Technicus immotica - Modulair - CDO

Studierichting "Technicus immotica"

Je leert verschillende technieken automatiseren (vb. stroom, verlichting, verluchting, verwarming) en op elkaar afstemmen ( vb. telefonie, internet, video- en parlofonie..) in grote gebouwen.
Dit kunnen openbare en industriële gebouwen zijn, ziekenhuizen, kantoren ...
Hiervoor leer je programmeren,  meet- en regelprocessen op elkaar afstemmen.
Het is meer dan  elektriciteit voorzien en aansluiten! Eigenlijk gaat het over het leren opzetten van een grootschalig domotica- project.

De opleiding Technicus immotica bestaat uit 5 modules:
1. Borden elektriciteit tertiair
2. Implementatie immoticasysteem
3. Inbedrijfstelling tertiaire installatie
4. Installatiewerken elektriciteit tertiair
5. Montagewerken elektriciteit tertiair

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Er zijn geen andere modulaire DBSO-opleidingen die deels uit dezelfde modules bestaan.

Technicus immotica - Modulair - CDO

 

Je leert verschillende technieken automatiseren (vb. stroom, verlichting, verluchting, verwarming) en op elkaar afstemmen ( vb. telefonie, internet, video- en parlofonie..) in grote gebouwen.
Dit kunnen openbare en industriële gebouwen zijn, ziekenhuizen, kantoren ...
Hiervoor leer je programmeren,  meet- en regelprocessen op elkaar afstemmen.
Het is meer dan  elektriciteit voorzien en aansluiten! Eigenlijk gaat het over het leren opzetten van een grootschalig domotica- project.

De opleiding Technicus immotica bestaat uit 5 modules:
1. Borden elektriciteit tertiair
2. Implementatie immoticasysteem
3. Inbedrijfstelling tertiaire installatie
4. Installatiewerken elektriciteit tertiair
5. Montagewerken elektriciteit tertiair

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Er zijn geen andere modulaire DBSO-opleidingen die deels uit dezelfde modules bestaan.

Waar kan ik "Technicus immotica" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Technicus immotica" ?

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO.
Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden.
In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Leeftijdsvoorwaarde?

Je kan les volgen in het DBSO als je op je 1ste lesdag:

  • 16 jaar bent of
  • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
  • nog geen 25 jaar bent

Uitzonderingen:

Vervroegde instap: 14 jaar + 1e 2 leerjaren secundair gevolgd én 15 jaar worden vóór het einde van het schooljaar.
Er wordt echter uitdrukkelijk aangeraden om enkel die leerlingen toe te laten die ten laatste op 31 december van het schooljaar, 15 worden.
Deze instap wordt zeer uitzonderlijk toegestaan door de directie van het CDO op advies van het CLB (van de school voor voltijds onderwijs, waar je les volgt).
Je moet er wel rekening mee houden dat de federale arbeidswetgeving pas tewerkstelling toelaat vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Overschakelen?

Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het DBSO instromen.
Hij kan het DBSO volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Volgende overstappen zijn mogelijk:

  • naar het voltijds secundair onderwijs tot 15 november van hetzelfde schooljaar;
  • naar de leertijd (Syntra) kan dit het ganse schooljaar;
  • naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) kan dit ook gedurende het ganse schooljaar.

Bij een overstap na 15 november van het deeltijds naar het voltijds SO beslist de school zelf of de afwezigheid wordt gewettigd.
Dergelijke overstappen zullen steeds uitzonderlijk zijn.
Het leerjaarniveau, de duur van de afwezigheid en de motivering voor de (laat-tijdige) overgang zullen mee de houding van de school bepalen. Uiteraard moet je steeds ook in orde zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarnaar je wil overstappen. 

Wat na "Technicus immotica" ?

Normalerwijze ga je na het DBSO werkenAls je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Zelfs terugkeer naar het voltijds secundair onderwijs en doorstroming naar het hoger onderwijs zijn mogelijk. 
Om te kunnen starten in het hoger onderwijs heb je een diploma secundair onderwijs nodig. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

 

Interessante links

Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs: Opleidingenstructuur Technicus immotica