klasseren, facturen verwerken in de boekhouding; een eenvoudige presentatie maken (multimedia)… staan dus ook op je lesprogramma.

Verkoop - Tweede graad - BSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Deze praktische studierichting bereidt je voor op een job in de verkoop- en administratieve sector.
Graag werken in een winkelomgeving is een pluspunt.
Je leert:
- je informeren over het gebruik en het onderhoud van verkoopartikelen;
- deze informatie/argumenten gebruiken in een verkoopgesprek;
- producten vergelijken, demonstreren en presenteren in een etalage of winkelomgeving;
- wat klanten belangrijk vinden bij de aankoop van artikelen en deze kennis gebruiken;
- hoe je klanten het best aanspreekt en informeert/adviseert bij hun aankopen;
- handelsdocumenten correct gebruiken en opmaken;
- vlot en zonder fouten rekenen en omgaan met geld en andere betaalmiddelen;
- artikelen inpakken en originele verpakkingen en prijskaartjes ontwerpen;
- vlot en correct communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.

In het katholiek onderwijs wordt deze studierichting samengevoegd met de richting ‘Kantoor’ (vanaf schooljaar 2013-2014 ).
Men gebruikt daarvoor de gemeenschappelijke benaming 'Office en Retail'.
In deze studierichting oefen je de vaardigheden  in een echte winkel buiten de school en  krijg je les in een kantoorklas en in een winkelklas.
Telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, vlot met de computer werken, handelsdocumenten klasseren, facturen verwerken in de boekhouding; een eenvoudige presentatie maken (multimedia)… staan dus ook op je lesprogramma.

 

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Office & Retail

 

4e leerjaar ASO 4e leerjaar TSO 4e leerjaar KSO 4e leerjaar BSO Leertijd
Deeltijds BSO

 

Situering binnen studiegebied "Handel"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Handel (TSO)
Handel- talen (TSO)
Industrieel verpakker duaal (BSO)
Kantoor (BSO)
Magazijnmedewerker duaal (BSO)
Polyvalent administratief ondersteuner duaal (BSO)
Verkoop (BSO)
Verpakker duaal (BSO)

Bedrijfsorganisatie duaal (TSO)
Boekhouden - informatica (TSO)
Handel (TSO)
Informaticabeheer (TSO)
Secretariaat-talen (TSO)
Kantoor (BSO)
Logistiek duaal (BSO)
Verkoop (BSO)

Administratie vrije beroepen (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (TSO)
Commercieel webverkeer (TSO)
Immobiliënbeheer (TSO)
Internationaal transport en goederenverzending (TSO)
KMO- administratie (TSO)
KMO-ondernemerschap (TSO)
Medico-sociale administratie (TSO)
Netwerkbeheer (TSO)
Verkoop en distributie (TSO)
Commercieel assistent duaal (BSO)
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO)
Logistiek (BSO)
Logistiek assistent magazijn duaal (BSO)
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO)
Winkelbeheer en etalage (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Verkoop" ?

In de 2e graad BSO volg je maximaal 36 lestijden per week.
Je lessenrooster bestaat uit : 

een beperkt aantal Algemene vakken + heel wat Technische en Praktijkvakken + Complementaire activiteiten.

In katholieke scholen krijg je naast de algemene vakken, één vak “Administratie en retail” met als doel jou een brede kijk te geven op de wereld van administratie en retail. 
Zelfs tussen scholen die tot hetzelfde net behoren, kunnen de lessentabellen van eenzelfde studierichting verschillen.
Vergelijk dus grondig de infobrochures van de scholen alvorens te beslissen welke school je kiest.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Verkoop" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Verkoop" ?

Je kunt starten in het 2de leerjaar van de 2de graad (4 BSO) als je ofwel:

 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 2de graad (3 ASO, TSO, KSO, BSO).
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • uit het BUSO komt (Onderwijsvorm 1, 2, 3) én mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat naar het 2de leerjaar van die graad binnen een school die het systeem toepast van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’.
  De inrichtende macht van een school kan immers beslissen dit systeem toe te passen.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat met tekorten voor bepaalde vakken, naar het 2de leerjaar van die graad.
  Dit kan enkel binnen een school die het systeem toepast van ‘overgang met tekorten'.
  In dit systeem moeten de tekorten van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar worden weggewerkt, bv. via remediëring, bijkomende opdrachten… .
  De voltallige toelatingsklassenraad moet akkoord gaan, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.8.1. en 9.2.8.2.

Wat kan je behalen na "Verkoop" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten/Getuigschriften behalen:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt, vermeldt wat je niet mag volgen en moet meedelen waarom
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 1ste en het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).
 • ! een Oriënteringsattest van het 1ste leerjaar van de 2de graad (A, B) als je vorig én (een gedeelte van) dit schooljaar les volgde in een school die het systeem van \'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad\' toepast én vóór het einde van de 2de graad overstapt naar een studierichting van dezelfde of een andere school waar dit systeem van uitstel niet wordt toegepast.
  Voorwaarde is dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad oordeelt dat jij je tekorten hebt weggewerkt in de loop van het 2de leerjaar.
  Hiervoor hoef je niet te slagen in 4 BSO.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.
Veranderen van lineair BSO naar modulair BSO kan op voorwaarde dat:

 • er geen instapvereisten gelden in de module(s) waarnaar men wil overstappen of
 • de toelatingsklassenraad beslist je, op basis van je eerder gevolgde lineaire opleiding, vrij te stellen van de instapvereisten die gelden voor de module(s)

Naar aanleiding van de coronacrisis is veranderen van studierichting uitzonderlijk mogelijk tot 31/01/2022. Zie SO/2020/01.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 31 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Verkoop" ?

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied (Handel).
Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.
Informeer je goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.
In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen.
De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn.
Dit zijn de studierichtingen binnen het studiegebied 'Handel ': 

De overgang naar een BSO- studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.