Bandenmonteur duaal - Tweede graad - CDO

Studierichting "Bandenmonteur duaal"

In de opleiding bandenmonteur duaal leer je banden herstellen en vervangen, wielen uitbalanceren, wielen demonteren en monteren, het voertuig uitlijnen om zo het voertuig rijklaar te maken.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie bandenmonteur, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

 

Bandenmonteur duaal - Tweede graad - CDO

 

In de opleiding bandenmonteur duaal leer je banden herstellen en vervangen, wielen uitbalanceren, wielen demonteren en monteren, het voertuig uitlijnen om zo het voertuig rijklaar te maken.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie bandenmonteur, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

 

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Bandenmonteur duaal (2e graad bso).

Welke lessen krijg ik in "Bandenmonteur duaal" ?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming. 

 • Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school. Deze bestaat uit: het Project Algemene Vakken, Frans of Engels, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, … De lessen worden hoofdzakelijk gegeven op het CDO, ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming. Op het CDO worden ook praktijklessen gegeven.
 • Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op de reële werkplek en gedeeltelijk op het CDO. De vorming is gebaseerd op 1 of meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.

 

In het beroepsgerichte gedeelte van je duale opleiding 2de graadsopleiding leer je al vaardigheden waarmee je kan instappen in de arbeidsmarkt. Idealiter stroom je door naar de 3de graad. 

Het CDO beslist zelf hie ze standaardtraject/currciculumdossier vertaalt naar lessen en hoeveel ureen ze zal besteden aan het schoolgedeelte. De lessen kunnen verschillen van CDO tot CDO en zelfs van leerling tot leerling. 

De school kan je opleiding lineair of modulair organiseren.

Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,

Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

 

Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

 

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.

Wie wordt toegelaten tot "Bandenmonteur duaal" ?

Instapmoment: 

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal. Starten na deze dag kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. 

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO: 

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.: 

 • minstens 16 jaar zijn of  

 • al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. Vanaf 1/9/2024 moet de toelatingsklassenraad een positief advies geven.  Uitzonderlijk kan je al toegelaten worden tot de aanloopfase. Je mag nog niet werken én het CLB geeft een advies. 

 • Geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar (2A of 2B). 

 • Starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten door de klassenraad omdat je cognitief sterk bent. Het is de klassenraad die hierover beslist.   

 • Als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

 • Als je overkomt uit het BuSO*, kan de klassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. 

 • Als je een zij- instromer ** bent, moet de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding. 

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier. 

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt. 

Kan ik starten in 4SO van de duale opleiding?  

Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:  

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten) of 

 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent of 

 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad of 

 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2). In dat geval stroom je automatisch door.  

 • Als je overstapt vanuit CDO of Syntra-lesplaats beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal. 

 • Als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

Veranderen van school mag altijd. 

Veranderen van opleiding:Je mag tot en met 15 januari veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar.Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting. 

Wat na "Bandenmonteur duaal" ?

De duale 2de graadsopleiding wordt niet gezien als een eindpunt maar als onderbouw van de 3de graad. In de praktijk zullen de meeste leerlingen dus doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3de graad. 

In theorie kan je in de 3de graad verder studeren in alle arbeidsmarktgerichte (BSO) opleidingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn. Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de opleiding die je kiest. 

De overgang naar een opleiding uit een ander studiegebied (en/of andere finaliteit) is soms mogelijk maar bespreek je vooraf best met je school en/of je CLB. 

Je kan ook overschakelen naar een niet-duaal leersysteem. 

Uitzonderlijk ga je na een duale 2degraadsopleiding BSO aan de slag op de arbeidsmarkt. 

Meestal is er nog geen uitgesproken verband tussen de 2deraadsopleiding en een beroep. 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.